Dostępny w ponad połowie aptek

 

Allergocrom krople do oczu | 20 mg/ml | 10 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Natrii cromoglicas
Podmiot odpowiedzialny: URSAPHARM POLAND SP. Z O.O.Opis produktu Allergocrom

Kiedy stosujemy lek Allergocrom?

Ostre i przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek.


Jaki jest skład leku Allergocrom?

1 ml izotonicznego roztworu zawiera 20 mg kromoglikanu sodowego (Natrii cromoglicas) .
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Allergocrom?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie
6.1.


Allergocrom – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W rzadkich przypadkach może wystąpić przemijające pieczenie oczu, uczucie obecności ciała obcego w
oku, przekrwienie i obrzęk spojówek. Objawy te zwykle samoistnie ustępują.


Allergocrom - dawkowanie leku

Dawkowanie
Dzieci i młodzież

Dla dorosłych i dla dzieci dawkowanie jest takie samo.
Sposób podawania

Zazwyczaj zaleca się zakroplić do worka spojówkowego 1 kroplę 4 razy na dobę.

Leczenia preparatem Allergocrom nie należy przerywać po ustąpieniu objawów, należy je kontynuować aż
do ustania kontaktu z alergenem np.: pyłkami kwiatów, kurzem.


Allergocrom – jakie środki ostrożności należy zachować?

Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oka, możliwe jest
używanie twardych soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed zakropleniem
leku należy zdjąć twarde soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie na oczy po
upływie 15 minut. Używanie miękkich soczewek kontaktowych ze względu na zawartość chlorku
benzalkoniowego jest przeciwwskazane.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci poniżej 4 lat nie zostało określone.


Przyjmowanie leku Allergocrom w czasie ciąży

Po wieloletnim stosowaniu nie stwierdzono działania teratogennego. Mimo to należy starannie rozważyć
korzyści i ryzyko płynące z podawania leku w pierwszym i dalszych trymestrach ciąży, a także kobietom
karmiącym piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty przeciwalergiczne zmniejszające przekrwienie oczu

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeciwalergiczne zmieniejszajace przekrwienie oczu. Dostępne w postaci tabletek, kropli itp.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.