Stodal interakcje ulotka granulki  2 poj. po 4 g | wielodawkowe

Stodal granulki | 2 poj. po 4 g | wielodawkowe

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Homeopatyczny produkt leczniczy
Podmiot odpowiedzialny: BOIRON S.A.


Opis produktu Stodal

Kiedy stosujemy lek Stodal?

Stodal granulki jest lekiem stosowanym w leczeniu kaszlu różnego pochodzenia, towarzyszącego infekcjom górnych dróg oddechowych.


Jaki jest skład leku Stodal?

Co zawiera Stodal granulki

· Substancjami czynnymi leku są:

Pulsatilla 3CH 0,0044 ml, Rumex crispus 6CH 0,0044 ml, Bryonia 3CH 0,0044 ml,

Ipeca 3CH 0,0044 ml, Spongia tosta 3CH 0,0044 ml, Sticta pulmonaria 3CH 0,0044 ml,

Antimonium tartaricum 6CH 0,0044 ml, Myocardium 6CH 0,0044 ml,

Coccus cacti 3CH 0,0044 ml w 4 g granulek.

· Pozostałe składniki to: sacharoza, laktoza.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Stodal?

Kiedy nie stosować Stodal granulki

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku


Stodal – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane nieznane.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 492 13 01, fax: + 48 22 492 13 09,

strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również krajowemu przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.


Stodal - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosować doustnie.

Zalecana dawka to:

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku od 6 lat: ssać powoli po 5 granulek 3-4 razy dziennie.

Granulki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką.

Sposób użycia

Oderwać zabezpieczenie z tubki
Obrócić tubkę
Przekręcić zakrętkę
Zdjąć zakrętkę

Pominięcie przyjęcia leku Stodal granulki

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić

się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.


Stodal – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39oC, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci: ze względu na brak wystarczających danych, nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku do 6 lat.


Przyjmowanie leku Stodal w czasie ciąży

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.