Brak informacji o dostępności produktu

 

Theraflu Kaszel syrop | 1,5 mg/ml | 1 but. po 100 ml

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Butamirati citras
Podmiot odpowiedzialny: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Theraflu Kaszel

Kiedy stosujemy lek Theraflu Kaszel?

Objawowe leczenie kaszlu różnego pochodzenia.


Jaki jest skład leku Theraflu Kaszel?

Jeden ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynian (Butamirati citras).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jeden ml syropu zawiera 405 mg sorbitolu i 2,5 mg etanolu 96%.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Theraflu Kaszel?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Theraflu Kaszel – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Zaburzenia układu nerwowego: Rzadko (≥1/10 000, < 1/1 000): senność

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko (≥1/10 000, < 1/1 000): nudności, biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko (≥1/10 000, < 1/1 000): pokrzywka

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:adr@urpl.gov.pl.


Theraflu Kaszel - dawkowanie leku

Maksymalny czas trwania leczenia bez zalecenia lekarza wynosi 1 tydzień (patrz punkt 4.4).

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu (7,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu (15 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę. Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu ( 22,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę. Dorośli: 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dobę.

Miarkę do dawkowania syropu należy umyć i wysuszyć po każdorazowym użyciu.

Produktu Theraflu Kaszel w postaci syropu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.


Theraflu Kaszel – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ze względu na hamowanie odruchu kaszlu przez butamiratu cytrynian, należy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych, ponieważ może to prowadzić do zalegania śluzu w drogach oddechowych, co zwiększa ryzyko skurczu oskrzeli i zakażenia dróg oddechowych.

Jeżeli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni, należy zweryfikować diagnozę.

Theraflu Kaszel zawiera sorbitol, dlatego nie należy stosować go u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu.

Theraflu Kaszel zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę (patrz także punkt 2).


Przyjmowanie leku Theraflu Kaszel w czasie ciąży

Ciąża

Nie prowadzono specjalnych badań mających na celu określenie bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie ciąży i laktacji.

Należy unikać stosowania produktu Theraflu Kaszel w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałych miesiącach ciąży produkt Theraflu Kaszel może być stosowany tylko w przypadku bezwzględnej konieczności.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy substancja czynna i (lub) jej metabolity przenikają do mleka matki. Ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z ogólną zasadą podawanie butamiratu podczas karmienia piersią powinno być uważnie rozważone.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty na kaszel bez recepty

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeciwkaszlowe, wykrztuśne w postaci tabletek, syropów, ziół itp., oraz produkty homeopatyczne, stosowane w kaszlu suchym lub mokrym.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.