Bobotic interakcje ulotka krople doustne 0,0667 g/ml 30 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Bobotic krople doustne | 0,0667 g/ml | 30 ml

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Simeticonum
Podmiot odpowiedzialny: MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Bobotic?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Bobotic

Bobotic, 66,66 mg/ml, krople doustne

(Simeticonum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Bobotic krople doustne  ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.Jeśli objawy utrzymują się, nasilają lub jeśli wystąpią nowe objawy  należy skontaktować się  z lekarzem

Skład:

Substancja czynna: symetykon (dimetykon aktywowany dwutlenkiem krzemu) 66,66 mg/ml

Substancje pomocnicze: sacharyna sodowa 2,5 mg, karmeloza sodowa, metylu parahydroksybenzoesan 1,5 mg, propylu parahydroksybenzoesan 0,5 mg, kwas cytrynowy jednowodny, aromat malinowy, woda oczyszczona do 1 ml.

W opakowaniu znajduje się 30 ml kropli.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Medana Pharma SA

98-200 Sieradz, ul. Wł. Łokietka 10

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Bobotic i w jakim celu się go stosujeZanim zastosuje się lek BoboticJak stosować lek BoboticMożliwe działania niepożądanePrzechowywanie leku BoboticInne informacje

1. Co to jest lek Bobotic i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną w leku Bobotic jest symetykon – dimetykon aktywowany dwutlenkiem krzemu.

Zmniejsza on napięcie powierzchniowe, dzięki czemu ułatwia wydalanie gazów. Zapobiega to tworzeniu się większych konglomeratów gazowo-śluzowych powodujących bolesne wzdęcia. Wzdęcia te mogą powstawać między innymi w wyniku: połykania powietrza podczas jedzenia, spożywania ciężko strawnych posiłków, zażywania leków zobojętniających sok żołądkowy (szczególnie zawierających węglany)

Symetykon po podaniu doustnym nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest wydalany z kałem w postaci niezmienionej.

Wskazania do stosowania

stany nadmiernego gromadzenia się gazów w obrębie przewodu pokarmowego (uczucie pełności w jamie brzusznej, długotrwałe wzdęcia, bębnica pooperacyjna);środek pomocniczy w przygotowaniu pacjentów do badań diagnostycznych jamy brzusznej, takich jak badania radiologiczne i ultrasonograficzne oraz wziernikowanie żołądka i dwunastnicy.

2. Zanim zastosuje się lek Bobotic

Nie należy stosować leku Bobotic:

u osób z nadwrażliwością na symetykon lub którykolwiek ze składników leku;u niemowląt poniżej 28 dnia życia.

Podczas stosowania leku Bobotic nie należy pić napojów gazowanych.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Bobotic nie ogranicza zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bobotic

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Stosowanie innych leków

Z niektórych doniesień wynika, że symetykon może zaburzać wchłanianie doustnych leków przeciwzakrzepowych. Stosowanie symetykonu może dawać fałszywie ujemne wyniki testów diagnostycznych z zastosowaniem żywicy gwajakowej, nie wpływa zaś na wyniki szybkiego testu ureazowego (diagnostyka Helicobacter pylori).

3. Jak stosować lek Bobotic

Stosować doustnie.

1 ml preparatu zawiera około 27 kropli.

W stanach nadmiernego gromadzenia się gazów w obrębie przewodu pokarmowego:

Dzieci od 28 dnia życia do 3 rż. – 8 kropli (20 mg symetykonu) 4 razy na dobę

Dzieci od 3 rż. do 6 rż. – 14 kropli (35 mg symetykonu) 4 razy na dobę

Dzieci od 6 rż. i dorośli – 16 kropli (40 mg symetykonu) 4 razy na dobę

Lek zwykle stosuje się po 3 głównych posiłkach oraz przed snem.

Przygotowanie do badań diagnostycznych:

Badanie radiologiczne i ultrasonograficzne przewodu pokarmowego

W przeddzień badania:

Dzieci od 28 dnia życia do 3 rż. – 10 kropli (25 mg symetykonu) 2 razy na dobę

Dzieci od 3 rż. do 6 rż. – 16 kropli (40 mg symetykonu) 2 razy na dobę

Dzieci od 6 rż. i dorośli – 20 kropli (50 mg symetykonu) 2 razy na dobę

Rano w dniu badania, na czczo, dawkę jednorazową powtórzyć.

Uwaga:

Przed użyciem lek dokładnie wymieszać kilkakrotnie wstrząsając butelką.

Bobotic można uprzednio wymieszać z niewielką ilością przegotowanej, ostudzonej wody, normalnie stosowanej odżywki lub innego niegazowanego płynu.

Lek nie zawiera cukru, może być stosowany przez diabetyków.

Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia dolegliwości.

W razie konieczności Bobotic może być podawany przez dłuższy okres czasu.

Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 2 miesięcy.

W przypadku zażycia większej dawki leku Bobotic niż zalecana

Nie odnotowano przypadków przedawkowania lub zatrucia lekiem.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Bobotic

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Nie zanotowano działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Bobotic.

5. Przechowywanie leku Bobotic

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek należy przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25○C.

Nie należy stosować leku Bobotic po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W razie pytań i wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Medana Pharma SA

ul. Wł. Łokietka 10

98 – 200 Sieradz

Numer telefonu:43/822 89 47

Data opracowania ulotki:


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Środki na wzdęcia

    W tej kategorii znajdziesz produkty łagodzące i przeciwdziałające wzdęciom u dorosłych i kolkom u dzieci. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, ziół itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.