Ins. Gensulin M50 (50/50) interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Ins. Gensulin M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

od 0 , 00  do 97 , 66

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Insulin isophanum biphasicum, Insulini inj
Producent: BIOTON S.A.

Ins. Gensulin M50 (50/50) cena

97,66Opis produktu Ins. Gensulin M50 (50/50)

Wskazania

Leczenie pacjentów z cukrzycą, którzy wymagają stosowania insuliny w celu utrzymania prawidłowego metabolizmu glukozy. Cukrzyca u kobiet w ciąży.Skład

1 ml zawiesiny Gensulin M50 (50/50) zawiera 100 j.m. ludzkiej insuliny (Insulinum humanum) dwufazowej otrzymywanej metodą rekombinacji DNA E. coli.

Wkład do wstrzykiwacza zawiera 3 ml zawiesiny, co odpowiada 300 j.m. insuliny dwufazowej w proporcjach 50% insuliny rozpuszczalnej i 50% insuliny izofanowej.

Gensulin M50 zawiera wyłącznie insulinę ludzką, jest w 100% zgodny ze składem aminokwasowym insuliny produkowanej przez człowieka w odróżnieniu od insulin zwierzęcych czy innych analogów insulin otrzymanych na drodze rekombinacji genetycznej, których skład różni się w różnym stopniu od insuliny ludzkiej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Przeciwwskazania

Hipoglikemia.

Nadwrażliwość na preparat Gensulin M50 lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, chyba, że jest to częścią programu odczulania.


Działania niepożądane

Podczas stosowania insuliny u pacjentów chorych na cukrzycę najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest hipoglikemia. Ciężka hipoglikemia może prowadzić do utraty przytomności, a w skrajnych przypadkach do śmierci. Częstość występowania hipoglikemii nie jest przedstawiana, ponieważ hipoglikemia jest zarówno skutkiem podania dawki insuliny jak również innych czynników, np. stosowanej diety i poziomu aktywności fizycznej.

Miejscowa reakcja alergiczna jest częstym (1/100 do < 1/10) działaniem niepożądanym. W miejscu wstrzyknięcia insuliny może wystąpić rumień, obrzęk i swędzenie. Objawy te zwykle przemijają w ciągu kilku dni lub kilku tygodni. W niektórych przypadkach objawy miejscowe mogą być spowodowane innymi czynnikami niż insulina, np. substancje drażniące występujące w środkach do odkażania skóry lub stosowanie złej techniki wykonania iniekcji.

Ogólnoustrojowe objawy uczuleniowe, będące objawami uogólnionej nadwrażliwości na insulinę występują bardzo rzadko (< 1/10 000), ale są potencjalnie bardziej niebezpieczne. Do objawów tych należą: wysypka na całym ciele, duszność, świszczący oddech, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone tętno i pocenie. W ciężkich przypadkach objawy uogólnionej alergii mogą stanowić zagrożenie życia. Nieliczne przypadki ciężkiej alergii na preparat Gensulin wymagają natychmiastowego leczenia. Może być konieczna zmiana insuliny lub odczulanie.

Niezbyt często (1/1 000 do < 1/100) w miejscu iniekcji występuje lipodystrofia.


Dawkowanie

Dawkowanie ustala lekarz zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem pacjenta na insulinę. W cukrzycy typu 2 średnia dawka początkowa wynosi 0,2 j.m./kg masy ciała.

Gensulin M50 należy podawać we wstrzyknięciach podskórnych. Pomimo że nie jest to zalecane, można je także podawać we wstrzyknięciach domięśniowych. Tych postaci insuliny nie można podawać dożylnie.

Podanie podskórne należy wykonać w okolicę brzucha, pośladki, udo lub górną część ramienia. Należy zmieniać miejsca iniekcji, aby uniknąć zgrubień. Należy wykonywać wstrzyknięcia w różne miejsca w obszarze jednego regionu anatomicznego tak, aby to samo miejsce nie było wykorzystywane częściej niż około raz w miesiącu.

Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie podawania insuliny Gensulin M50 nie wprowadzić igły do naczynia krwionośnego. Po wstrzyknięciu insuliny nie należy masować miejsca iniekcji. Należy poinformować pacjentów o właściwym sposobie wykonywania iniekcji.

Gensulin M50 jest gotową mieszanką insuliny rozpuszczalnej Gensulin R i insuliny izofanowej Gensulin N, przygotowanymi tak, aby pacjent nie musiał sam mieszać preparatów insuliny. Schemat leczenia pacjenta powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb metabolicznych.

Gensulin M50 należy poawać w ciągu 15 min przed posiłkiem.

Preparat Gensulin M50 może być stosowany w leczeniu skojarzonym z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi np: metforminą lub glimepirydem.

Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania

Bezpośrednio przed użyciem wkłady Gensulin M50 należy obrócić między dłońmi 10 razy, a następnie 10 razy odwrócić o 180º w celu uzyskania jednorodnie mętnego lub mlecznego wyglądu zawiesiny. Jeżeli tak się nie stanie, należy powtarzać opisane czynności aż do wymieszania się składników. Wkłady zawierają mały szklany koralik, który pomaga wymieszać składniki. Nie potrząsać, ponieważ może to spowodować powstanie piany utrudniającej poprawne odmierzenie dawki. Należy często kontrolować wygląd insuliny we wkładzie. Nie stosować, jeżeli wewnątrz są widoczne grudki lub białe cząsteczki przylegające do dna lub ścianek, a szkło ma matowy wygląd.

Każde opakowanie zawiera Ulotkę dla pacjenta z instrukcją dotyczącą sposobu wykonania iniekcji.

Podawanie preparatów Gensulin M50 we wkładach do wstrzykiwaczy

Część preparatów Gensulin M50 jest produkowana w postaci wkładów do wstrzykiwaczy. Wkłady 3 ml są przeznaczone do stosowania ze wstrzykiwaczem oznaczonym znakiem CE, zgodnie z instrukcją jego wytwórcy.

a) Przygotowanie dawki

Konstrukcja wkładów uniemożliwia dodanie innej insuliny do wkładu. Zużytych wkładów nie można powtórnie napełniać.

Alternatywnie możliwe jest podanie odpowiednich dawek insuliny Gensulin R i Gensulin N w osobnych wstrzykiwaczach osobistych lub strzykawkach.

Należy przestrzegać zaleceń wytwórcy dotyczących umieszczania wkładu we wstrzykiwaczu, zakładania igły i wstrzykiwania insuliny, podanych w instrukcji dołączonej do opakowania wstrzykiwacza.

b) Wstrzykiwanie dawki

Należy wstrzyknąć dawkę insuliny zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki z poradni diabetologicznej. Należy zmieniać miejsca iniekcji tak, aby to samo miejsce nie było wykorzystywane częściej niż około raz w miesiącu.


Środki ostrożności

Zmianę typu lub marki stosowanej u pacjenta insuliny należy przeprowadzać pod ścisłym nadzorem lekarza. Zmiana mocy, marki (producenta), typu (rozpuszczalna, izofanowa, mieszanka), pochodzenia (insulina zwierzęca, ludzka, analog insuliny ludzkiej) i (lub) metody produkcji (rekombinacja DNA lub insulina pochodzenia zwierzęcego) może spowodować konieczność modyfikacji dawki.

W przypadku zmiany preparatu z insuliny pochodzenia zwierzęcego na insulinę ludzką, u niektórych pacjentów może być konieczna zmiana dawki. Jeżeli konieczna jest zmiana dawki powinna ona nastąpić przy podaniu pierwszej dawki nowej insuliny lub w czasie pierwszych kilku tygodni lub miesięcy jej stosowania.

U niektórych pacjentów, po zmianie insuliny pochodzenia zwierzęcego na insulinę ludzką, wczesne objawy ostrzegawcze hipoglikemii mogą być mniej wyraźnie zaznaczone lub zupełnie różne od tych występujących podczas stosowania insuliny pochodzenia zwierzęcego. W przypadku uzyskania

u pacjenta lepszej kontroli glikemii (np. przez zastosowanie intensywnej insulinoterapii) objawy ostrzegawcze hipoglikemii mogą być mniej wyraźne lub wcale się nie pojawić. Należy poinformować o tym pacjentów. Inne sytuacje, które mogą spowodować zmianę lub osłabienie wczesnych objawów ostrzegawczych hipoglikemii to: długotrwała cukrzyca, neuropatia cukrzycowa, przyjmowanie niektórych leków, np. β-adrenolityków. Niewyrównana hipoglikemia lub hiperglikemia może prowadzić do utraty przytomności, śpiączki lub zgonu.

Stosowanie nieodpowiednich dawek lub przerwanie leczenia, zwłaszcza w przypadku cukrzycy insulinozależnej, może prowadzić do hiperglikemii i kwasicy ketonowej – stanów, które potencjalnie mogą być śmiertelne.

Stosowanie ludzkiej insuliny może spowodować wytworzenie przeciwciał, jednak ich miano jest niższe niż w przypadku stosowania oczyszczonej insuliny pochodzenia zwierzęcego.

Zapotrzebowanie na insulinę może ulec znacznej zmianie w przypadku chorób trzustki, nadnerczy, przysadki mózgowej, tarczycy, zaburzeń czynności nerek lub wątroby.

Zapotrzebowanie na insulinę może być zwiększone podczas chorób z wysoką gorączką, ciężkiego zakażenia, chorób i zaburzeń czynności przewodu pokarmowego, przebiegających z nudnościami, wymiotami, biegunką, powolnym opróżnianiem żołądka oraz z zaburzeniami wchłaniania, jak również w przypadku zaburzeń emocjonalnych.

Modyfikacja dawki może być również konieczna w przypadku zmiany aktywności fizycznej pacjenta lub sposobu odżywiania.

Osoby zamierzające przekroczyć przynajmniej dwie strefy czasowe powinny skonsultować się z lekarzem w celu zmiany schematu podawania insuliny. W czasie podróży lotniczej należy insulinę przechowywać w bagażu podręcznym, a nie w luku bagażowym (nie może ulec zamrożeniu).

Podczas długotrwałego leczenia insuliną może rozwinąć się oporność na insulinę. W razie wystąpienia insulinooporności należy zastosować większe dawki insuliny.

Jednoczesne stosowanie produktu Gensulin M50 z pioglitazonem:

Zgłaszano przypadki niewydolności serca w czasie jednoczesnego stosowania insuliny i pioglitazonu, szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka niewydolności serca. Należy o tym pamiętać przed zastosowaniem leczenia skojarzonego insuliną Gensulin M50 z pioglitazonem. W przypadku leczenia skojarzonego należy obserwować, czy u pacjentów nie występują objawy przedmiotowe i podmiotowe niewydolności serca, zwiększenie masy ciała i obrzęki. Jeśli wystąpi nasilenie objawów ze strony układu krążenia, należy przerwać stosowanie pioglitazonu.


Przyjmowanie leku Ins. Gensulin M50 (50/50) w czasie ciąży

U pacjentek leczonych insuliną (cukrzyca insulinozależna lub cukrzyca ciężarnych) konieczne jest utrzymanie właściwej kontroli przez cały okres ciąży. Zapotrzebowanie na insulinę zwykle zmniejsza się w pierwszym trymestrze ciąży oraz wzrasta w drugim i trzecim trymestrze. Należy poinformować pacjentki chore na cukrzycę, że w przypadku zajścia w ciążę lub planowaniu ciąży powinny powiadomić o tym lekarza prowadzącego.

U kobiet w ciąży chorych na cukrzycę konieczne jest dokładne kontrolowanie poziomu glukozy i ogólnego stanu zdrowia.

Bezpośrednio po porodzie zapotrzebowanie na insulinę gwałtownie zmniejsza się.

U pacjentek z cukrzycą, karmiących piersią, może być konieczna modyfikacja dawki insuliny i (lub) stosowanej diety, ponieważ w czasie laktacji zapotrzebowanie na insulinę jest mniejsze niż przed ciążą, a wyrównanie do pierwotnego zapotrzebowania następuje po 6-9 miesiącach.


Zamienniki leku Ins. Gensulin M50 (50/50)

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 11 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,43 zł.

Ins. Insuman Comb 25 SoloStar interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wstrz. po 3 ml

Ins. Insuman Comb 25 SoloStar

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wstrz. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


97,23 zł


Polhumin Mix-2 interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Polhumin Mix-2

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


97,23 zł


Polhumin Mix-3 interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Polhumin Mix-3

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


97,23 zł


Polhumin Mix-4 interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Polhumin Mix-4

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


97,23 zł


Polhumin Mix-5 interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Polhumin Mix-5

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


97,23 zł


Ins. Gensulin M40 (40/60) interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Ins. Gensulin M40 (40/60)

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


97,66 zł


Ins. Humulin M3 (30/70) interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Ins. Humulin M3 (30/70)

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


99,67 zł


Ins. Insuman Comb 25 interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Ins. Insuman Comb 25

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


102,71 zł


Ins. Mixtard 30 Penfill interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Ins. Mixtard 30 Penfill

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


106,92 zł


Ins. Mixtard 40 Penfill interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Ins. Mixtard 40 Penfill

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


108,24 zł


Ins. Mixtard 50 Penfill interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml

Ins. Mixtard 50 Penfill

zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


108,24 zł


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki stosowane w cukrzycy

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeznaczone dla osbób z cukrzycą wspomagające utrzymnie prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Dostępne w postaci zarówno dostnych leków przeciwcukrzycowych jak i insulin do wstrzyknięć.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Jak poradzić sobie ze stresem?

Porady

Jak poradzić sobie ze stresem?

W ciągu całego swojego życia zmagamy się z wieloma stresowymi sytuacjami. W wielu przypadkach krótkotrwały stres jest czymś pozytywnym, gdyż motywuje ...


Statystyki Ins. Gensulin M50 (50/50)

Zgodnie z dostępnymi danymi jesteśmy w stanie stwierdzić, że sprzedaż w kategorii układ pokarmowy i metabolizm zmieniła się o 1.6%. Najwyższa sprzedaż w grupie układ pokarmowy i metabolizm została przez ktomalek.pl zanotowana dla następujących województw: lubuskie, podkarpackie, pomorskie. Rozbieżność w liczbie sprzedaży pomiędzy najlepszym i najsłabszym okresem w ciągu ostatnich miesięcy wynosi 176.76%.

Ins. Gensulin M50 (50/50) - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Układ pokarmowy i metabolizm, w których skład wchodzi Ins. Gensulin M50 (50/50), znajdują się w 50% wszystkich wyszukań w wyszukiwarce internetowej KtoMaLek.pl. Najczęściej po układ pokarmowy i metabolizm sięgają osoby z województwa mazowieckiego. Jeżeli poszukujecie produktów z tożsamej samej kategorii, to są nimi między innymi: Ins. Humulin M3 (30/70), Polhumin Mix-3, Ins. Mixtard 50 Penfill (WIĘCEJ).

Lek Ins. Gensulin M50 (50/50) był najchętniej poszukiwany w miesiącach: marzec, kwiecień, listopad, natomiast najmniej w miesiącach: maj, czerwiec, sierpień. Różnica w zapytaniach między najlepszym, a najsłabszym miesiącem w roku jest równa 18.18%.

Substancje czynne leku Ins. Gensulin M50 (50/50)?

W skład leku Ins. Gensulin M50 (50/50) wchodzi substancja czynna Ins.injectio neutralis, Ins.isophanum. Pośród leków w bazie wyszukiwarki KtoMaLek.pl taką samą substancję czynną posiada następująca liczba produktów: 2.03%.

Jaka jest dostępność leku Ins. Gensulin M50 (50/50)?

Na terenie naszego kraju lek Ins. Gensulin M50 (50/50) ma na stanie mniejszość aptek. Można więc uznać bez cienia wątpliwości, iż są to leki trudno dostępne.

Czy Ins. Gensulin M50 (50/50) jest lekiem refundowanym?

Ins. Gensulin M50 (50/50) jest lekiem refundowanym. Poziom refundacji preparatu Ins. Gensulin M50 (50/50) wynosi R - Ryczałt, IB - Inwalida wojenny i rodzina, PO - Pełniący obowiązki obronne.

Czy Ins. Gensulin M50 (50/50) jest lekiem na receptę?

Ins. Gensulin M50 (50/50) jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na witrynie internetowej KtoMaLek powinieneś wiedzieć, iż podczas zakupu leku w aptece musisz posiadać przy sobie receptę.


Ins. Gensulin M50 (50/50) opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: