Dostępny w większości aptek

 

Zovirax Intensive krem | 0,05 g/g | 2 g

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Aciclovirum
Podmiot odpowiedzialny: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Zovirax Intensive

Kiedy stosujemy lek Zovirax Intensive?

Produkt leczniczy Zovirax Intensive w postaci kremu jest wskazany w leczeniu nawrotowej
opryszczki warg i twarzy, wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej Herpes simplex.


Jaki jest skład leku Zovirax Intensive?

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum) .
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Zovirax Intensive?

Nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Zovirax Intensive – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podczas klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następujące
kryteria:

- działania bardzo częste (występujące u powyżej 10% pacjentów),

- częste (występujące u od 1% do 10% pacjentów),

- niezbyt częste (występujące u od 0,1% do 1% pacjentów),

- rzadkie (występujące u od 0,01% do 0,1% pacjentów),

- bardzo rzadkie (występujące u poniżej 0,01% pacjentów).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Niezbyt częste

- łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry

- przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia

- swędzenie
Rzadkie

- rumień

- kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu produktu Zovirax Intensive krem (przeprowadzone
testy wrażliwości wykazywały, że wpływ na to miały częściej składniki podłoża kremu niż
acyklowir).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadkie


Zovirax Intensive - dawkowanie leku

Dawkowanie

Produkt leczniczy Zovirax Intensive w postaci kremu jest przeznaczony do stosowania na skórę.
Produkt należy nakładać 5 razy na dobę na chorobowo zmienione miejsca na skórze w odstępach
około czterogodzinnych, z przerwą nocną. Produkt działa najskuteczniej, jeśli leczenie rozpoczyna się
jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak np. pieczenie, swędzenie lub
zaczerwienienie. Leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią
grudki lub pęcherzyki.

Leczenie należy prowadzić co najmniej przez 4 dni.

Jeżeli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych leczenie można przedłużyć do 10 dni. Jeśli zmiany
chorobowe nie ustąpią po 10 dniach, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Aby zapobiec nasileniu się lub przeniesieniu zakażenia, należy umyć ręce przed nałożeniem i po
nałożeniu produktu, a także unikać niepotrzebnego pocierania zmian chorobowych lub dotykania ich
ręcznikiem.


Zovirax Intensive – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt Zovirax Intensive krem powinien być stosowany wyłącznie na opryszczkę umiejscowioną na
wargach i twarzy. Nie należy stosować produktu na błony śluzowe np. ust lub oczu, nie wolno
stosować produktu Zovirax Intensive krem w leczeniu opryszczki narządów płciowych. Należy
stosować produkt bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do kontaktu produktu z oczami.

Pacjenci, u których wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa, powinny zwrócić
się do lekarza.

Osoby zarażone opryszczką należy przestrzegać przed rozprzestrzenianiem wirusa, zwłaszcza w
trakcie występowania czynnych zmian skórnych.

Nie zaleca się stosowania Zovirax Intensive krem przez osoby z obniżoną odpornością. Osoby z
obniżoną odpornością powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie leczenia jakiegokolwiek
zakażenia.

Ze względu na zawartość substancji pomocniczej glikolu propylenowego, produkt może powodować
podrażnienie skóry.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, produkt może powodować miejscową reakcję
skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).


Przyjmowanie leku Zovirax Intensive w czasie ciąży

Ciąża

Produkt może być stosowany w okresie ciąży jedynie wówczas, gdy w opinii lekarza korzyść dla
matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

W badaniach przeprowadzonych po wprowadzeniu różnych postaci produktu leczniczego Zovirax
Intensive na rynek, udokumentowano przypadki stosowania acyklowiru przez kobiety w ciąży.
Wyniki tych badań nie wykazały zwiększenia liczby wad u dzieci urodzonych przez kobiety, które
stosowały Zovirax Intensive, w porównaniu do ogólnej populacji. Nie wykazano związku
przyczynowo-skutkowego pomiędzy wystąpieniem wad u dzieci, a stosowaniem przez matki w
okresie ciąży acyklowiru. Ogólnoustrojowe działanie acyklowiru po miejscowym zastosowaniu
produktu Zovirax Intensive krem jest bardzo małe.

Acyklowir podawany w postaci o działaniu ogólnoustrojowym w standardowych badaniach nie
wykazywał działania embriotoksycznyego lub teratogennych u królików, szczurów i myszy.

W badaniach niestandardowych przeprowadzonych na szczurach obserwowano wystąpienie wad u
płodu po podskórnym podaniu dużych dawek acyklowiru, jednocześnie działających toksycznie na
ciężarne samice.

Karmienie piersią

Acyklowir przenika do mleka matki po podaniu w postaci o działaniu ogólnoustrojowym.
Jednakże dawka przyjęta przez niemowlę karmione piersią po zastosowaniu przez matkę kremu z
acyklowirem na skórę nie miałaby znaczenia klinicznego.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Preparaty na opryszkę i zajady

    W tej kategorii znajdziesz produkty na opryszczkę i zajady. Dostępne w postaci kremu, maści, plastra, żelu, płynu, sprayu.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.