Tersilat interakcje ulotka krem 0,01 g/g 15 g

Trudno dostępny w aptekach

 

Tersilat krem | 0,01 g/g | 15 g

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Terbinafini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: SUN-FARM SP. Z O.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Zażywasz ten lek?
Nie ryzykuj zdrowiem

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Tersilat

Kiedy stosujemy lek Tersilat?

Zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity takie jak Trichophyton (np. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis i Epidermophyton floccosum.

Drożdżakowe zakażenia skóry, głównie wywołane przez rodzaj Candida (np. Candida albicans).

Łupież pstry wywołany przez Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur).


Jaki jest skład leku Tersilat?

Jeden gram kremu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku. Substancja pomocnicza: 100 mg alkoholu cetostearylowego/gram kremu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Tersilat?

Nadwrażliwość na terbinafinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Tersilat – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano następująco:

Bardzo często

(> =1/10)

Często

(> =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(> =1/1 000 do < 1/100)

Rzadko

(> =1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000)

Nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje alergiczne takie jak świąd, wysypka, pęcherzowe zapalenie skóry i pokrzywka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

W miejscu aplikacji może wystąpić zaczerwienienie, wysypka i świąd lub uczucie pieczenia. Objawy te jednak rzadko prowadzą do przerwania leczenia. Ważne jest aby odróżnić zasadniczo nieszkodliwe objawy od reakcji alergicznych, które mogą wymagać przerwania leczenia.


Tersilat - dawkowanie leku

Sposób podawania

Podanie na skórę.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

Czas leczenia i częstość podawania leku

Grzybica stóp: raz dziennie przez tydzień.

Grzybica fałdów skórnych i skóry gładkiej: raz dziennie przez tydzień. Drożdżyca skóry: raz dziennie przez 1 do 2 tygodni. Łupież pstry: raz lub dwa razy dziennie przez 2 tygodnie.

Krem Tersilat może być aplikowany jeden lub dwa razy dziennie. Skóra musi być sucha i czysta. Na zmienione chorobowo miejsca na skórze i okolice należy nanieść cienką warstwę kremu, a następnie lekko wetrzeć.

Poprawa objawów następuje w ciągu kilku dni. Nieregularne stosowanie lub przedwczesne przerwanie leczenia zwiększa ryzyko nawrotu wystąpienia objawów choroby. Jeżeli po dwóch tygodniach od rozpoczęcia leczenia nie stwierdza się poprawy stanu chorego, należy zweryfikować diagnozę.

Osoby w wieku podeszłym

Brak danych wskazujących, iż leczenie chorych w podeszłym wieku wymaga innego dawkowania lub że u tych chorych mogą pojawiać się działania niepożądane odmienne od obserwowanych u młodszych pacjentów.

Dzieci

Ze względu na brak danych o bezpieczeństwie nie zaleca się stosowania kremu Tersilat u dzieci poniżej 12 lat.

Dane dotyczące stosowania u dzieci są ograniczone.


Tersilat – jakie środki ostrożności należy zachować?

Krem Tersilat jest produktem leczniczym przeznaczonym tylko do użytku zewnętrznego. Należy unikać kontaktu kremu z oczami. Jeżeli przypadkowo krem dostanie się do oczu, należy przemyć je dokładnie bieżącą wodą.

Krem Tersilat zawiera substancję pomocniczą alkohol cetostearylowy. Alkohol cetostearylowy może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).


Przyjmowanie leku Tersilat w czasie ciąży

Badania toksycznego działania na płód i badania płodności na zwierzętach nie wykazały szkodliwych działań leku.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie należy stosować produktu leczniczego Tersilat u kobiet w ciąży, chyba że korzyści dla matki wynikające z jego zastosowania przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Terbinafina przenika do mleka ludzkiego, dlatego też nie należy stosować jej podczas karmienia piersią. Niemowlęta nie powinny mieć dostępu do leczonej skóry, w tym piersi.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Produkty przeciwgrzybicze

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeciwgrzybicze w postaci kremu, pudru, sprayu, pianki, lakieru, maści itp. do stosowania na skórę i paznokcie.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.