Octenisept interakcje ulotka płyn (0,1g+2g)/100g 50 ml

Dostępny w większości aptek

 

Octenisept płyn | (0,1g+2g)/100g | 50 ml

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Octenidini dihydrochl., Phenoxyethanol.
Podmiot odpowiedzialny: SCHULKE & MAYR GMBH

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Octenisept?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Octenisept

Kiedy stosujemy lek Octenisept?

Produkt leczniczy octenisept przeznaczony jest do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd. :

●przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych
● przy opracowywaniu zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych

● przy płukaniu otwartych ropni około odbytniczych, zakażonych krwiaków itp.

●przy pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych

●w obrębie narządów rodnych kobiety np. zapalenie pochwy i żołędzi prącia mężczyzny

●przed zabiegami diagnostycznymi w układzie moczowym

●przy cewnikowaniu

●przed badaniami dopochwowymi i pozapochwowymi

●przy czynnościach przed, w trakcie i po porodzie

●do pooperacyjnych i poporodowych irygacji pochwy przed założeniem wkładki wewnątrzmacicznej

●przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem

●przed badaniami andrologicznymi

●w pediatrii

●do dezynfekcji jamy ustnej, np. afty, resekcja zęba. Jaki jest skład leku Octenisept?

100 g płynu zawiera substancje czynne:

Octenidinum dihydrochloridum

(Oktenidyny dichlorowodorek) 0,10 g

Phenoxyethanolum (Fenoksyetanol) 2,00 g

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Octenisept?

Nadwrażliwość na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Nie należy stosować produktu leczniczego octenisept do płukania jamy brzusznej. 

Oktenidyny dichlorowodorek jest bardziej toksyczny przy stosowaniu dożylnym niż doustnym, dlatego należy unikać przedostawania się produktu leczniczego w większych ilościach do krwiobiegu, np. na skutek pomyłkowej iniekcji. Z uwagi na to, że oktenidyny dichlorowodorek w produkcie leczniczym octenisept występuje tylko w ilości 0,1%, zagrożenie tą substancją jest mało prawdopodobne.


Octenisept – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Po irygacjach pochwy rzadko może być odczuwane wrażenie ciepła lub pieczenia. 

Po płukaniu jamy ustnej gorzki smak utrzymuje się około 1 godzinę, ma to związek z działaniem produktu leczniczego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa , tel. (22) 49 21 301 i fax (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.


Octenisept – dawkowanie leku

Produkt leczniczy octenisept zalecany jest do stosowania w postaci nie rozcieńczonej.

Podanie na skórę, doogniskowo.

Odkażanie ran chirurgicznych

Skuteczność produktu leczniczego octenisept potwierdzono podczas opracowywania czystych i zakażonych ran chirurgicznych. Produkt leczniczy octenisept działa odkażająco i znieczulająco oraz oczyszcza zakażone rany z martwych tkanek i wydzieliny, przez co wpływa korzystnie na proces gojenia. Odkażenie otoczenia rany należy przeprowadzać za pomocą jałowych gazików nasączonych nie rozcieńczonym produktem leczniczym octenisept, promieniście od środka na zewnątrz rany.

Płukanie zakażonych ran chirurgicznych

Przemywanie zakażonych ran, przetok podskórnych należy wykonywać za pomocą strzykawki i kaniuli. 

Uwaga: 

W celu uniknięcia możliwości uszkodzenia tkanek, obrzęku miejscowego nie wolno wstrzykiwać lub wprowadzać produktu leczniczego do tkanki pod ciśnieniem. W każdym przypadku należy zapewnić odpowiedni odpływ z jam rany ( np. drenaż, odsysacz ).

Pozostawienie gazików, setonów nasyconych produktem leczniczym octenisept w obrębie zakażonej rany sprzyja oddzielaniu się martwiczych tkanek i pozwala na szybsze zagojenie się rany poprzez założenie wtórnych szwów.

Opracowywanie zakażonych ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych podudzi, owrzodzeń troficznych w przebiegu chorób układowych (cukrzycy, miażdżycy itp.)

W przypadkach zakażonych ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych itp. produkt leczniczy octenisept stosujemy w postaci przymoczek (gaziki nasycone produktem leczniczym). Gaziki należy zmieniać raz, a w przypadku bardzo dużej ilości martwiejących tkanek i wydzieliny dwa razy na dobę umocowując opatrunek za pomocą siatki gazowej lub bandaży dzianych.

Dezynfekcja skóry i błony śluzowej

Partie skóry i błon śluzowych, które mają być poddane zabiegowi muszą być dokładnie zwilżone jałowym gazikiem nasączonym produktem leczniczym octenisept. Należy przestrzegać wymaganego czasu oddziaływania- minimum 1 minuta, wskazane przedłużenie czasu do 5 minut. W sporadycznych przypadkach, po podjęciu takiej decyzji przez lekarza, można użyć produktu leczniczego octenisept z opakowania z pompką rozpylającą, rozpylając go bezpośrednio na dostępne partie skóry i błon śluzowych. Należy zwrócić uwagę na równomierne zwilżenie całej powierzchni. Pozostawić na co najmniej 1 minutę. Wspomagająco w leczeniu grzybic skóry, między palcami stóp produkt leczniczy rozpylać na chore powierzchnie rano i wieczorem przez okres 14 dni.

Irygacje

Octenisept może być z powodzeniem stosowany do irygacji pochwy. Wymagany czas oddziaływania 60 sekund. Skuteczność osiągana jest często przy rozcieńczeniu 1:1 z wodą jałową. W licznych badaniach klinicznych wykazano, że produkt leczniczy octenisept skutecznie działa bakteriobójczo na różne bakterie m.in. Gram dodatnie i Gram ujemne.


Octenisept – jakie środki ostrożności należy zachować?

Uwaga: 

W celu uniknięcia możliwości uszkodzenia tkanek, obrzęku miejscowego nie wolno wstrzykiwać lub wprowadzać produktu leczniczego do tkanki pod ciśnieniem. W każdym przypadku należy zapewnić odpowiedni odpływ z jam rany ( np. drenaż, odsysacz ).

Unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami. 

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego octenisept do wnętrza ucha oraz nie należy dopuszczać do jego połykania.


Przyjmowanie leku Octenisept w czasie ciąży

Brak jest wyników badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Środki do dezynfekcji ran

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w oczyszczaniu i dezynfekcji ran. Dostępne w postaci płynu, sprayu, aerozolu, żelu, opatrunku w sprayu/aerozolu, kremu itp. do stosowania na skórę.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.