Stan epidemii COVID-19

W trosce o swoich najbliższych – nie chodź od apteki do apteki!
Sprawdź dostępność leków w pobliskich aptekach i złóż rezerwacje.

Sprawdź teraz

Dostępny w ponad połowie aptek

 

Uprox kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

od 0 , 00  do 24 , 44

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Tamsulosini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: RECORDATI POLSKA SP. Z O.O.

Uprox cena

24,44

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Uprox?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Uprox

Kiedy stosujemy lek Uprox?

Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. Iow er urinaiy tract symptoms - LUTS) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. benign prost atic hyperplasia - BPH).

Uprox - działanie leku

Lek UPROX zawiera substancję czynną tamsulosynę, która wiąże się wybiórczo z receptorami adrenergicznymi typu alfa1A i powoduje rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego oraz cewki moczowej. Ułatwia w ten sposób przepływ moczu przez cewkę i oddawanie moczu.Jaki jest skład leku Uprox?

Każda kapsułka zawiera 0,4 mg tamsulozyny chlorowodorku (Tamsulosini hydr o chlor idum) Wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Uprox?

Nadwrażliwość na tamsulozynę, w tym polekowy obrzęk naczynioruchowy, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi w wywiadzie. Ciężka niewydolność wątroby.


Uprox – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Często

(> 1/100, < 1/10)

Niezbyt często

(> 1/1 000, < 1/100)

Rzadko

(> 1/10 000. < 1/1 000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000)

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy (1,3%)

ból głowy

omdlenia

Zaburzenia serca

kołatanie serca

Zaburzenia naczyniowe

niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

zaparcia, biegunka, nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka,

świąd,

pokrzywka

obrzęk

naczynioruchowy

zespół Stevens-Johnsona

Zaburzenia układu rozrodczego

zaburzenia wytrysku

priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia

 

Obserwowany podczas chirurgii zaćmy rodzaj zespołu małej źrenicy zwany śródoperacyjnym zespołem

wiotkiej tęczówki został zgłoszony w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w związku z leczeniem tamsulozyną (patrz również punkt 4.4).

Po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek: obok działań niepożądanych wymienionych powyżej, w połączeniu ze stosowaniem tamsulozyny opisywano migotanie przedsionków, arytmie. przyspieszenie akcji serca i duszność. Wymienione działania niepożądane raportowane spontanicznie pochodzą z badań porejestracyjnych z całego świata i dlatego częstości tych zdarzeń i ich związku przyczynowego ztamsoluzyną nie można ustalić z całą pewnością.


Uprox – dawkowanie leku

Stosować doustnie.

Jedną kapsułkę na dobę, po śniadaniu lub pierwszym posiłku dnia.

Kapsułkę należy połknąć w całości i nie należy jej kruszyć ani żuć, ponieważ zakłóca to powolne uwalnianie substancji czynnej.

W niewydolności nerek nie jest wymagana modyfikacja dawki. W łagodnej do średnio zaawansowanej niewydolności wątroby nie jest wymagana modyfikacja dawki (patrz także punkt 4.3)

Brak wskazań do stosowania produktu leczniczego UPROX u dzieci.


Uprox – jakie środki ostrożności należy zachować?

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów receptora adrenergicznego alfal, leczenie produktem leczniczym UPROX może spowodować spadek ciśnienia tętniczego, co w pojedynczych przypadkach może być przyczyną omdleń. Po wystąpieniu pierwszych objawów ortostatycznego spadku ciśnienia (zawroty głowy, uczucie osłabienia) pacjent powinien usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia objawów.

Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym UPROX pacjenta należy zbadać w celu wykluczenia innych chorób mogących powodować objawy zbliżone do występujących w łagodnym rozroście gruczołu krokowego. Wskazane jest uprzednie przeprowadzenie badania per rectum oraz. w razie konieczności, oznaczenie swoistego antygenu sterczowego (ang. prostatę specific cmtigen -PSA). Badania te powinny być okresowo powtarzane.

Należy ostrożnie podchodzić do leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min), gdyż nie prowadzono badań w tej grupie pacjentów.

Podczas operacji usuwania zaćmy u niektórych pacjentów przyjmujących lub leczonych w przeszłości tamsulozyną zaobserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki rang. mtraoperative flnppr iris syndrom, IFIS - rodzaj zespołu małej źrenicy). Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki zwiększa ryzyko powikłań podczas wykonywania operacji.

Według niepublikowanych doniesień jest pomocne odstawienie tamsulozyny na 1-2 tygodni przed zabiegiem usunięcia zaćmy, ale korzyści wynikające z takiego postępowania nie zostały ustalone. Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki opisywano także u pacjentów, którzy odstawili tamsulozynę na dłuższy czas przed operacją zaćmy.

Nie zaleca się rozpoczynania leczenia tamsulozyną u pacjentów, u których planowana jest operacja usunięcia zaćmy. Podczas kwalifikacji do zabiegu operacyjnego chirurdzy operujący zaćmę i okuliści powinni zebrać wywiad, czy pacjenci z zaplanowanymi zabiegami usunięcia zaćmy są lub byli leczeni tamsulozyną, w celu zabezpieczenia odpowiednich środków w razie wystąpienia śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki podczas operacji.

Zaleca się ostrożne stosowanie tamsulozyny z silnym (np. ketokonazol) lub średnio aktywnym tnp. erytromycyna) inhibitorem CYP3A4. W przypadku silnego inhibitora CYP3 A4, oczekuje się przedłużonego wzrostu osoczowego stężenia tamsulozyny, który może jeszcze dalej wzrastać w przypadku gdy pacjent należy do grupy wolno metabolizujących w zakresie CYP2D6 (patrz punkt 4.5). W przypadku nieoczekiwanego narastania działań niepożądanych u pacjenta należy ocenić

aktywność metaboliczną CYP2D6.


Przyjmowanie leku Uprox w czasie ciąży

Nie dotyczy ponieważ produkt leczniczy UPROX jest przeznaczony do stosowania u mężczyzn.


Zamienniki leku Uprox

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 21 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 7,82 zł.

Urostad 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Urostad 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

16,62 zł


Tamsudil interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Tamsudil

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

17,13 zł


Urostad 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Urostad 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

17,64 zł


Tamsugen 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Tamsugen 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

18,21 zł


Tamoptim (TamsuLEK) interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Tamoptim (TamsuLEK)

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

20,34 zł


Urostad 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Urostad 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

22,24 zł


Symlosin SR interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Symlosin SR

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

24,04 zł


Bazetham Retard interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 30 tabl.

Bazetham Retard

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

24,16 zł


Adatam interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Adatam

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

24,17 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

24,17 zł


Omsal 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Omsal 0,4mg

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

24,27 zł


Tanyz ERAS interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 30 tabl.

Tanyz ERAS

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,27 zł


Uprox XR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 30 tabl.

Uprox XR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

24,40 zł


Tanyz interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 0,4 mg 30 kaps.

Tanyz

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,78 zł


Prostamnic interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Prostamnic

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

25,13 zł


Tamsudil interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Tamsudil

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

25,13 zł


Apo-Tamis interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Apo-Tamis

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

25,24 zł


Ranlosin interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 30 kaps.

Ranlosin

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

25,29 zł


TamisPRAS interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 30 tabl.

TamisPRAS

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

25,30 zł


Omnic 0,4 interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 0,4 mg 30 kaps.

Omnic 0,4

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

25,36 zł


Omnic Ocas 0,4 interakcje ulotka tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 30 tabl.

Omnic Ocas 0,4

tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

25,69 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki urologiczne

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w leczeniu chorób układu moczowego, w tym zaburzeń nietrzymania moczu oraz leki przeciwbakteryjne stosowane w zakażeniach dróg moczowych, a także w leczeniu chorób męskich narządów płciowych, w tym zaburzeń erekcji oraz w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.