Gripex Hot Zatoki interakcje ulotka proszek do sporządzania roztworu doustnego 650mg+60mg+20mg+4mg 12 sasz.

Dostępny w ponad połowie aptek

 

Gripex Hot Zatoki proszek do sporządzania roztworu doustnego | 650mg+60mg+20mg+4mg | 12 sasz.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Paracetamolum, Pseudoephedrini hydrochlori
Podmiot odpowiedzialny: US PHARMACIA SP. Z O.O.Opis produktu Gripex Hot Zatoki

Kiedy stosujemy lek Gripex Hot Zatoki?

Doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych, zapalenia zatok obocznych nosa (gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe).


Jaki jest skład leku Gripex Hot Zatoki?

1 saszetka zawiera:

650 mg paracetamolu ( Paracetamolum) ,

60 mg pseudoefedryny chlorowodorku ( Pseudoephedrini hydrochloridum) ,

20 mg dekstrometorfanu bromowodorku (Dextromethorphani hydrobromidum )

4 mg chlorofenaminy maleinianu (Chlorphenamini maleas )

oraz substancje pomocnicze, w tym: 15 g sacharozy.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Gripex Hot Zatoki?

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany w następujących przypadkach: 

• nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

• niedokrwistość,

• ciężka niewydolność wątroby lub nerek,

• u pacjentów przyjmujących inne produkty lecznicze zawierające paracetamol, dekstrometrofan, pseudoefedrynę lub inne sympatykomimetyki (takie jak produkty lecznicze zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie lub produkty lecznicze psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy), chlorofenaminę lub inne produkty lecznicze przeciwhistaminowe,

• u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), obecnie lub w ciągu dwóch ostatnich tygodni,

• u dzieci w wieku poniżej 12 lat, bez zaleceń lekarza,

• kaszel z dużą ilością wydzieliny,

• astma oskrzelowa i kaszel związany z astmą oskrzelową,

• ciężkie nadciśnienie, 

• ciężka choroba niedokrwienna serca,

• mukowiscydoza,

• ciąża i okres karmienia piersią.


Gripex Hot Zatoki – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych określa się następująco: 

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Podczas leczenia produktem leczniczym Gripex Hot ZATOKI mogą wystąpić:

Zaburzenia serca:

- zaburzenia rytmu serca. 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: agranulocytoza, trombocytopenia, neutropenia.

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko: senność, zawroty głowy, euforia, nadmierne uspokojenie, uczucie pustki w głowie, niepokój, nerwowość, rozdrażnienie, zaburzenia nastroju, pobudzenie psychomotoryczne. 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

- spłycenie oddechu.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

- wysypka, świąd. 

Zaburzenia naczyniowe:

- zmiany ciśnienia tętniczego.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje alergiczne.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

- objawy o różnym nasileniu od nieistotnego klinicznie podwyższenia enzymów wątrobowych aż do uszkodzenia wątroby. Działanie hepatotoksyczne jest nasilone szczególnie w przypadkach niedożywienia, alkoholizmu oraz współistniejących chorób, a także podczas jednoczesnego przyjmowania niektórych produktów leczniczych.

Niektóre objawy (np. nudności, wymioty, senność, zawroty głowy, spłycenie oddechu) mogą występować częściej i w większym nasileniu u pacjentów unieruchomionych.


Gripex Hot Zatoki - dawkowanie leku

Dawkowanie

Należy rozpuścić zawartość saszetki w szklance gorącej wody. Wypić gorący płyn małymi łykami. Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1 saszetka, w razie konieczności co 4-6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby. Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni.

Dzieci i młodzież

Gripex Hot ZATOKI nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa.

Sposób podawania

Podanie doustne.


Gripex Hot Zatoki – jakie środki ostrożności należy zachować?

• Należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) nerek. 

• Nie stosować dawek większych niż zalecane. 

• Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni. 

• Podczas stosowania produktu leczniczego nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby.

• Nie należy stosować równocześnie innych produktów leczniczych działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

• Produktu leczniczego nie należy stosować bez porozumienia z lekarzem: jeśli wystąpią objawy trudności w oddychaniu, w przypadku rozedmy płuc, astmy, przewlekłego zapalenia oskrzeli, przerostu gruczołu krokowego, nadczynności tarczycy, cukrzycy, nadciśnienia, choroby niedokrwiennej serca, choroby tętnic, jaskry z zamkniętym kątem przesączania, guza chromochłonnego nadnerczy.

• Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego u osób w podeszłym wieku, ze względu na większe prawdopodobieństwo występowania działań niepożądanych ze strony układu nerwowego.

• Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących produkty lecznicze uspokajające, osłabionych lub unieruchomionych przez dłuższy czas.

• W przypadku, gdy wystąpi nerwowość, zawroty głowy, bezsenność, należy poinstruować pacjenta, aby odstawił produkt i skonsultował się z lekarzem. 

• Produkt leczniczy zawiera 15 g sacharozy w 1 saszetce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. 


Przyjmowanie leku Gripex Hot Zatoki w czasie ciąży

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania pseudoefedryny chlorowodorku, dekstrometorfanu bromowodorku oraz chlorofenaminy maleinianu u kobiet w ciąży. Stosowanie pseudoefedryny chlorowodorku oraz dekstrometorfanu bromowodorku u ciężarnych samic zwierząt może powodować wady rozwojowe płodu. Nie dowiedziono podobnego działania u ludzi. Produktu leczniczego Gripex Hot ZATOKI nie wolno stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Produktu leczniczego Gripex Hot ZATOKI nie należy stosować w okresie karmienia piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Produkty na katar

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeznaczone do leczenia kataru. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, syropu, kropli, aerozoli i sprayu do nosa itp. Odszukasz tu również produkty homeopatyczne, stosowane w nieżytach nosa i zatok


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.