Imupret N interakcje ulotka krople doustne 1 ml/ml 50 ml

Dostępny w większości aptek

 

Imupret N krople doustne | 1 ml/ml | 50 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Produkt złożony
Podmiot odpowiedzialny: BIONORICA SEOpis produktu Imupret N

Kiedy stosujemy lek Imupret N?

Tradycyjnie stosowany przy pierwszych oznakach oraz w czasie trwania przeziębienia.

Imupret N, to tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania. 


Jaki jest skład leku Imupret N?

100 ml kropli doustnych zawiera 100 ml wyciągu (1:38) otrzymanego z:

Equisetum arvense L., herba (ziele skrzypu) ;

Achillea millefolium L., herba (ziele krwawnika pospolitego) ;

Althaea officinalis L., radix (korzeń prawoślazu) ;

Juglans regia L., folium (liście orzecha włoskiego); 

Taraxacum officinale F . H . Wigg ., herba (ziele mniszka lekarskiego) ; 

Matricaria recutita L., flos (kwiat rumianku) ; 

Quercus robur L., Q . petraea (Matt.) Liebl . and Quercus pubescens Willd ., cortex (kora dębu) w stosunku (5/4/4/4/4/3/2) 

Ekstrahent: etanol 59% [V/V].

Produkt zawiera do 19,5% (V/V) etanolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Imupret N?

Leku Imupret N nie wolno przyjmować w przypadku:

-nadwrażliwości na którąkolwiek substancję czynną wyciągu lub substancje pomocnicze wymienione w punkcie 6.1

-alergii na rośliny z rodziny astrowatych Astreacae ( dawniej złożonych Compositae )


Imupret N – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych podzielono na następujące kategorie:

Bardzo często

(≥1/10)

Często

(≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(≥1/1000 do < 1/100)

Rzadko

(≥1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

(< 1/10 000)

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia przewodu pokarmowego ( niezbyt często ). Reakcje alergiczne ( częstość nieznana ).

Przetwory z kwiatów rumianku mogą powodować reakcje nadwrażliwości również u pacjentów uczulonych na inne rośliny z rodziny Asteraceae (np. bylica, krwawnik pospolity, chryzantemy, stokrotki) w wyniku tzw. alergii krzyżowej.

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości lub reakcji alergicznych należy przerwać stosowanie leku Imupret N.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać także podmiotowi odpowiedzialnemu. 


Imupret N - dawkowanie leku

O ile lekarz nie wskaże inaczej, zalecana dawka to:

Dawkowanie przy nasilonych (ostrych) objawach przeziębienia w pierwszych dniach terapii:

Wiek

Dawka jednorazowa

Dawka dzienna 

(5-6 razy dawka jednorazowa)

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat

10 kropli 

50 - 60 kropli

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat

15 kropli 

75 – 90 kropli

Młodzież w wieku od 12 lat i dorośli

25 kropli 

125 – 150 kropli

Stosować produkt zgodnie z podanym dawkowaniem do czasu, kiedy objawy zaczną ustępować, albo ulegną złagodzeniu, ale nie dłużej niż przez tydzień (7 dni).

Kiedy objawy ustępują lub mają łagodniejszy charakter należy obniżyć dawkowanie zgodnie z poniższą tabelą:

Wiek

Dawka jednorazowa

Dawka dzienna

(3 razy dawka jednorazowa)

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat

10 kropli 

30 kropli

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat

15 kropli 

45 kropli

Młodzież w wieku od 12 lat i dorośli

25 kropli 

75 kropli

Brak wystarczających danych dotyczących dawkowania u osób cierpiących na zaburzenia funkcji wątroby lub nerek.

Sposób podawania Doustnie. 

Można przyjąć z niewielką ilością płynu (np. wodą podaną w kieliszku do leków lub w przypadku dzieci na małej łyżce wody).

W celu łatwiejszego dawkowania, butelkę należy trzymać pionowo podczas nakraplania.

Czas trwania leczenia

Lek Imupret N powinien być podawany do czasu całkowitego ustąpienia objawów, ale nie dłużej niż przez dwa, następujące po sobie, tygodnie.

U dzieci w wieku poniżej 6 lat lek może być stosowany bez konsultacji lekarskiej przez tydzień, dłuższe stosowanie wymaga konsultacji lekarskiej.


Imupret N – jakie środki ostrożności należy zachować?

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 1 tydzień lub pojawi się duszność, gorączka, ropna lub krwawa plwocina, należy skonsultować się z lekarzem.

Produkt leczniczy zawiera ok. 19% (v/v) etanolu, oznacza to że 25 kropli produktu zawiera w przybliżeniu 210 mg etanolu, co jest równe 5 ml piwa lub 2 ml wina. 

Dawka jednorazowa – 10 kropli stosowana u dzieci w wieku od 2 do 5 lat, zawiera ok. 80 mg etanolu, dawka jednorazowa – 15 kropli stosowana u dzieci w wieku od 6 do 11 lat , zawiera ok. 120 mg etanolu. Etanol może być szkodliwy dla osób uzależnionych od niego. 

Obecność etanolu należy również uwzględnić stosując produkt u dzieci, kobiet w ciąży lub karmiących piersią i grupach zwiększonego ryzyka, takich jak osoby z chorobami wątroby lub padaczką. 

Należy unikać łącznego stosowania produktów leczniczych zawierających etanol.

Dzieci:

Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat.


Przyjmowanie leku Imupret N w czasie ciąży

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak badań oceniających bezpieczeństwo stosowania leku u kobiet, w okresie ciąży i karmienia piersią, jak również zawartość etanolu, stosowanie go w tym okresie jest niezalecane.  Płodność

Brak badań dotyczących płodności.


Charakterystyka produktu leczniczego Imupret N

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Imupret N z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje Imupret N z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Środki na grypę i przeziębienie

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.