Acatar Control (Acatar) interakcje ulotka aerozol do nosa 500 mcg/ml 15 ml

Dostępny w większości aptek

 

Acatar Control (Acatar) aerozol do nosa | 500 mcg/ml | 15 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Oxymetazolini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: US PHARMACIA SP. Z O.O.Opis produktu Acatar Control (Acatar)

Kiedy stosujemy lek Acatar Control (Acatar)?

Obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu
błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych.


Jaki jest skład leku Acatar Control (Acatar)?

Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku (Oxymetazolini hydrochloridum). Jedna dawka aerozolu zawiera nie więcej niż 0,025 mg oksymetazoliny chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: m.in. benzalkoniowy chlorek.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Acatar Control (Acatar)?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Suche zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca). Jaskra z wąskim kątem przesączania.


Acatar Control (Acatar) – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często (≥1/100 do < 1/10): uczucie pieczenia błony śluzowej nosa, suchość błony śluzowej nosa i
kichanie, zwłaszcza u wrażliwych pacjentów.

W rzadkich przypadkach, po ustąpieniu działania, może dojść do nasilenia obrzęku błony śluzowej nosa
(przekrwienie reaktywne).

Ze względu na obecność chlorku benzalkoniowego lek może wywołać podrażnienie błony śluzowej nosa.

Długotrwałe lub częste stosowanie oksymetazoliny, zwłaszcza w dawkach większych niż zalecane, może
prowadzić do polekowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa) . Może ono wystąpić
już po 5 dniach leczenia i jeśli stosowanie leku będzie kontynuowane, doprowadzić do trwałego
uszkodzenia błony śluzowej nosa.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000): bóle głowy, bezsenność, zmęczenie, niepokój.
Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): kołatanie serca, tachykardia i zwiększenie ciśnienia tętniczego po
miejscowym, donosowym podaniu preparatu.


Acatar Control (Acatar) - dawkowanie leku

Acatar jest przeznaczony wyłącznie do stosowania donosowego.

Jedno opakowanie produktu leczniczego nie powinno być używane przez więcej niż jedną osobę

Acatar może być stosowany tylko u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: należy podawać po jednej dawce preparatu Acatar do każdego
otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: należy podawać po jednej dawce preparatu Acatar do każdego otworu
nosowego 2 razy na dobę.

Stosować jedynie przez krótki okres 3 do 5 dni. Nie przekraczać zaleconego dawkowania. Nie stosować
dłużej niż 5 dni.

Preparatu Acatar nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania:

Trzymaj ąc głowę w pozycji pionowej (nie odchylaj ąc jej do tyłu) należy umieścić koniec aplikatora w
otworze nosowym, nie blokując przy tym całkowicie jego światła. Następnie szybko i energicznie
nacisnąć dozownik, wykonując jednocześnie lekki wdech przez nos.


Acatar Control (Acatar) – jakie środki ostrożności należy zachować?

Lek można stosować jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści i ryzyka w przypadku:

• jednoczesnego stosowania leków, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze krwi;

• zwiększonego ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza jaskra z wąskim kątem przesączania;

• ciężkich chorób układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze);

• występowania guza chromochłonnego;

• zaburzeń metabolicznych (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca);

• u osób w podeszłym wieku, ze względu na zwiększone ryzyko nasilonych działań
ogólnoustroj owych.

Należy unikać długotrwałego stosowania i przedawkowania.

Długotrwałe stosowanie leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej nosa może prowadzić do
osłabienia ich działania.

Nadużywanie leków stosowanych miejscowo do nosa może prowadzić do zaniku błony śluzowej i
reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa) .

Acatar zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.


Przyjmowanie leku Acatar Control (Acatar) w czasie ciąży

W okresie ciąży i karmienia piersią preparat może być stosowany jedynie po dokładnym rozważeniu
stosunku korzyści do ryzyka, a zalecana dawka nie powinna być zwiększana.


Charakterystyka produktu leczniczego Acatar Control (Acatar)

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Acatar Control (Acatar) z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Acatar Control (Acatar) z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Acatar Control (Acatar)


Grupy

  • Produkty na katar

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.