Natrium chloratum 0,9% Baxter interakcje ulotka roztwór do infuzji 9 mg/ml 1 wor. po 1 l

Brak informacji o dostępności produktu

 

Natrium chloratum 0,9% Baxter roztwór do infuzji | 9 mg/ml | 1 wor. po 1 l

Rodzaj: lek dostępny tylko w lecznictwie zamkniętym
Substancja czynna: Natrii chloridum
Podmiot odpowiedzialny: BAXTER POLSKA SP. Z O. O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Natrium chloratum 0,9% Baxter?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Natrium chloratum 0,9% Baxter

Kiedy stosujemy lek Natrium chloratum 0,9% Baxter?

Produkt leczniczy Natrium Chloratum 0,9% Baxter roztwór do infuzji wskazany jest:

- w leczeniu utraty izotonicznego płynu pozakomórkowego

- w leczeniu utraty sodu

- do rozcieńczania i rozpuszczania zgodnych produktów leczniczych przeznaczonych do podawania pozajelitowego.Jaki jest skład leku Natrium chloratum 0,9% Baxter?

Sodu chlorek: 9,0 g/l

1 ml roztworu zawiera 9 mg sodu chlorku

mmol/l: Na+ : 154 Cl-: 154.

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Natrium chloratum 0,9% Baxter?

Podawanie roztworu jest przeciwwskazane u pacjentów z hipernatremią lub hiperchloremią.

Należy także uwzględnić przeciwwskazania do stosowania dodawanego produktu leczniczego.


Natrium chloratum 0 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W rutynowych warunkach leczenia nie powinny wystąpić działania niepożądane.

Reakcje niepożądane mogą być związane z techniką podawania, jak np. reakcja gorączkowa, zakażenie w miejscu wkłucia, miejscowy ból lub odczyn, podrażnienie żył, zakrzepica żylna lub zapalenie żyły postępujące od miejsca wkłucia, wynaczynienie i hiperwolemia.

Główne działania niepożądane wywołane zbyt dużym stężeniem sodu opisane są w punkcie Przedawkowanie.

Jeżeli produkt leczniczy Natrium Chloratum 0,9% Baxter użyty jest jako rozpuszczalnik do przygotowania roztworu innych produktów leczniczych, możliwość wystąpienia innych działań niepożądanych zależy od właściwości dodanych leków. W przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji na dodany produkt leczniczy należy przerwać wlew, ocenić stan pacjenta, wprowadzić stosowne środki zaradcze i w razie konieczności zachować do badań pozostałość roztworu.


Natrium chloratum 0,9% Baxter – dawkowanie leku

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci:

Dawki mogą być wyrażone w mEq lub mmol sodu, jako masa sodu lub masa soli sodowej (1g NaCl = 394 mg , 17,1 mEq lub 17,1 mmol Na i Cl)

Stężenie i dawkowanie roztworu chlorku sodu do podawania dożylnego należy dostosować do czynników takich jak wiek, masa ciała i stan kliniczny pacjenta, a szczególnie do stanu nawodnienia pacjenta. Należy dokładnie monitorować stężenie elektrolitów w surowicy.

Zalecane dawkowanie do uzupełniania utraty izotonicznego płynu pozakomórkowego i utraty sodu:

- dorośli: 500 ml do 3 litrów/24 godziny

- niemowlęta i dzieci: 20 do 100 ml na 24 godziny na kg masy ciała, zależnie od wieku i całkowitej masy ciała.

Prędkość wlewu zależy od stanu klinicznego pacjenta.

Zalecane dawkowanie w przypadku stosowania do rozpuszczania lub rozcieńczania innych produktów leczniczych wynosi od 50 do 250 ml na dawkę podawanego produktu leczniczego.

Jeżeli produkt leczniczy Natrium Chloratum 0,9% Baxter użyty jest jako rozpuszczalnik do przygotowania roztworu innych produktów leczniczych, dawkowanie i prędkość podawania należy dobrać zależnie od właściwości i zalecanego schematu dawkowania dla dodanego produktu leczniczego.

Sposób podawania:

Roztwór należy podawać we wlewie dożylnym.


Natrium chloratum 0,9% Baxter – jakie środki ostrożności należy zachować?

Szczególny nadzór kliniczny jest konieczny na początku każdego wlewu dożylnego.

W czasie podawania należy prowadzić systematyczną i dokładną obserwację. Należy kontrolować parametry kliniczne i biologiczne, a szczególnie stężenie elektrolitów w surowicy.

Wcześniaki i noworodki mogą wykazywać skłonność do zatrzymywania w organizmie zbyt dużej ilości sodu z powodu niedojrzałości czynnościowej nerek. Dlatego u wcześniaków i noworodków wlew można powtórzyć tylko po uprzednim oznaczeniu stężenia sodu w surowicy.

Należy zachować ostrożność podczas podawania chlorku sodu pacjentom, u których występuje nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, obrzęk obwodowy lub płucny, zaburzenia czynności nerek, stan przedrzucawkowy, aldosteronizm lub inne stany kliniczne lub jest stosowane leczenie (np. kortykosteroidy) związane z zatrzymywaniem sodu.

W celu uzyskania informacji dotyczących przygotowania produktu leczniczego i dodatkowych produktów leczniczych, patrz punkt 6.6.


Przyjmowanie leku Natrium chloratum 0,9% Baxter w czasie ciąży

Można stosować podczas ciąży i laktacji.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.