Pirolam interakcje ulotka lakier do paznokci leczniczy 80 mg/g 3 g

Trudno dostępny w aptekach

 

Pirolam lakier do paznokci leczniczy | 80 mg/g | 3 g


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Ciclopiroxum
Podmiot odpowiedzialny: ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.Opis produktu Pirolam

Pirolam

(Ciclopiroxum)

80 mg/g

Lakier do paznokci leczniczy

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Pirolam  i w jakim celu się go stosuje Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pirolam Jak stosować lek Pirolam Możliwe działania niepożądane Jak przechowywać lek Pirolam Inne informacje

1. Co to jest lek Pirolam i w jakim celu się go stosuje

Pirolam jest lekiem przeciwgrzybiczym do stosowania miejscowego na paznokcie.

Zawarta w leku substancja czynna - cyklopiroks jest syntetyczną pochodną pirydynonu działającą grzybobójczo na Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, Epidermophyton floccosum (Acrothesium floccosum), Microsporum canis i Candida albicans (Monilia albicans).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pirolam

Kiedy nie stosować leku Pirolam

jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na cyklopiroks lub którykolwiek z pozostałych składnikówu dzieci

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pirolam

Stosować wyłącznie na paznokcie.

Produkt łatwopalny, używać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

Podczas leczenia nie należy stosować na płytkę paznokciową produktów kosmetycznych.

Stosowanie leku Pirolam z innymi lekami

Brak danych.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek Pirolam w okresie ciąży i karmienia piersiąmożna stosować tylko wtedy, gdy w opinii lekarza jest to bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Pirolam nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Jak stosować lek Pirolam

Lek Pirolam należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek jest przeznaczony o stosowania miejscowego na paznokcie.

Lakier należy nanieść równomiernie pędzelkiem na płytkę paznokciową i pozostawić do wyschnięcia.

Cienką warstwę leku Pirolam należy nakładać na paznokieć przez pierwszy miesiąc leczenia co drugi dzień. W ten sposób zapewnia się nasycenie paznokcia substancją czynną leku. W drugim miesiącu leczenia stosowanie lakieru można ograniczyć do dwóch razy w tygodniu, a od trzeciego miesiąca stosować raz w tygodniu.

W całym okresie leczenia należy raz w tygodniu zmyć całą warstwę lakieru kosmetycznym zmywaczem do paznokci. W przypadku uszkodzenia lub starcia warstwy lakieru w trakcie leczenia wystarczy polakierować odsłonięte miejsca.

Czas trwania leczenia lekiem Pirolam zależy od ciężkości zakażenia grzybiczego, nie należy jednak stosować go dłużej niż przez 6 miesięcy.

Należy unikać rozlewania lakieru na gwint szyjki butelki, aby nakrętka się nie przyklejała.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki lekuPirolam

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Pirolam

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Pirolam może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U nielicznych pacjentów obserwowano miejscowe podrażnienie (pieczenie, świąd, rumień, obrzęk, zaczerwienienie i łuszczenie) po kontakcie leku Pirolam ze skórą otaczającą paznokieć.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę

5.  Jak przechowywać lek Pirolam

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Nie stosować leku Pirolam po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Pirolam

1 g lakieru zawiera substancję czynną 80 mg cyklopiroksu oraz substancje pomocnicze: polimer metoksyetenu z estrem monobutylowym kwasu 2-butenodiowego, alkohol izopropylowy.

Jak wygląda lek Pirolam i co zawiera opakowanie

Lek Pirolam ma postać lakieru do paznokci, leczniczego.

Opakowanie leku to butelka z bezbarwnego szkła zawierająca 3 g lakieru, zamykana aplikatorem z pędzelkiem, umieszczona w tekturowym pudelku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Medana Pharma SA

98-200 Sieradz, ul. Wł. Łokietka 10

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Medana Pharma SA

98-200 Sieradz, ul. Wł. Łokietka 10

Numer telefonu: (43) 822-89-47

Data zatwierdzenia ulotki:

31.03.2009 r.


Charakterystyka produktu leczniczego Pirolam

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Pirolam z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Pirolam z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Pirolam


Grupy

  • Produkty przeciwgrzybicze

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.