Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Coffepirine Tabletki od bólu głowy tabletki | 0,45g+0,05g | 12 tabl.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Acidum acetylsalicylicum, Coffeinum
Podmiot odpowiedzialny: MEDICOFARMA S.A.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Coffepirine Tabletki od bólu głowy?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Coffepirine Tabletki od bólu głowy

ULOTKA DLA PACJENTA_

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje
dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy
lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Coffepirine Tabletki
od bólu głowy ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po trzech dniach u dorosłych lub po jednym dniu
_u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem._

COFFEPIRINE Tabletki od bólu głowy
(Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum)
450 mg + 50 mg , tabletki

Skład :

1 tabletka zawiera jako
substancje czynne:
kwas acetylosalicylowy 450 mg
kofeina 50 mg

oraz substancje pomocnicze:
skrobia ziemniaczana, talk

Dostępne opakowania:

6, 8 tabletek

Podmiot odpowiedzialny:

P.P.H. „MARCMED-Pączkowski" S.J.
20-453 Lublin, ul.Zamenhofa 29-31
tel./ fax. (0-81) 744 10 45

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy i w jakim celu się go stosuje.

2. Zanim zastosuje się lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy.

3. Jak stosować lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy.

4. Możliwe działania niepożądane.

5. Przechowywanie leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy.

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy.

1. Co to jest lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy i w jakim celu się go stosuje

Lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy zawiera dwie substancje czynne: kwas acetylosalicylowy o
działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz kofeinę, która działa na
ośrodek naczynioruchowy w mózgu, wywołując skurcz mięśni gładkich naczyń krwionośnych, a
tym samym zmniejszając przepływ krwi przez tkankę mózgową. Działa pobudzająco na ośrodek
oddechowy.

Lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy stosuje się w leczeniu bólów różnego pochodzenia o małym
i umiarkowanym nasileniu (np. bóle głowy, reumatyczne, mięśni, nerwobóle, ból zęba).

2. Zanim zastosuje się lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy

Nie należy stosować leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy:

- w okresie ciąży i karmienia piersią;

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku lub na salicylany, choroby
wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego, skazy
krwotocznej, dny moczanowej, ciężkich zaburzeń czynności nerek lub wątroby;

- u dzieci w wieku poniżej 12 lat;

- u pacjentów, u których w przeszłości występowały napady astmy oskrzelowej, wywołane
podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych
leków przeciwzapalnych;

- jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy, jeśli:

- w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne
i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące;

- podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych;

- u pacjentów, u których w przeszłości występowała choroba wrzodowa lub krwawienia z
przewodu pokarmowego;

- u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;

- u pacjentów z nadczynnością tarczycy;

- u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym;

Należy ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami alergicznymi (astma oskrzelowa, katar sienny
z polipami błony śluzowej nosa), przed zabiegami chirurgicznymi, w zaburzeniach czynności
wątroby i nerek, w przypadku stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej lub
w przypadku obfitych krwawień miesiączkowych.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji
występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy u dzieci:

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ciąża i karmienie piersią:

Stosowanie leku w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych
i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień
lub większych. Metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień - nasilenie toksycznego
działania metotroksatu na szpik kostny.

Równoczesne stosowanie z tyklopidyną zwiększa ryzyko wystąpienia krwawienia, jeśli istnieje
konieczność jednoczesnego podawania obu leków należy kontrolować czas krwawienia.
Skuteczność leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego, leków moczopędnych np.
spironolakton i furosemid, leków obniżających ciśnienie krwi może być zmniejszona, gdy
stosowane są równocześnie z kwasem acetylosalicylowym. Kwas acetylosalicylowy nasila
ototoksyczność (działanie uszkadzające słuch) furosemidu. W trakcie ogólnego stosowania
glikokortysteroidów zmniejsza się stężenie salicylanów we krwi. Po odstawieniu steroidów istnieje
ryzyko przedawkowania salicylanów. Dawkę salicylanów należy ustalić oddzielnie w okresie
równoczesnego podawania z preparatami steroidowymi i ponownie po ich odstawieniu. Jednoczesne
stosowanie leku z pochodnymi fluorochinolonu (np. cyprofloksacyna), może spowodować
kumulację kofeiny w organizmie. Cymetydyna i disulfiram oraz doustne środki antykoncepcyjne
zwalniają, a barbiturany przyspieszają metabolizm kofeiny. Kofeina może nasilać działanie
izoprenaliny.

Kwas acetylosalicylowy nasila hipoglikemizujące (zmniejszające stężenie glukozy we krwi)
działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika i działanie wszystkich
leków zmniejszających krzepliwość krwi, w tym pochodnych kumaryny i niektórych antybiotyków.
Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (np. ibuprofen) zwiększa ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu
pokarmowego oraz uszkodzenie nerek.

Picie alkoholu podczas leczenia zwiększa podrażnienie błon śluzowych i niebezpieczeństwo

krwawień z przewodu pokarmowego.

Kofeina osłabia działanie leków uspokajających i nasennych.

Nasila działanie leków wywołujących tachykardię (przyspieszone bicie serca) np.

sympatykomimetyków, tyroksyny.

3. Jak stosować lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy

Zazwyczaj stosuje się 1 tabletkę od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny. Leku
nie należy stosować długotrwale. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej, która
wynosi 6 tabletek. Nie stosować na czczo. Tabletkę należy połknąć popijając dużą ilością płynu.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. U młodzieży w wieku powyżej 12 lat stosować
ostrożnie ze względu na zawartość kofeiny.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy niż zalecana:

Objawy przedawkowania przeważnie występują po 2 godzinach.

Po przedawkowaniu mogą wystąpić drżenie rąk, biegunka, senność, szumy uszne, bóle i zawroty
głowy, dezorientacja, przyspieszony oddech, zaburzenia gospodarki kwasowo - zasadowej i kwasica
metaboliczna, wymioty i bóle brzucha, podwyższenie temperatury ciała, zmniejszenie stężenia
protrombiny, drgawki. W przypadku ciężkiego przedawkowania może wystąpić hiperwentylacja
(przyspieszenie i pogłębienie oddechu), zaburzenia oddychania, gorączka, kwasica metaboliczna,
śpiączka.

Objawami przedawkowania kofeiny są zaburzenia ze strony centralnego układu nerwowego
tj. niepokój, pobudzenie, gonitwa myśli, bezsenność, drgawki, kołatanie serca, ból brzucha,
biegunka, nudności i wymioty.

Postępowanie po przedawkowaniu

Pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala.

Postępowanie zależy od wielkości przyjętej dawki, stadium i objawów klinicznych. Należy
zastosować środki mające na celu zmniejszenie wchłaniania substancji czynnej: płukanie żołądka,
podanie węgla aktywowanego oraz kontrolować równowagę kwasowo-zasadową.
Jeśli zachowana jest prawidłowa czynność nerek, można zastosować diurezę alkaliczną aż do
uzyskania pH moczu w zakresie 7,5-8; w przypadku ciężkiego zatrucia należy rozważyć
zastosowanie forsowanej diurezy alkalicznej, hemodializy lub dializy otrzewnowej.

Należy uzupełniać płyny oraz prowadzić ogólne postępowanie objawowe.

W przypadku pominięcia dawki leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy może powodować działania niepożądane.
Układ pokarmowy

- bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty;

- krwawienie z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce)
lub utajone, które mogą powodować niedokrwistość z niedoboru żelaza;

- choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, perforacje;

- rzadko zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz).
Układ nerwowy

Zawroty głowy, szumy uszne. Kofeina zawarta w leku może powodować bezsenność, niepokój
ruchowy.

Układ krwiotwórczy i układ krzepnięcia

Zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego,
trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi).
Układ moczowy

W rzadkich przypadkach, po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego
zanotowano martwicę brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek.
Reakcje nadwrażliwości

Pokrzywka, odczyny skórne, reakcje anafilaktyczne, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy.
Układ krążenia

Kofeina może powodować zaburzenia rytmu serca.

Długotrwałe przyjmowanie preparatu zawierającego kwas acetylosalicylowy może być przyczyną
bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy mogą wystąpić
inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych,
nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w suchym miejscu.

Nie należy stosować leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy po upływie terminu ważności
zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego.

Polska

P.P.H. „MARCMED-Pączkowski" S.J.
20-453 Lublin, ul.Zamenhofa 29-31
tel./fax. (0-81) 744 10 45


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Środki przeciwbólowe

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe dla dorosłych stosowane w bólach towarzyszących przeziębieniu i grypie, bólach gardła, głowy (także migrenach), zatok, zębów, bólach menstruacyjnych. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, granulatu itp.

  • Środki przeciwbólowe

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe dla dorosłych stosowane w bólach towarzyszących przeziębieniu i grypie, bólach gardła, głowy (także migrenach), zatok, zębów, bólach menstruacyjnych. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, granulatu itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.