Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Fortiven Activ Gel żel | 2 400 j.m./g | 30 g

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Heparinum natricum
Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Fortiven Activ Gel?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Fortiven Activ Gel

Kiedy stosujemy lek Fortiven Activ Gel?

Miejscowe leczenie wspomagaj ące :

• chorób żył powierzchownych:

- zakrzepowego zapalenia żył,

- żylaków kończyn dolnych,

• obrzęków, stłuczeń, krwiaków podskórnych.Jaki jest skład leku Fortiven Activ Gel?

1 gram żelu zawiera 2400 j.m. heparyny sodowej ( Heparinum natricum ).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glikol propylenowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Fortiven Activ Gel?

- Nadwrażliwość na heparynę sodową lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w CHPL w punkcie 6.1.

- Nie stosować na otwarte, krwawi ące i sącz ące się rany, błony śluzowe i okolice oczu, zmiany skórne niewiadomego pochodzenia, zakażoną skórę.


Fortiven Activ Gel – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podczas długotrwałego stosowania produktu mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne: zaczerwienienie, świąd, wysypka, pieczenie, rumień, stany zapalne skóry.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl @urpl.gov.pl .


Fortiven Activ Gel – dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: równomiernie rozprowadzić cienką warstwę żelu na zmienionym chorobowo miejscu. Stosować 1 do 3 razy na dobę.

Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Okres leczenia, w zależności od przemijania objawów, wynosi do 14 dni.

Sposób podawania

Produkt przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.


Fortiven Activ Gel – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy zachować ostrożność u pacjentów ze stwierdzoną skazą krwotoczną.

Długotrwałe stosowanie produktu może wywoływać u niektórych pacjentów skórne reakcje nadwrażliwości. Jeśli wystąpią zmiany skórne (zaczerwienienie, wysypka, świąd, pieczenie, rumień) produkt należy odstawić.

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, produkt może powodować podrażnienie skóry.

Dzieci i młodzież

Produktu nie należy stosować u dzieci ze względu na brak badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów.


Przyjmowanie leku Fortiven Activ Gel w czasie ciąży

Heparyna nie przenika przez łożysko i do mleka kobiet karmiących piersią, jednak w okresie ciąży i karmienia piersią produkt należy stosować ostrożnie oraz w przypadkach zdecydowanej konieczności.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Preparaty przeciwzakrzepowe do stosowania zewnętrznego

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w objawach związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych, uczuciem ciężkości nóg, bólami nóg, dolegliwościmi związanymi z żylakami odbytu, zapobieganiem postawaniu zakrzepów, pajączków, siniaków oraz krwiaków. Dostępne w postaci żelu, maści, kremu.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.