Valused Noc interakcje ulotka tabletki powlekane 200 mg 15 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Valused Noc tabletki powlekane | 200 mg | 15 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Valerianae extractum hydroalcoholicum sicc
Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.Opis produktu Valused Noc

Kiedy stosujemy lek Valused Noc?

Produkt leczniczy roślinny do stosowania w trudnościach w zasypianiu, w łagodnych stanach napięcia nerwowego.


Jaki jest skład leku Valused Noc?

1 tabletka zawiera 200 mg wyciągu (jako suchy wyciąg) z Valeriana officinalis L., radix (co odpowiada 462-1000 mg korzenia kozłka lekarskiego). Ekstrahent: etanol 60% (v/v)

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jedno wodna 127,5 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Valused Noc?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Valused Noc – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Produkt jest na ogół dobrze tolerowany w zalecanych dawkach. W czasie stosowania korzenia kozłka lekarskiego obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, bóle brzucha).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:adr@urpl.gov.pl.


Valused Noc - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat.

W trudnościach w zasypianiu: 3 tabletki na pół do jednej godziny przed snem. W razie konieczności dawkę przed snem należy poprzedzić dawką jednorazową (3 tabletki) we wczesnych godzinach wieczornych.

W łagodnych stanach napięcia nerwowego: 3 tabletki jednorazowo do 3 razy dziennie. Maksymalna dawka na dobę wynosi 4 dawki jednorazowe.

Ze względu na stopniowe działanie korzenia kozłka lekarskiego, nie jest on wskazany do interwencyjnego leczenia ostrych stanów napięcia nerwowego.

Aby uzyskać najlepszy efekt terapeutyczny zalecane jest kontynuowanie leczenia przez okres od 2 do 4 tygodni. Jeżeli brak jest poprawy po 2 tygodniach stosowania produktu lub objawy nasilają się, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Produktu Valused NOC nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podawania Produkt stosuje się doustnie.


Valused Noc – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Valused Noc w czasie ciąży

Ciąża

Nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania wyciągu z korzenia kozłka lekarskiego.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania produktu w okresie karmienia piersią z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania wyciągu z korzenia kozłka lekarskiego.

Płodność

Brak danych na temat wpływu produktu na płodność.


Interakcje Valused Noc z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje Valused Noc z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Valused Noc


Grupy

  • Środki nasenne - tabletki nasenne, tabletki na bezsenność
  • Środki uspokajające
  • Środki antydepresyjne

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.