Butamid interakcje ulotka syrop 1,5 mg/ml 200 ml | butelka

Brak informacji o dostępności produktu

 

Butamid syrop | 1,5 mg/ml | 200 ml | butelka

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Butamirati citras
Podmiot odpowiedzialny: PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Butamid

Kiedy stosujemy lek Butamid?

Objawowe leczenie nieproduktywnego (suchego) kaszlu różnego pochodzenia.Jaki jest skład leku Butamid?

Każdy ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu (Butamirati citras).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: maltitol ciekły 598 mg/ml. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Butamid?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Butamid – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Poniżej przedstawiono działania niepożądane, które uszeregowano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania.

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): senność, zawroty głowy. Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): nudności, biegunka, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): pokrzywka, wysypka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:adr@urpl.gov.pl.


Butamid – dawkowanie leku

Dawkowanie:

Przedstawione poniżej zalecenia dotyczące dawkowania oparte są na doświadczeniu; brak danych z odpowiednich badań mających na celu ustalenie dawkowania.

Dorośli

15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dobę. Dzieci i młodzież

Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu (15 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu (7,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę. Dzieci w wieku poniżej 3 lat: nie stosować.

Maksymalny czas trwania leczenia bez zalecenia lekarza wynosi 1 tydzień (patrz punkt 4.4). Sposób podawania:

Produkt należy podawać doustnie, stosując miarkę dołączoną do opakowania. Miarkę należy umyć i wysuszyć po każdym umyciu.


Butamid – jakie środki ostrożności należy zachować?

Butamiratu cytrynian hamuje odruch kaszlu. Należy unikać jednoczesnego stosowania leków wykrztuśnych, ponieważ może to powodować zaleganie śluzu w drogach oddechowych, co zwiększa ryzyko skurczu oskrzeli i zakażenia dróg oddechowych.

Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni, należy zweryfikować rozpoznanie.

Produkt zawiera maltitol ciekły. 1 ml syropu zawiera 598 mg maltitolu ciekłego. Z tego powodu produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Produkt może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu ciekłego.


Przyjmowanie leku Butamid w czasie ciąży

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania butamiratu cytrynianu u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję są niewystarczające (patrz punkt 5.3) Produkt Butamid nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej metody antykoncepcji.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy butamiratu cytrynian lub jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Butamiratu cytrynianu nie należy stosować w okresie kamienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty na kaszel bez recepty

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeciwkaszlowe, wykrztuśne w postaci tabletek, syropów, ziół itp., oraz produkty homeopatyczne, stosowane w kaszlu suchym lub mokrym.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.