Aplikacja Visimed

Bezdotykowa recepta pozwala na realizację recepty bez chodzenia z wydrukami, bez konieczności dyktowania (w maseczce to szczególnie niewygodne) na głos w aptece PESEL i PIN recepty - dyskretnie, no chyba, że wolisz żeby wszyscy stojący w kolejce poznali Twój PESEL?

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

DuoTrav krople do oczu | (0,04mg+5mg)/ml | 1 but. po 2.5 ml

od 0 , 00  do 53 , 83

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Travoprost, Timololum
Podmiot odpowiedzialny: NOVARTIS EUROPHARM LIMITED

DuoTrav cena

53,83

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania DuoTrav?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu DuoTrav

Kiedy stosujemy lek DuoTrav?

Obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. Intraocular Pressure, IOP ) u dorosłych pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym, u których nie uzyskuje się wystarczającej odpowiedzi po stosowaniu miejscowych leków beta-adrenolitycznych lub analogów prostaglandyn (patrz punkt 5.1).

DuoTrav - działanie leku

Obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym, u których nie uzyskuje się wystarczającej odpowiedzi po stosowaniu miejscowych leków beta-adrenolitycznych lub analogów prostaglandyn


Jaki jest skład leku DuoTrav?

Jeden ml roztworu zawiera 40 mikrogramów trawoprostu i 5 mg tymololu (w postaci maleinianu tymololu).

Substancje pomocnicze : jeden ml roztworu zawiera 10 mikrogramów polyquaternium-1 (POLYQUAD), 5 mg glikolu propylenowego, 1 mg uwodornionego oleju rycynowego 40 (patrz punkt 4.4).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku DuoTrav?

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nadwrażliwość na inne leki beta-adrenolityczne.

Reaktywne choroby dróg oddechowych, w tym astma oskrzelowa lub astma oskrzelowa w wywiadzie, ciężka obturacyjna choroba płuc.

Bradykardia zatokowa, zespół chorej zatoki, w tym blok przedsionkowo-zatokowy drugiego lub trzeciego stopnia niekontrolowany stymulatorem serca. Jawna niewydolność serca, wstrząs kardiogenny.

Ciężki alergiczny nieżyt nosa i zmiany zanikowe rogówki.


DuoTrav – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W badaniach klinicznych obejmujących 938 pacjentów, DuoTrav (konserwowany chlorkiem benzalkoniowym) podawano raz na dobę. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym związanym z leczeniem było przekrwienie oka (15,0%). Prawie wszyscy pacjenci (96%), u których wystąpiło przekrwienie oka, nie przerwali leczenia z powodu tego działania niepożądanego.

Poniżej wymieniono w tabeli działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu produktu do obrotu. Pogrupowano je według klasyfikacji układów i narządów oraz zaklasyfikowano według następującej konwencji: bardzo częste (≥1/10), częste (≥1/100 do < 1/10), niezbyt częste (≥1/1000 do < 1/100), rzadkie (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadkie (< 1/10 000) lub częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Działania niepożądane umieszczone w obrębie każdej kategorii określającej częstość ich występowania wymieniono w kolejności od najcięższych do najłagodniejszych.

DuoTrav (konserwowany chlorkiem benzalkoniowym)

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia psychiczne

Częste

nerwowość.

Częstość nieznana

depresja.

Zaburzenia układu nerwowego

Częste

zawroty głowy, bóle głowy.

 

Częstość nieznana

epizody mózgowo-naczyniowe, omdlenia, parestezje.

Zaburzenia oka

Bardzo częste

dyskomfort w oku, przekrwienie oka

 

Częste

punkcikowate zapalenie rogówki, zapalenie komory przedniej oka, ból oka, światłowstręt, obrzęk oka, krwawienia ze spojówek, zmniejszenie ostrości widzenia, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, suchość oka, świąd oka, zapalenie spojówek, zwiększone łzawienie, zaczerwienienie powiek, zapalenie powiek, niedomoga widzenia (astenopia), nadmierny wzrost rzęs.

 

Niezbyt częste

erozja rogówki, zapalenie rogówki, alergia oka, obrzęk spojówek, obrzęk powiek.

 

Rzadkie

zapalenie tęczówki.

 

Częstość nieznana

obrzęk plamki, opadanie powiek, choroba rogówki.

Zaburzenia serca

Częste

nieregularny rytm serca, spowolnienie akcji serca.

 

Niezbyt częste

zaburzenia rytmu serca.

 

Częstość nieznana

niewydolność serca, tachykardia.

Zaburzenia naczyniowe

Częste

zwiększone ciśnienie krwi, zmniejszone ciśnienie krwi.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częste

Niezbyt częste

skurcz oskrzeli.

duszność, kaszel, ból części ustnej gardła, podrażnienie gardła, dyskomfort w nosie, wyciek wydzieliny z nosa.

 

Częstość nieznana

astma.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt częste

zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częste

pokrzywka, nadmierne zabarwienie skóry wokół oczu.

 

Niezbyt częste

kontaktowe zapalenie skóry.

 

Rzadkie

łysienie.

 

Częstość nieznana

wysypka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częste

bóle kończyn.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt częste

chromaturia (niebiesko-zielone zabarwienie moczu).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt częste

Częstość nieznana

wzmożone pragnienie. ból w klatce piersiowej.

W trzech badaniach klinicznych prowadzonych w okresie opracowywania produktu DuoTrav (konserwowanego polyquaternium-1), na jego działanie było eksponowanych 372 pacjentów w okresie do 12 miesięcy. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym związanym z leczeniem produktem DuoTrav (konserwowanym polyquaternium-1) było przekrwienie oka (11,8%), obejmujące gałkę oczną lub spojówkę. Większość pacjentów (91%), u których wystąpiło przekrwienie oka, nie przerwali leczenia z powodu tego działania niepożądanego.

Działania niepożądane wymienione w tabeli poniżej były obserwowane w badaniach klinicznych.

DuoTrav (konserwowany polyquaternium-1)

Klasyfikacja Organów i

Narządów

Częstość występowania

Preferowany termin

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

nadwrażliwość

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

bóle głowy

Zaburzenia oka

Często

ból oka, dyskomfort w oku, suchość oka, świąd oka, przekrwienie oka

 

Niezbyt często

punkcikowate zapalenie rogówki, zapalenie tęczówki, światłowstręt, niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek, zapalenie gruczołów tarczkowych, grudki na brzegach powiek, niedomoga widzenia (astenopia), zwiększone łzawienie, nadmierny wzrost rzęs

Zaburzenia serca

Niezbyt często

bradykardia

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

niedociśnienie

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

przebarwienie skóry, nieprawidłowy wzrost włosów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

zmęczenie

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

spowolniona częstość akcji serca

Dodatkowe działania niepożądane, obserwowane podczas stosowania jednej z substancji czynnych, które potencjalnie mogą wystąpić w związku ze stosowaniem produktu DuoTrav:

Trawoprost

Zaburzenia oka zapalenie błony naczyniowej oka, choroba spojówek, brodawki spojówek, przebarwienie tęczówki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej złuszczanie skóry.

Tymolol

Podobnie jak inne leki podawane miejscowo do oka, tymolol wchłania się do krążenia ogólnego. Może to powodować podobne działania niepożądane jak obserwowane w przypadku leków betaadrenolitycznych działających ogólnie. Dodatkowo wymienione reakcje niepożądane obejmują reakcje obserwowane dla całej klasy leków beta-adrenolitycznych podawanych do oka. Dodatkowe działania niepożądane, obejmują reakcje obserwowane w przypadku całej grupy leków betaadrenolitycznych stosowanych do oczu. Częstość występowania ogólnych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnoustrojowym. Aby zmniejszyć ogólnoustrojowe wchłanianie produktu należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Ogólnoustrojowe reakcje alergiczne obejmujące obrzęk naczynioruchowy, pokrzywkę, ograniczoną lub uogólnioną wysypkę, świąd, anafilaksję.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Hipoglikemia.

Zaburzenia psychiczne:

Bezsenność, koszmary senne, utrata pamięci.

Zaburzenia układu nerwowego

Niedokrwienie mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych nużliwości mięśni ( myasthenia gravis ).

Zaburzenia oka:

objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. pieczenie, kłucie, świąd, łzawienie, zaczerwienienie), odwarstwienie naczyniówki po zabiegu filtracji (patrz punkt 4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania), zmniejszenie wrażliwości rogówki, podwójne widzenie.

Zaburzenia serca:

Ból w klatce piersiowej, kołatania serca, obrzęki, zastoinowa niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie akcji serca.

Zaburzenia naczyń:

Zespół Raynaud’a, ziębnięcie dłoni i stóp.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z już istniejącą chorobą przebiegającą ze skurczem oskrzeli).

Zaburzenia żołądka i jelit :

Zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w ustach, bóle w nadbrzuszu, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Wysypka przypominająca łuszczycę lub zaostrzenie łuszczycy.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bóle mięśni.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Upośledzenie czynności płciowych, zmniejszenie libido.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Osłabienie.


DuoTrav – dawkowanie leku

Dawkowanie

Stosowanie u dorosłych, w tym w populacji pacjentów w podeszłym wieku

Zalecana dawka to jedna kropla produktu leczniczego DuoTrav, zakraplana raz na dobę, rano lub wieczorem, do worka spojówkowego chorego oka (oczu). Produkt powinien być podawany każdego dnia o tej samej porze.

W przypadku pominięcia dawki, leczenie należy kontynuować podając następną planową dawkę. Nie przekraczać dawki jednej kropli do chorego oka (oczu) na dobę.

Specjalne populacje pacjentów Zaburzenia czynności wątroby i nerek

Nie prowadzono badań produktu DuoTrav ani tymololu 5 mg/ml w postaci kropli do oczu u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek.

Trawoprost badano u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby o nasileniu łagodnym do ciężkiego i u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek o nasileniu łagodnym do ciężkiego (klirens kreatyniny na dolnej granicy 14 ml/min). Nie było potrzeby wprowadzania żadnych zmian dawkowania u tych pacjentów.

Nie wydaje się prawdopodobne, aby pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek wymagali dostosowania dawkowania produktu DuoTrav (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności produktu DuoTrav u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Do stosowania do oczu

Pacjent powinien odkręcić i zdjąć z butelki zakrętkę ochronną bezpośrednio przez użyciem produktu. Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza i roztworu zawartego w butelce, należy zwrócić uwagę by nie dotykać końcówką kroplomierza powiek, okolic sąsiadujących z okiem lub innych powierzchni.

Uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub delikatne zamknięcie powiek na 2 minuty ogranicza układowe wchłanianie produktu. Takie postępowanie może zmniejszyć ogólnoustrojowe działania niepożądane i zwiększyć działanie miejscowe produktu leczniczego.

Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z leków należy podawać z zachowaniem co najmniej 5-minutowej przerwy (patrz punkt 4.5).

W przypadku zamiany innego leku przeciwjaskrowego na DuoTrav, należy odstawić wcześniej stosowany lek przeciwjaskrowy a stosowanie produktu DuoTrav rozpocząć następnego dnia.

Pacjentów należy informować o konieczności zdejmowania miękkich soczewek kontaktowych przed podaniem produktu DuoTrav i odczekania 15 minut po zakropleniu do ich ponownego założenia.


DuoTrav – jakie środki ostrożności należy zachować?

Działania ogólne

Podobnie jak inne produkty lecznicze podawane miejscowo do oczu, trawoprost i tymolol wchłaniają się ogólnie. Ze względu na zawartość tymololu, substancji czynnej o działaniu beta-adrenolitycznym, podczas stosowania produktu mogą wystąpić te same rodzaje działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego i płuc, a także inne działania niepożądane, które obserwuje się podczas stosowania produktów leczniczych zawierających beta-adrenolityki o działaniu ogólnym. Częstość występowania ogólnych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnoustrojowym. Aby zmniejszyć ogólnoustrojowe wchłanianie produktu należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Choroby serca

U pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala i niewydolnością serca) oraz nadciśnieniem, leczenie lekami beta-adrenolitycznymi powinno być poddane szczególnie starannej ocenie wraz z rozważeniem zastosowania innych substancji czynnych. Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego powinni być obserwowani w kierunku objawów pogorszenia przebiegu tych chorób i wystąpienia działań niepożądanych.

Ze względu na ujemny wpływ na czas przewodnictwa, leki beta-adrenolityczne można podawać pacjentom z blokiem serca pierwszego stopnia wyłącznie z zachowaniem ostrożności.

Choroby naczyń

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami/chorobami krążenia obwodowego (tj. ciężkimi postaciami choroby Raynaud’a lub zespołu Raynaud’a) powinni być leczeni z zachowaniem ostrożności.

Choroby układu oddechowego

Po podaniu do oka niektórych leków beta-adrenolitycznych opisywano reakcje ze strony układu oddechowego, w tym zgon spowodowany skurczem oskrzeli u pacjentów z astmą.

Produkt DuoTrav powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów z lekką lub umiarkowaną postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i wyłącznie wtedy, gdy spodziewana korzyść przewyższa możliwe ryzyko.

Hipoglikemia/cukrzyca

Leki beta-adrenolityczne powinny być podawane z zachowaniem ostrożności u pacjentów predysponowanych do występowania samoistnej hipoglikemii lub u chorych na cukrzycę chwiejną, ponieważ leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe ostrej hipoglikemii.

Choroby rogówki

Leki beta-adrenolityczne stosowane do oczu mogą wywoływać suchość oka. Pacjenci z chorobami rogówki powinni być leczeni z zachowaniem ostrożności.

Odwarstwienie naczyniówki

Podczas podawania leków zmniejszających wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymololu, acetazolamidu) opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki po zabiegu filtracyjnym.

Inne leki beta-adrenolityczne

Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znane działania wynikające z ogólnego blokowania receptorów beta-adrenergicznych mogą ulegać nasileniu, gdy tymolol jest podawany pacjentom przyjmującym już ogólnie działające leki blokujące receptory beta-adrenergiczne. Odpowiedź na leczenie występującą u tych pacjentów należy starannie obserwować. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch miejscowo podawanych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne (patrz punkt 4.5).

Znieczulenie do zabiegów chirurgicznych

Leki beta-adrenolityczne podawane w postaci produktów stosowanych do oczu mogą blokować działanie leków beta-agonistycznych działających ogólnie, np. adrenaliny. Anestezjolog powinien być poinformowany przez pacjenta o stosowaniu tymololu.

Leki beta-adrenolityczne mogą maskować objawy nadczynności tarczycy.

Kontakt ze skórą

Prostaglandyny i analogi prostaglandyn są substancjami aktywnymi biologicznie, które mogą wchłaniać się przez skórę. Kobiety ciężarne lub zamierzające zajść w ciążę powinny zachowywać odpowiednie środki ostrożności, aby uniknąć bezpośredniego narażenia na zawartość butelki. W przypadku wystąpienia mało prawdopodobnego zdarzenia, jakim mógłby być kontakt z znaczną częścią zawartości butelki, należy niezwłocznie zmyć starannie powierzchnię narażoną na działanie produktu.

Reakcje anafilaktyczne

Podczas stosowania produktów leczniczych blokujących receptory beta-adrenergiczne pacjenci z atopią w wywiadzie lub ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi na różnorodne alergeny mogą silniej reagować na powtarzaną ekspozycję na alergen i nie reagować na zwykle stosowane dawki adrenaliny podawanej w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Jednocześnie prowadzone leczenie

Tymolol może wchodzić w interakcje z innymi produktami leczniczymi (patrz punkt 4.5).

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch miejscowo podawanych produktów leczniczych zawierających prostaglandyny.

Działania na narząd wzroku

Trawoprost może powodować stopniową zmianę koloru oka poprzez zwiększanie liczby melanosomów (ziarnistości barwnikowych) w melanocytach. Przed rozpoczęciem leczenia pacjent musi być poinformowany o możliwości pojawienia się trwałej zmiany koloru oka. Jednostronne leczenie może spowodować stałą różnobarwność oczu. Obecnie nie są znane odległe efekty wpływu tego zjawiska na melanocyty i jego następstwa. Zmiany w zabarwieniu tęczówki postępują powoli i mogą pozostawać niezauważone w ciągu miesięcy i lat. Zmiany zabarwienia oczu obserwowano głównie u pacjentów o mieszanym kolorze tęczówek, tj. niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym; obserwowano je także u pacjentów z oczami koloru brązowego. W typowym obrazie przebarwienia, brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozchodzi się koncentrycznie w kierunku obwodowym, ale cała tęczówka lub jej fragmenty mogą być silniej zabarwione na brązowo. Po przerwaniu leczenia nie obserwowano dalszego zwiększania zawartości brązowego barwnika w tęczówce.

W kontrolowanych badaniach klinicznych opisywano przyciemnienie skóry wokół gałek ocznych i (lub) na powiekach, występujące w związku ze stosowaniem trawoprostu.

Trawoprost może powodować stopniową zmianę wyglądu rzęs leczonego oka lub oczu; zmiany te, obserwowane u około połowy pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych, obejmują: zwiększenie długości, grubości, zabarwienia i (lub) liczby rzęs. Mechanizm powstawania zmian dotyczących rzęs oraz ich odległe następstwa są obecnie nieznane.

W badaniach prowadzonych na małpach wykazano, że trawoprost powodował niewielkie powiększenie szpary powiekowej. Działania takiego nie obserwowano jednak w trakcie badań klinicznych i uważa się je za specyficzne dla danego gatunku zwierząt.

Brak jest doświadczeń ze stosowaniem produktu leczniczego DuoTrav u chorych ze stanem zapalnym oczu, jak również w przypadkach jaskry neowaskularnej, jaskry z zamkniętym kątem przesączania, jaskry z wąskim kątem przesączania, ani jaskry wrodzonej, zaś tylko ograniczone doświadczenia zebrano u pacjentów ze schorzeniami oczu na tle chorób tarczycy, chorych na jaskrę z otwartym kątem przesączania u pacjentów z bezsoczewkowością rzekomą oraz w jaskrze barwnikowej lub jaskrze w przebiegu zespołu pseudoeksfoliacji.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu DuoTrav u pacjentów z bezsoczewkowością, bezsoczewkowością rzekomą z rozdarciem tylnej części torby soczewki lub zaimplantowaną soczewką przedniokomorową, a także u chorych ze znanymi czynnikami ryzyka powstania torbielowatego obrzęku plamki.

DuoTrav należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka zapalenia tęczówki/błony naczyniowej oka.

Substancje pomocnicze

DuoTrav zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

DuoTrav zawiera polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy 40, który może wywoływać reakcje skórne.

Pacjentów należy informować o konieczności zdejmowania miękkich soczewek kontaktowych przed podaniem produktu DuoTrav i odczekania 15 minut po zakropleniu do momentu ich ponownego założenia.


Przyjmowanie leku DuoTrav w czasie ciąży

Kobiety w wieku rozrodczym/antykoncepcja

DuoTrav nie może być stosowany u kobiet, które mogą zajść w ciążę, o ile nie stosują one odpowiednich metod zapobiegania ciąży (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Trawoprost wywiera szkodliwe działania farmakologiczne na przebieg ciąży i (lub) rozwój płodu/noworodka.

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży. Tymolol nie powinien być stosowany w czasie ciąży o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Wyniki badań epidemiologicznych, dotyczących doustnego podawania leków beta-adrenolitycznych, nie ujawniły wywoływania wad wrodzonych, ale wykazały ryzyko wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrostu. Ponadto u noworodków, których matki otrzymywały leki beta-adrenolityczne do czasu porodu, obserwowano przedmiotowe i podmiotowe objawy blokady receptorów beta-adrenergicznych (np. bradykardię, niedociśnienie, zatrzymanie oddechu i hipoglikemię). Jeśli produkt DuoTrav jest podawany do momentu porodu, noworodek powinien być starannie monitorowany w ciągu pierwszych dni życia.

Produktu DuoTrav nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Aby zmniejszyć ogólnoustrojowe wchłanianie produktu należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy trawoprost podawany w postaci kropli do oczu przenika do mleka matki u ludzi.

Badania prowadzone na zwierzętach wykazały przenikanie trawoprostu i jego metabolitów do mleka. Leki beta-adrenolityczne są wydzielane z mlekiem matki. Jednakże, podczas stosowania w dawkach terapeutycznych tymololu w postaci kropli do oczu, nie jest prawdopodobne uzyskanie w mleku poziomów wystarczających aby wywołać objawy zablokowania receptorów beta-adrenergicznych u noworodka. Aby zmniejszyć ogólnoustrojowe wchłanianie produktu należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Nie zaleca się stosowania produktu DuoTrav przez kobiety karmiące piersią.

Płodność

Nie ma danych na temat wpływu produktu DuoTrav na płodność u ludzi. Badania prowadzone na zwierzętach nie ujawniły żadnego wpływu trawoprostu lub tymololu na płodność w dawkach ponad 250 razy większych od maksymalnych dawek stosowanych do oczu u ludzi.


Zamienniki leku DuoTrav

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 2 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 15,54 zł.

Rozaduo interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,04mg+5mg)/ml 1 but. po 2.5 ml

Rozaduo

krople do oczu, roztwór | (0,04mg+5mg)/ml | 1 but. po 2.5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

38,29 zł


Travoprost+Timolol Genoptim (Travoprost Pharmathen) interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,04mg+5mg)/ml 1 but. po 2.5 ml

Travoprost+Timolol Genoptim (Travoprost Pharmathen)

krople do oczu, roztwór | (0,04mg+5mg)/ml | 1 but. po 2.5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

38,29 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki oftalmologiczne (do oczu)

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w zakażeniach i stanach zapalnych oka, leki zmieniejszające przekrwienie oczu, krople do oczu chroniące, kojące podrażnienia, zwalczające suchość i zmęczenia oczu, sztuczne łzy, leki przeciwalergiczne, przeciwzapalne, stosowane w jaskrze, leki miejscowo znieczulające itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.