Vitalipid N Infant interakcje ulotka koncentrat do sporządzania emulsji do infuzji  10 amp. po 10 ml

Brak informacji o dostępności produktu

 

Vitalipid N Infant koncentrat do sporządzania emulsji do infuzji | 10 amp. po 10 ml

Rodzaj: lek dostępny tylko w lecznictwie zamkniętym
Substancja czynna: Produkt złożony
Podmiot odpowiedzialny: FRESENIUS KABI AB

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Vitalipid N Infant

Kiedy stosujemy lek Vitalipid N Infant?

Vitalipid N Adult jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów i dzieci w wieku od 11 lat jako uzupełnienie dobowego zapotrzebowania na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach: A, D2, E i K1 w trakcie żywienia pozajelitowego.


Jaki jest skład leku Vitalipid N Infant?

1 ml zawiera:

Substancje czynne

Ilość

   

retynolu palmitynian (odpowiada retynolowi)

194,1 μg

(99 μg)

   

fitomenadion

15 μg

   

ergokalcyferol

0,5 μg

   

all-rac-α-tokoferol

co odpowiada:

0,91 mg

   

witamina A

99 μg

(330 IU)

 

witamina D2

0,5 μg

(20 IU)

 

witamina E

0,91 mg

(1 IU)

 

witamina K1

15 μg

   

Właściwości produktu leczniczego

- osmolalność: około 300 mOsm/kg wody

- pH: około 8

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Vitalipid N Infant?

Nadwrażliwość na białko jaja kurzego, soi, orzeszków ziemnych, na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Vitalipid N Infant – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Nie opisywano działań niepożądanych związanych z zastosowaniem produktu leczniczego Vitalipid N Adult.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowska 41 03-736 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: adr@urpl.gov.pl.


Vitalipid N Infant - dawkowanie leku

Dawkowanie

Zalecana dawka pokrywająca dobowe zapotrzebowanie u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku od 11 lat to 10 ml (1 ampułka).

Sposób podawania

Instrukcja dotycząca rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.


Vitalipid N Infant – jakie środki ostrożności należy zachować?

Vitalipid N Adult zawiera olej sojowy i fosfolipidy jaja kurzego, które rzadko mogą wywołać reakcje alergiczne. Obserwowano krzyżowe reakcje alergiczne pomiędzy soją i orzeszkami ziemnymi.

Vitalipid N Adult nie może być stosowany w postaci nierozcieńczonej.


Przyjmowanie leku Vitalipid N Infant w czasie ciąży

Brak badań dotyczących wpływu na reprodukcję oraz badań klinicznych z zastosowaniem produktu leczniczego Vitalipid N Adult u kobiet w okresie ciąży i podczas karmienia piersią. Istnieją jednak dane dotyczące bezpiecznego podawania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach u kobiet w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Ze względu na ryzyko wystąpienia wad wrodzonych, nie zaleca się podawania więcej niż 8 000 IU witaminy A kobietom w okresie ciąży.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Kalendarz alergika: co pyli w maju?

Porady

Kalendarz alergika: co pyli w maju?

Maj to miesiąc intensywnego kwitnienia drzew, kwiatów, traw i chwastów. W powietrzu unoszą się pyłki wielu roślin, które mogą wywoływać objawy alergii...

Wyprysk kontaktowy – co to jest?

Uroda

Wyprysk kontaktowy – co to jest?

Przyczyny prowadzące do wystąpienia wyprysku kontaktowego są różne. Powstaje on najczęściej w wyniku bezpośredniego kontaktu z czynnikiem uczulającym ...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.