Acatar Acti-Tabs interakcje ulotka tabletki 60mg+2,5mg 12 tabl. | 1 blist.a 12 szt.

Dostępny w większości aptek

 

Acatar Acti-Tabs tabletki | 60mg+2,5mg | 12 tabl. | 1 blist.a 12 szt.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Pseudoephedrini hydrochloridum, Triprolidi
Podmiot odpowiedzialny: US PHARMACIA SP. Z O.O.Opis produktu Acatar Acti-Tabs

Kiedy stosujemy lek Acatar Acti-Tabs?

Łagodzenie objawów zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak: obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, wyciek wydzieliny z nosa (katar), uczucie zatkanego nosa oraz kichanie, występujących w przeziębieniu i grypie. Lek może być także stosowany doraźnie w przypadkach alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny) oraz w naczynioruchowym obrzęku błony śluzowej nosa.


Jaki jest skład leku Acatar Acti-Tabs?

1 tabletka zawiera:

Pseudoephedrini hydrochloridum (pseudoeferdyny chlorowodorek) 60,0 mg Triprolidini hydrochloridum (triprolidyny chlorowodorek) 2,5 mg

Substancje pomocnicze, patrz pkt 6.1


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Acatar Acti-Tabs?

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek składnik preparatu oraz aminy sympatykomimetyczne.

Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu. Ciężkie nadciśnienie tętnicze.

Niestabilna choroba niedokrwienna serca.

Stosowanie innych leków zawierających pseudoefedrynę lub leki antyhistaminowe.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ciężka niewydolność wątroby i nerek. Ciąża i okres karmienia piersią.

Wiadomo, że lek przeciwbakteryjny furazolidon powoduje zależne od dawki działanie hamujące aktywność monoaminooksydazy (MAO). Chociaż nie opisano przypadków przełomu nadciśnieniowego po jednoczesnym zastosowaniu furazolidonu i preparatu AcatarActi-Tabs, tych dwóch leków nie należy stosować razem.


Acatar Acti-Tabs – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Mogą wystąpić objawy hamowania lub pobudzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego. Najczęściej opisywano senność, a ponadto zaburzenia snu i rzadko – omamy.

Może wystąpić też wysypka, niekiedy ze świądem, przyspieszona czynność serca (tachykardia) oraz uczucie suchości w jamie ustnej, nosie i gardle.

Sporadycznie opisywano zatrzymanie moczu u mężczyzn, którzy otrzymywali pseudoefedrynę; w takich przypadkach ważnym czynnikiem predysponującym mogło być powiększenie gruczołu krokowego.


Acatar Acti-Tabs - dawkowanie leku

Stosować doustnie.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka co 6 do 8 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 4 tabletki na dobę. Preparatu nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Jeżeli konieczne jest stosowanie produktu leczniczego dłużej niż 3 dni lub pogarsza się stan pacjenta, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.


Acatar Acti-Tabs – jakie środki ostrożności należy zachować?

Podczas stosowania leku Acatar Acti-Tabs należy unikać spożywania alkoholu lub przyjmowania leków działających sedatywnie.

Ze względu na zawartość pseudoefedryny w preparacie nie należy stosować preparatu bez porozumienia z lekarzem u osób z cukrzycą, zaburzeniami rytmu serca, nadczynnością tarczycy, chorobą serca, z nadciśnieniem tętniczym, guzem chromochłonnym nadnerczy, ze zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym, z zaburzeniami odpływu moczu, np. spowodowanymi przerostem gruczołu krokowego lub zwężeniem szyi pęcherza moczowego.

Ze względu na zawartość triprolidyny preparat należy stosować ostrożnie u osób ze zwężeniem odźwiernika, astmą oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Ze względu na zawartość laktozy preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Mimo, że u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem krwi pseudoefedryna praktycznie nie wykazuje działania hipertensyjnego, nie należy stosować preparatu bez porozumienia z lekarzem u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki pobudzające układ współczulny, takie jak: leki zwężające naczynia krwionośne błon śluzowych, leki hamujące łaknienie oraz leki psychotropowe o działaniu podobnym do amfetaminy. W takich przypadkach przed zaleceniem stosowania preparatu AcatarActi-Tabs należy ocenić wpływ pojedynczej dawki preparatu na ciśnienie tętnicze krwi.


Przyjmowanie leku Acatar Acti-Tabs w czasie ciąży

Preparatu AcatarActi-Tabsnie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Acatar Acti-Tabs

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Acatar Acti-Tabs z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Acatar Acti-Tabs z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty na katar

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.