Dostępny w większości aptek

 

Zovirax Duo krem | (0,05g+0,01g)/g | 2 g | tuba

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Aciclovirum, Hydrocortisonum
Podmiot odpowiedzialny: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Zovirax Duo?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Zovirax Duo

Kiedy stosujemy lek Zovirax Duo?

Leczenie wczesnych objawów przedmiotowych i podmiotowych nawracającej opryszczki warg w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wrzodziejącej opryszczki warg u immunokompetentnych dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i powyżej).


Jaki jest skład leku Zovirax Duo?

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum) i 10 mg hydrokortyzonu ( Hydrocortisonum ).

Substancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy 67,5 mg/g kremu i glikol propylenowy 200 mg/g kremu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Zovirax Duo?

Produkt leczniczy Zovirax Duo jest przeciwskazany u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na acyklowir, walacyklowir, hydrokortyzon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produkt leczniczy Zovirax Duo jest przeciwskazany w przypadku uszkodzeń skóry spowodowanych innym wirusem, niż wirus opryszczki zwykłej oraz w przypadku grzybiczych, bakteryjnych i pasożytniczych zakażeń skóry.


Zovirax Duo – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Badania Kliniczne

Większość działań niepożądanych miało charakter miejscowy i występowały one w miejscu zastosowania produktu leczniczego.

Często (> 1 /100, < 1/10)

• Wysuszenie, złuszczanie się skóry.

Niezbyt często (> 1 /1000, < 1/100)

• Przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia po zastosowaniu produktu leczniczego.

Rzadko (> 1 /10 000, < 1/1000)

• Rumień.

• Zaburzenia pigmentacji skóry.

• Reakcje w miejscu zastosowania, w tym objawy przedmiotowe i podmiotowe zapalenia.

• W badaniach dotyczących bezpieczeństwa dla skóry obserwowano kontakowe zapalenie skór po zastosowaniu produktu pod opatrunkiem okluzyjnym. Wykonane testy alergiczne wykazały, że reakcja alergiczna wywołana była przez hydrokortyzon lub składniki podłoża kremu.

Należy mieć na uwadze możliwość wystąpienia działań niepożądanych, związanych albo z jedną, albo z drugą substancją czynną leku, acyklowirem lub hydrokortyzonem.

Dzieci

Profil bezpieczeństwa u młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) jest podobny jak u dorosłych pacjentów.


Zovirax Duo - dawkowanie leku

Sposób stosowania Do stosowania na skórę.

Stosowanie u dorosłych i młodzieży ( w wieku 12 lat i powyżej)

Produkt leczniczy Zovirax Duo należy stosować 5 razy na dobę, w przybliżeniu co 3-4 godziny w ciągu dnia, przez 5 dni. Leczenie należy rozpocząć najwcześniej, jak to jest możliwe, nalepiej natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów przedmiotowych i podmiotowych.

Każdorazowo należy nałożyć odpowiednią ilość leku na zmienione chorobowo obszary skóry, a także sąsiadującą z nimi powierzchnię skóry.

Stosowanie u dzieci

Produkt leczniczy Zovirax Duo nie jest wskazany do stosowaniu u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.


Zovirax Duo – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt leczniczy Zovirax Duo jest wskazany do stosowania wyłącznie na skórę ust i twarzy. Kremu nie należy stosować na błony śluzowe (np. oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych).

Nie należy stosować leku u niektórych pacjentów z obniżoną odpornością, takich jak pacjenci z AIDS lub pacjenci po przeszczepie narządu, ponieważ nie można wykluczyć zwiększonego ryzyka rozwoju oporności na acyklowir w tych grupach pacjentów.

Nie przeprowadzono badań dotyczących leczenia u pacjentów, u których występowały jednocześnie zapalenia skóry innego pochodzenia.

Lek zawiera zawiera alkohol cetostearylowy i glikol propylenowy, które mogą powodować podrażnienie skóry i miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).


Przyjmowanie leku Zovirax Duo w czasie ciąży

Brak jest odpowiednich danych klinicznych dotyczących stosowania produktu Zovirax Duo u kobiet w ciąży. Prospektywne badania, przeprowadzone u około 1200 kobiet poddanych ekspozycji układowej na acyklowir, nie wykazały zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u płodu.

W standardowych badaniach nie wykazano działania embriotoksycznego i teratogennego po ogólnoustrojowym podaniu acyklowiru na szczurach, królikach lub myszach.

W niestandardowych badaniach na szczurach zaobserwowane nieprawidłowości u płodu, ale wyłącznie po zastosowaniu dawek tak dużych, że powodowały one toksyczność u matki. Znaczenie kliniczne tych doniesień nie jest jasne.

Miejscowe stosowanie kortykosteroidów u ciężarnych zwierząt może powodować nieprawidłowy rozwój płodu, w tym rozszczep podniebienia i opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego.

Z tego względu, może występować niewielkie ryzyko podobnego działania u płodu ludzkiego.

Nie należy stosować produktu leczniczego Zovirax Duo w okresie ciąży, o ile nie jest to absolutnie konieczne.

Karmienie piersią

Acyklowir i hydrokortyzon przenikają do mleka po podaniu ogólnoustrojowym, jednakże ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią po zastosowaniu dawek terapeutycznych wydaje się mało prawdopodobne, ze względu na minimalną ekspozycję układową po miejscowym zastosowaniu produktu. Jednakże, nie należy stosować produktu leczniczego Zovirax Duo w okresie karmienia piersią, o ile nie jest to absolutnie konieczne.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Preparaty na opryszkę i zajady

    W tej kategorii znajdziesz produkty na opryszczkę i zajady. Dostępne w postaci kremu, maści, plastra, żelu, płynu, sprayu.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.