Airbufo Forspiro interakcje ulotka proszek do inhalacji (320mcg+9mcg)/daw. inh. 1 inhal. po 60 daw.

Trudno dostępny w aptekach

 

Airbufo Forspiro proszek do inhalacji | (320mcg+9mcg)/daw. inh. | 1 inhal. po 60 daw.

od 0 , 00  do 110 , 84

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko
Substancja czynna: Budesonidum, Formoteroli fumaras dihydricu
Podmiot odpowiedzialny: SANDOZ GMBH

Airbufo Forspiro cena

110,84Opis produktu Airbufo Forspiro

Kiedy stosujemy lek Airbufo Forspiro?

Airbufo Forspiro jest lekiem w inhalatorze stosowanym w leczeniu astmy u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. Jest także stosowany w leczeniu objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u dorosłych w wieku co najmniej 18 lat.

Lek Airbufo Forspiro można również stosować u dorosłych w leczeniu objawów POChP. POChP jest przewlekłą chorobą dróg oddechowych w płucach, która często spowodowana jest paleniem tytoniu.

Airbufo Forspiro - działanie leku

Budezonid należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami. Działa poprzez zmniejszenie i zapobieganie obrzękowi i stanowi zapalnemu w płucach.
Formoterolu fumaran dwuwodny należy do grupy leków nazywanych długo działającymi agonistami receptorów beta-2-adrenergicznych lub lekami rozszerzającymi oskrzela. Jego działanie polega na rozkurczaniu mięśni w drogach oddechowych. Lek ułatwia oddychanie.
Astma

Do leczenia astmy lekarz przepisuje dwa leki w inhalatorach: Airbufo Forspiro oraz oddzielny lek do zastosowania doraźnego.

Lek Airbufo Forspiro stosuje się codziennie. Lek pomaga zapobiegać wystąpieniu objawów astmy.

Inhalator do doraźnego użycia stosuje się w razie wystąpienia objawów astmy, w celu ułatwienia oddychania. Nie stosować leku Airbufo Forspiro, (320 mikrogramów + 9 mikrogramów)/dawkę inhalacyjną jako leku wziewnego do zastosowania doraźnego.


Jaki jest skład leku Airbufo Forspiro?

Co zawiera lek Airbufo Forspiro

- Substancjami czynnymi są budezonid i formoterolu fumaran dwuwodny. Każda dawka dostarczona (dawka inhalacyjna) zawiera 320 mikrogramów budezonidu i 9 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego. Każda dawka odmierzona (dawka leku w blistrze przed podaniem) zawiera 346,3 mikrograma budezonidu i 10,8 mikrograma formoterolu fumaranu dwuwodnego.

- Pozostały składnik to laktoza jednowodna (zawiera białka mleka).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Airbufo Forspiro?

Kiedy nie stosować leku Airbufo Forspiro:

jeśli pacjent ma uczulenie na budezonid, formoterol lub na pozostały składnik tego leku


Airbufo Forspiro – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku Airbufo Forspiro i zwrócić się do lekarza:

- Obrzęk twarzy, zwłaszcza w okolicy jamy ustnej (obrzęk języka i (lub) gardła i (lub) trudności w połykaniu) lub pokrzywka z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy) i (lub) nagłe odczucie omdlewania. Objawy te mogą wskazywać na rzadko występującą reakcję alergiczną (może występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób).

- Nagłe wystąpienie świszczącego oddechu lub duszności bezpośrednio po inhalacji. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy przerwać stosowanie leku Airbufo Forspiro i natychmiast użyć inhalator do stosowania doraźnego. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, gdyż może być konieczna zmiana leczenia. Sytuacja taka zdarza się bardzo rzadko (może występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób).

Inne możliwe działania niepożądane:

Częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

- kołatanie serca (odczuwanie bicia serca), drganie mięśni, drżenie (zwykle łagodne i ustępujące w trakcie dalszego stosowania leku Airbufo Forspiro)

- pleśniawki (zakażenie grzybicze) w jamie ustnej (ryzyko ich rozwoju jest mniejsze, jeśli po wykonaniu inhalacji pacjent wypłucze jamę ustną wodą)

- lekki ból gardła, kaszel i chrypka

- ból głowy

- zapalenie płuc (zakażenie płuc) u pacjentów z POChP

Jeśli podczas stosowania leku Airbufo Forspiro wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy zwrócić się do lekarza – mogą to być objawy zakażenia płuc:

- gorączka lub dreszcze

- zwiększone wytwarzanie wydzieliny oskrzelowej, zmiana jej zabarwienia

- nasilony kaszel lub zwiększone trudności w oddychaniu

Niezbyt częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

- agresja 

- lęk

- uczucie niepokoju, nerwowości lub pobudzenia

- zaburzenia snu

- zawroty głowy 

- nudności

- przyspieszone bicie serca

- obecność siniaków na skórze

- kurcze mięśni

- nieostre widzenie

Rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

- wysypka, świąd

- skurcz oskrzeli (skurcz mięśni w drogach oddechowych powodujący świszczący oddech). Jeśli bezpośrednio po inhalacji wystąpi nagle u pacjenta świszczący oddech, należy przerwać stosowanie leku Airbufo Forspiro i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

- małe stężenie potasu we krwi 

- niemiarowe bicie serca Bardzo rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

- depresja

- zmiany zachowania, zwłaszcza u dzieci

- ból lub ucisk w klatce piersiowej (dławica piersiowa) 

- zwiększenie stężenia glukozy (cukru) we krwi

- zmiany smaku, takie jak nieprzyjemny smak w ustach

- zmiany ciśnienia krwi 

- zwiększenie masy ciała, twarz księżycowata, osłabienie, otyłość brzuszna (zespół Cushinga).

Wziewne kortykosteroidy, zwłaszcza stosowane długotrwale w dużych dawkach, mogą wpływać na prawidłowe wytwarzanie hormonów steroidowych w organizmie. Do objawów należą:

- zmiany gęstości mineralnej kości (ścieńczenie kości)

- zaćma (zmętnienie soczewki w oku)

- jaskra (zwiększone ciśnienie w oku)

- spowolnienie tempa wzrostu u dzieci i młodzieży

- działanie na nadnercza (małe gruczoły położone w pobliżu nerek) 

- cechy cushingoidalne

- zwiększona podatność na zakażenia i mniejsza zdolność przystosowania się do sytuacji stresowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów jest znacznie mniejsze podczas stosowania kortykosteroidów wziewnych niż podczas przyjmowania kortykosteroidów w tabletkach.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Airbufo Forspiro - dawkowanie leku

Jak stosować lek Airbufo Forspiro

- Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Ważne, aby stosować lek Airbufo Forspiro codziennie, nawet jeśli pacjent nie ma w tym czasie objawów astmy lub POChP.

- Jeśli pacjent stosuje lek Airbufo Forspiro w leczeniu astmy, lekarz będzie regularnie kontrolował objawy choroby.

Jeśli pacjent przyjmuje tabletki zawierające steroidy w leczeniu astmy lub POChP, lekarz może zmniejszyć ich liczbę po rozpoczęciu stosowania leku Airbufo Forspiro. Jeśli pacjent przyjmuje doustne steroidy przez dłuższy czas, lekarz może od czasu do czasu zalecić wykonanie badań krwi. Po zmniejszeniu dawki doustnych steroidów samopoczucie pacjenta może być złe, nawet mimo możliwej poprawy objawów oddechowych. Mogą wystąpić takie objawy, jak odczucie zatkania nosa albo wydzielina z nosa, osłabienie lub ból mięśni albo stawów i wysypka (wyprysk). Jeśli którykolwiek z tych objawów niepokoi pacjenta lub wystąpią takie objawy, jak ból głowy, zmęczenie, nudności lub wymioty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W razie wystąpienia objawów alergii lub zapalenia stawów może być konieczne zastosowanie innych leków. Jeśli pacjent ma wątpliwości, czy kontynuować stosowanie leku Airbufo Forspiro, powinien skonsultować się z lekarzem.

W okresach stresu (związanego np. zakażeniem w obrębie klatki piersiowej lub przed zabiegiem chirurgicznym) lekarz może rozważyć dodanie tabletek zawierających steroidy do zwykle stosowanego leczenia.

Astma

Lek Airbufo Forspiro należy stosować codziennie. Pomaga to zapobiegać wystąpieniu objawów astmy.

Dorośli (w wieku co najmniej 18 lat)

- Zwykle stosowana dawka to 1 inhalacja dwa razy na dobę.

- Lekarz może zwiększyć tę dawkę do 2 inhalacji dwa razy na dobę. 

- Po uzyskaniu kontroli objawów lekarz może zalecić stosowanie leku raz na dobę.

Lekarz będzie pomagał pacjentowi właściwie kontrolować objawy astmy i ustali najmniejszą dawkę, która zapewni opanowanie objawów choroby. Nie należy zmieniać dawki leku bez uprzedniego omówienia tego z lekarzem.

W leczeniu objawów astmy w momencie ich wystąpienia należy stosować osobny „inhalator do stosowania doraźnego”. Inhalator ten należy zawsze mieć przy sobie, by móc go zastosować w razie potrzeby. Nie należy stosować leku Airbufo Forspiro (320 mikrogramów + 9 mikrogramów)/dawkę inhalacyjną w leczeniu objawów astmy – służy do tego osobny inhalator do stosowania doraźnego.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

- Lek należy stosować tylko u dorosłych (w wieku 18 lat i starszych). ® Zazwyczaj stosowana dawka to 1 inhalacja dwa razy na dobę.

W leczeniu POChP lekarz może przepisać również inne leki rozszerzające oskrzela, np. leki przeciwcholinergiczne (takie jak tiotropium i bromek ipratropiowy).

Instrukcja stosowania

Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta powinni zademonstrować pacjentowi sposób stosowania inhalatora i systematycznie kontrolować, czy używany jest prawidłowo.


Airbufo Forspiro – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Airbufo Forspiro należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

choruje na cukrzycę,

ma zakażenie płuc,

- ma wysokie ciśnienie krwi lub kiedykolwiek miał chorobę serca (w tym zaburzenia rytmu serca, bardzo szybką czynność serca, zwężenie tętnic lub niewydolność serca),

- ma chorobę tarczycy lub nadnerczy,

- ma małe stężenie potasu we krwi,

- ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.


Lek Airbufo Forspiro zawiera laktozę

Lek Airbufo Forspiro zawiera laktozę, rodzaj cukru. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Ilość laktozy w tym leku nie powinna zazwyczaj stanowić problemu dla ludzi z nietolerancją laktozy. Laktoza, substancja pomocnicza leku, zawiera niewielkie ilości białek mleka, które mogą wywołać reakcje alergiczne.


Ważne informacje o objawach astmy lub POChP

Jeżeli podczas stosowania leku Airbufo Forspiro u pacjenta wystąpi duszność lub świszczący oddech, należy kontynuować stosowanie leku Airbufo Forspiro oraz jak najszybciej zwrócić się do lekarza, gdyż może być konieczne dodatkowe leczenie.

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, jeśli:

- zaburzenia oddychania u pacjenta nasilają się lub objawy astmy budzą go często w nocy;

- pacjent zaczyna odczuwać ucisk w klatce piersiowej rano lub odczucie ucisku w klatce piersiowej utrzymuje się dłużej niż zwykle.

Wymienione objawy mogą wskazywać na niedostateczną kontrolę astmy lub POChP i może być konieczne natychmiastowe zastosowanie innego lub dodatkowego leczenia.


Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu lub etykiecie inhalatora po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.


Przyjmowanie leku Airbufo Forspiro w czasie ciąży

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Airbufo Forspiro. Nie należy stosować leku Airbufo Forspiro w okresie ciąży, chyba że zalecił to lekarz.

- Jeśli pacjentka zaszła w ciążę w trakcie leczenia lekiem Airbufo Forspiro, nie powinna przerywać jego stosowania, tylko powinna niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

® Jeśli pacjentka karmi piersią, przed zastosowaniem leku Airbufo Forspiro powinna poradzić się lekarza.


Charakterystyka produktu leczniczego

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Airbufo Forspiro

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 4 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,01 zł.

Oxodil Combo interakcje ulotka proszek do inhalacji (320mcg+9mcg)/daw. inh. 1 inhal. po 60 daw.

Oxodil Combo

proszek do inhalacji | (320mcg+9mcg)/daw. inh. | 1 inhal. po 60 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

110,83 zł


Duoresp Spiromax interakcje ulotka proszek do inhalacji (320mcg+9mcg)/daw. inh. 1 inhal. po 60 daw.

Duoresp Spiromax

proszek do inhalacji | (320mcg+9mcg)/daw. inh. | 1 inhal. po 60 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

111,10 zł


Bufomix Easyhaler interakcje ulotka proszek do inhalacji (320mcg+9mcg)/daw. inh. 1 inhal. po 60 daw.

Bufomix Easyhaler

proszek do inhalacji | (320mcg+9mcg)/daw. inh. | 1 inhal. po 60 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

113,27 zł


Symbicort Turbuhaler interakcje ulotka proszek do inhalacji (320mcg+9mcg)/daw. inh. 1 inhal. po 60 daw.

Symbicort Turbuhaler

proszek do inhalacji | (320mcg+9mcg)/daw. inh. | 1 inhal. po 60 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

127,44 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.