Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Envil Gardło tabletki do ssania | 1,5mg+1mg+17,42mg | 20 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Cetylpyridinium chloride, Lidocainum hydro
Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.Opis produktu Envil Gardło

Kiedy stosujemy lek Envil Gardło?

Produkt antyseptyczny i miejscowo znieczulający z dodatkiem cynku do stosowania w:

- stanach zapalnych gardła i jamy ustnej,

- zapaleniu dziąseł,

- zakażeniach i owrzodzeniach błony śluzowej jamy ustnej (afty, pleśniawki),

- zapobieganiu tworzeniu się bakteryjnej płytki nazębnej.

Pomocniczo może być stosowany w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych przebiegających
z bólem gardła i w zapaleniu migdałków (angina).


Jaki jest skład leku Envil Gardło?

Każda tabletka do ssania zawiera: 1,5 mg chlorku cetylopirydyniowego, 1 mg chlorowodorku lidokainy
i 17,42 mg glukonianu cynku (co odpowiada 2,5 mg jonów cynku).

Substancje pomocnicze: aspartam i mannitol.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Envil Gardło?

Nadwrażliwość na substancje czynne lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów oraz na

którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

Wrodzona lub idiopatyczna methemoglobinemia.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.


Envil Gardło – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, są wymienione
poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania.

Częstość występowania określono w następujący sposób:

Bardzo często (≥ 1/10)

Często (≥ 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: miejscowe reakcje skórne, takie jak: rumień, świąd, wyprysk, pieczenie.

Rzadko: ciężkie reakcje skórne, takie jak: wyprysk pęcherzowy lub pryszczowaty, które mogą
rozprzestrzeniać się lub być uogólnione, pokrzywka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadko: nasilenie występującej wcześniej niewydolności nerek.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: nadwrażliwość na światło słoneczne, ból głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, bóle brzucha, biegunka), wymioty, metaliczny smak
w ustach, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.


Envil Gardło - dawkowanie leku

Doustnie.

Dorośli: ssać powoli jedną tabletkę co 1 lub 2 godziny.
Nie przekraczać dawki 8 tabletek na dobę.

Dzieci od 6 roku życia: ssać powoli jedną tabletkę co 2 lub 3 godziny.
Nie przekraczać dawki 6 tabletek na dobę.

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Nie należy przyjmować produktu leczniczego w czasie posiłku. Najlepiej godzinę przed posiłkiem lub po
posiłku.

Tabletkę należy ssać powoli w jamie ustnej. Nie należy jej żuć ani połykać.
Nie należy stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni.


Envil Gardło – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrożnie stosować u osób, u których występuje stan zapalny gardła i gorączka utrzymującą się kilka dni
przed zastosowaniem produktu leczniczego Envix oraz ból gardła połączony z gorączką, zawrotami
głowy, nudnościami lub wymiotami.

Leki miejscowo znieczulające, w tym lidokainy chlorowodorek, mogą powodować zaburzenia połykania i
zwiększać ryzyko zachłyśnięcia. Należy unikać przyjmowania pokarmów i napojów bezpośrednio po
zastosowaniu produktu leczniczego Envix. Ze względu na zmniejszoną wrażliwość na ciepło, istnieje
zwiększone ryzyko oparzeń jamy ustnej oraz gardła, spowodowanych przyjmowaniem zbyt gorących
napojów oraz pokarmów.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Produkt leczniczy Envix zawiera aspartam, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów chorych na
fenyloketonurię.

Produkt leczniczy Envix zawiera mannitol, który może powodować podrażnienie żołądka i biegunkę.


Przyjmowanie leku Envil Gardło w czasie ciąży

Brak danych lub istniej ą ograniczone dane dotyczące stosowania substancji czynnych u kobiet w okresie
ciąży.

Produkt Envix nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym nie
stosujących skutecznej metody antykoncepcji.

Chlorowodorek lidokainy przenika do mleka matki.

Produktu leczniczego nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Środki na ból gardła

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w bólach gardła. Dostępne w postaci tabletek, pastylek do ssania, syropu, aerozolu/sprayu, lizaków itp.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.