Dostępny w większości aptek

 

Sanosvit Calcium o sm. banan. syrop | 0,114 g Ca2+/5ml | 150 ml

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Calcii glubionate, Calcii lactobionas
Podmiot odpowiedzialny: TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Sanosvit Calcium o sm. banan.?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Sanosvit Calcium o sm. banan.

Kiedy stosujemy lek Sanosvit Calcium o sm. banan.?

Profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie, np. w okresie ciąży lub laktacji, w leczeniu osteoporozy, wspomagająco w leczeniu objawów alergii.

Sanosvit Calcium o sm. banan. - działanie leku

Zmniejszając przepuszczalność naczyń krwionośnych wapń działa:- przeciwwysiękowo,- przecwobrzękowo,- przeciwzapalnie,- przeciwalergicznie


Jaki jest skład leku Sanosvit Calcium o sm. banan.?

5 ml syropu zawiera 1442,5 mg wapnia glukonolaktobionianu i 313,6 mg wapnia laktobionianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza i sodu benzoesan.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Sanosvit Calcium o sm. banan.?

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Choroby i (lub) schorzenia prowadzące do hiperkalcemii i (lub) hiperkalciurii. Kamica nerkowa. 

Galaktozemia lub cukrzyca. 


Sanosvit Calcium o sm. banan. – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Poniżej wymieniono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: hiperkalcemia i hiperkalciuria;

Bardzo rzadko: zespół mleczno-alkaliczny - obserwowany zwykle tylko w przypadku przedawkowania.

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: zaparcia, niestrawność, wzdęcia, nudności, ból brzucha i biegunka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: świąd, wysypka i pokrzywka.

Działania niepożądane mogą wystąpić, kiedy spożycie wapnia przekracza 2000-2500 mg/dobę, przy długotrwałym stosowaniu lub u pacjentów z niewydolnością nerek. 

U pacjentów z niewydolnością nerek podawanie doustnie dużych dawek wapnia prowadzi do hiperkalcemii, której objawami są: brak łaknienia, zaburzenia żołądka i jelit, osłabienie mięśniowe, wielomocz, uszkodzenie nerek.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Sanosvit Calcium o sm. banan. - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dzieci od 1 roku do 6 lat: 5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę. Dzieci od 6 do 12 lat: 10 ml syropu 2 do 3 razy na dobę. Młodzież i dorośli: 15 ml syropu 2 do 3 razy na dobę.

5 ml syropu zawiera 114 mg jonów wapnia.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Syrop należy podawać w postaci nierozcieńczonej. 


Sanosvit Calcium o sm. banan. – jakie środki ostrożności należy zachować?

W czasie długotrwałego leczenia preparatami wapnia należy monitorować stężenie wapnia w surowicy krwi oraz czynność nerek poprzez badanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi.

Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu produktu u pacjentów leczonych glikozydami nasercowymi lub epinefryną.

Produkt należy podawać ostrożnie w niewydolności nerek, chorobach serca, sarkoidozie, kamicy nerkowej szczawianowo-wapniowej, dnie moczanowej oraz w czasie stosowania tetracyklin i diuretyków tiazydowych. 

Nie należy podawać produktu z dużymi dawkami witaminy D.

W przypadku stosowania wysokich dawek produktu leczniczego, a szczególnie podczas jednoczesnego przyjmowania witaminy D i (lub) leków lub pokarmów zawierających wapń (np. mleko), występuje ryzyko hiperkalcemii i zespołu mleczno-alkalicznego z następującym zaburzeniem czynności nerek. U tych pacjentów należy monitorować stężenie wapnia w surowicy krwi oraz czynność nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Pacjenci z kamicą nerkową powinni podczas leczenia pić dużo płynów. U pacjentów z łagodną hiperkalciurią, niewydolnością nerek lub kamicą nerkową należy oznaczać stężenie wapnia w surowicy krwi oraz wydalanie wapnia z moczem.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.


Przyjmowanie leku Sanosvit Calcium o sm. banan. w czasie ciąży

Ciąża

Produkt Sanosvit Calcium może być stosowany w okresie ciąży. 

U kobiet w ciąży należy unikać przedawkowania wapnia, ponieważ trwała hiperkalcemia była powiązana z niepożądanym działaniem na rozwijający się płód.

Karmienie piersią Produkt Sanosvit Calcium może być stosowany w okresie karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

 • Preparaty zawierające wapń

  W tej kategorii znajdziesz produkty zawierajace wapń z kwercetyną stosowany w alergiach, a także w połączeniach z witaminami C, D i K w postaci tabletek musujących, tabletek, tabletek do ssania, proszków do rozpuszczania w wodzie itp.

 • Kości

  Kombinacje Wapnia z Witaminą D, Fosforem oraz połączenie witaminy D i K.

 • Alergia

  Alergia może pojawić się w każdym wieku, zarówno u dorosłego, jak i u dziecka. Najczęściej objawia się swędzeniem skóry i wysypką, łzawieniem oczu, kichaniem, wodnistą wydzieliną z nosa, a nawet trudnościami w oddychaniu. Coraz więcej osób skarży się na mniej lub bardziej nasilone objawy alergii. Alergenem może być każda substancja, która dostaje się do organizmu poprzez drogi oddechowe, przez przewód pokarmowy, skórę lub błonę śluzową albo dostaje się do organizmu poprzez wstrzyknięcie. Warto na bieżąco sprawdzać kalendarz pylenia, który obrazuje stężenie alergenów w poszczególnych miesiącach w różnych regionach Polski. Pozwala to na zapobieganie nasilonym objawom alergii. Problem alergii dotyka również najmłodszych. Swędząca pokrzywka u dziecka wymaga zastosowania odpowiednich suplementów diety łagodzących uciążliwe objawy uczulenia (np. Calcium Alergo PLUS JUNIOR, Sanosvit Calcium, Plusssz Junior calcium+witamina C). Wysypka u dziecka może mieć też charakter infekcyjny – wirusowy, bakteryjny lub grzybiczy – wtedy konieczne jest wdrożenie właściwego leczenia przyczynowego.

 • Laktacja

  Wiele kobiet doświadcza problemów z laktacją. Nie ulega wątpliwości, że karmienie piersią co najmniej do szóstego miesiąca życia dziecka jest dla jego rozwoju zdecydowanie najkorzystniejsze. Niewystarczająca ilość pokarmu może być przyczyną wczesnego zakończenia karmienia piersią. Aby tego uniknąć, warto sięgnąć po suplementy diety dostępne w aptekach, mające na celu pobudzić laktację (np. Femaltiker, Lactosan Mama, Prolaktan). W preparatach tych znajdziemy bezpieczne, naturalne składniki jak: słód jęczmienny, beta-glukan z jęczmienia, wyciąg z melisy, owoc kopru włoskiego. Przy problemach z laktacją zaleca się także opiekę doradcy laktacyjnego i stymulowanie laktacji przy użyciu laktatora oraz często przystawianie dziecka do piersi. Z pewnością należy zasięgnąć porady lekarza lub położnej, gdy u dziecka pojawią się problemy ze spowolnioną perystaltyką jelit lub zmniejszonym oddawaniem moczu, żółtaczka, utrata masy oraz ospałość. Mogą to być objawy niedostatecznej podaży mleka, bądź słabej jakości mleka.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.