Dostępny w ponad połowie aptek

 

ACC Classic (ACC Mini) roztwór doustny | 20 mg/ml | 1 but. po 100 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Acetylcysteinum
Podmiot odpowiedzialny: SANDOZ GMBHOpis produktu ACC Classic (ACC Mini)

Kiedy stosujemy lek ACC Classic (ACC Mini)?

ACC classic stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych. 


Jaki jest skład leku ACC Classic (ACC Mini)?

1 ml roztworu doustnego zawiera 20 mg acetylocysteiny ( Acetylcysteinum ).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 ml roztworu doustnego zawiera:

41,02 mg (1,78 mmol) sodu 

1,30 mg metylu parahydroksybenzoesanu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku ACC Classic (ACC Mini)?

● Nadwrażliwość na acetylocysteinę, metylu parahydroksybenzoesan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

● Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

●  Ostry stan astmatyczny. 

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.


ACC Classic (ACC Mini) – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Ocena działań niepożądanych opiera się na częstości ich występowania:

bardzo często: (  1/10) często: (  1/100 do < 1/10) niezbyt często: (  1/1000 do < 1/100) rzadko: (  1/10 000 do < 1/1000) bardzo rzadko: (< 1/10 000) częstość nieznana: (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często : reakcje nadwrażliwości

Bardzo rzadko : wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często : ból głowy

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: szumy uszne

Zaburzenia serca

Niezbyt często : tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często : niedociśnienie tętnicze

Bardzo rzadko : krwotok

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko : duszność, skurcz oskrzeli 

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha

Rzadko : niestrawność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często : pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, świąd, wyprysk

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często : gorączka

Częstość nieznana : obrzęk twarzy

W szeregu badań potwierdzono zmniejszoną agregację płytek w obecności acetylocysteiny, jednak nie jest jeszcze możliwa ocena znaczenia klinicznego tego działania.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl


ACC Classic (ACC Mini) - dawkowanie leku

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat

Dawka dobowa acetylocysteiny wynosi od 400 mg do 600 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych (10 ml roztworu doustnego 2 lub 3 razy na dobę).

Dzieci w wieku od 7 do 14 lat

Dawka dobowa acetylocysteiny wynosi 400 mg w 2 dawkach podzielonych (10 ml roztworu doustnego 2 razy na dobę).

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Dawka dobowa wynosi od 200 mg do 300 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych (5 ml roztworu doustnego 2 lub 3 razy na dobę).

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

10 ml roztworu doustnego odpowiada objętości miarki lub 2 objętościom strzykawki miarowej.

Sposób stosowania

ACC classic należy podawać po posiłku.

Roztwór doustny ACC classic można podawać doustnie stosując strzykawkę lub miarkę dołączoną do opakowania.

Sposób podawania strzykawką:

1.Otworzyć butelkę, przyciskając zakrętkę dłonią i odkręcając ją w lewo.

2.Wcisnąć załączony perforowany łącznik do szyjki butelki. Jeśli nie jest możliwe wciśnięcie łącznika do końca, można nałożyć kapturek ochronny i przekręcić go. Łącznik łączy strzykawkę z butelką i należy go pozostawić w szyjce butelki.

3.Wcisnąć mocno tłoczek strzykawki do środka, aż do oporu.

4.Ostrożnie odwrócić butelkę do góry dnem, pociągnąć za tłoczek strzykawki i nabrać do niej zaleconą objętość roztworu (w mililitrach). Jeśli w roztworze widoczne są pęcherzyki powietrza, zawartość strzykawki należy z powrotem wpuścić do butelki i ponownie napełnić powoli strzykawkę. Jeśli zalecona ilość roztworu jest większa niż 5 ml, strzykawkę należy napełnić jeszcze raz.

5.Odwrócić ponownie butelkę i wyciągnąć strzykawkę z perforowanego łącznika.

6.Zawartość strzykawki można podać bezpośrednio dziecku lub przelać ją przed podaniem na łyżeczkę. Podczas przyjmowania leku ze strzykawki dziecko powinno pozostawać w pozycji siedzącej. Strzykawkę najlepiej opróżniać powoli, kierując jej koniec w stronę wewnętrznej strony policzka.

Strzykawkę dozującą należy przepłukać po podaniu roztworu przez kilkakrotnie nabieranie i wypuszczanie wody.

Bez zalecenia lekarza produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 4 do 5 dni.

Produkt leczniczy należy przyjmować po posiłkach. Ostatnią dawkę należy podać najpóźniej 4 godziny przed snem. 

Podczas leczenia zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

Należy unikać dłuższego kontaktu przygotowanego roztworu doustnego z metalami i gumą. 


ACC Classic (ACC Mini) – jakie środki ostrożności należy zachować?

● Acetylocysteinęnależy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą oskrzelową (ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli), u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, u osób w podeszłym wieku lub z niewydolnością oddechową.

● Stosowanie acetylocysteiny, zwłaszcza na początku leczenia, może spowodować upłynnienie śluzu, prowadząc w ten sposób do zwiększenia objętości wydzieliny oskrzelowej. Jeśli pacjent nie jest w stanie dostatecznie odkrztuszać, należy wdrożyć odpowiednie postępowanie (takie jak drenaż i odsysanie).

● U dzieci w wieku poniżej 2 lat stosowanie acetylocysteiny wiąże się z ryzykiem obturacji dróg oddechowych.

● Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie acetylocysteiny i antybiotykówpodawanych doustnie, wymienione leki należy przyjmować w odstępie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5). 

● Podczas stosowania acetylocysteiny bardzo rzadko notowano ciężkie reakcje skórne, tj. zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella. Należy poinformować pacjenta, aby w razie wystąpienia nowych zmian na skórze lub błonach śluzowych, przerwał stosowanie acetylocysteiny i niezwłocznie zwrócił się o pomoc medyczną.

● 1 ml roztworu doustnego zawiera 41,02 mg (1,78 mmol) sodu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu

w diecie.

● ACC classic zawiera związek konserwujący (metylu parahydroksybenzoesan), który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). 


Przyjmowanie leku ACC Classic (ACC Mini) w czasie ciąży

Ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania acetylocysteiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, poród lub rozwój pourodzeniowy (patrz także punkt 5.3). Acetylocysteinę należy stosować w okresie ciąży po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią

Nie ma dostępnych informacji dotyczących przenikania acetylocysteiny do mleka kobiecego. Acetylocysteinę należy stosować w okresie karmienia piersią po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu acetylocysteiny na płodność.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Produkty na kaszel bez recepty

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeciwkaszlowe, wykrztuśne w postaci tabletek, syropów, ziół itp., oraz produkty homeopatyczne, stosowane w kaszlu suchym lub mokrym.

  • Katar

    Preparaty na katar łagodzą nieprzyjemne objawy nieżytu nosa, takie jak: zatkany nos, nadmierna ilość wydzieliny, kichanie, utrudnione oddychanie, a często również kaszel, bóle głowy i zapalenie zatok. W leczeniu objawów zatkanego nosa spowodowanego przeziębieniem i zapaleniem zatok, doskonale sprawdzają się leki zawierające w swoim składzie związki o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i udrażniającym zatoki. Dostępne spraye, tabletki, syropy,maści oraz sztyfty ułatwiają oddychanie, zmniejszając obrzęk błon śluzowych nosa i wspomagając prawidłowe funkcjonowanie zatok. Podstawą leczenia kataru jest stosowanie leków obkurczających naczynia błony śluzowej nosa i poprawiających drożność dróg oddechowych. Warto sięgnąć także po suplementy diety, które zawierają odpowiednio dobraną kompozycję wyciągów roślinnych. Naturalne składniki znajdujące się w dziewannie, kwiatach bzu czarnego, werbenie i lukrecji wspomagają fizjologiczne nawilżenie błon śluzowych układu oddechowego i zatok (np. Zatoxin, Sinulan Forte, Sinufast). U większych dzieci i u dorosłych warto stosować inhalacje parą wodną z dodatkiem olejków aromatycznych, mentolu czy naparów z rumianku.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.