RutinaC forte interakcje ulotka tabletki drażowane 0,2g+0,05g 30 tabl. | 2 blist.po 15 szt.

Brak informacji o dostępności produktu

 

RutinaC forte tabletki drażowane | 0,2g+0,05g | 30 tabl. | 2 blist.po 15 szt.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Ascorbic acid, Rutosidum
Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania RutinaC forte?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu RutinaC forte

Kiedy stosujemy lek RutinaC forte?

- w stanach niedoboru witaminy C,

- w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym

grypa)

- pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń krwionośnych.Jaki jest skład leku RutinaC forte?

1 tabletka drażowana zawiera 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) oraz 50 mg rutozydu trójwodnego (Rutosidum trihydricum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna, sacharoza, żółcień chinolinowa (E 104).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku RutinaC forte?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


RutinaC forte – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, są wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów.

Zaburzenia żołądka i jelit biegunka, nudności.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej reakcje alergiczne (zmiany skórne). Zaburzenia nerek i dróg moczowych

dobowe dawki witaminy C większe niż 600 mg działają moczopędnie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl


RutinaC forte – dawkowanie leku

Podanie doustne. Leczniczo

Dzieci powyżej 6 lat: 1 do 2 tabletek na dobę lub wg wskazań lekarza. Dorośli: 2 do 5 tabletek na dobę lub wg wskazań lekarza.

Profilaktycznie:

Dorośli: 1 tabletkę na dobę.

Nie przekraczać zalecanego dawkowania.

U dzieci poniżej 6 lat decyzja o stosowaniu produktu leczniczego powinna być rozpatrzona indywidualnie.


RutinaC forte – jakie środki ostrożności należy zachować?

W przypadku kamicy nerkowej nie zaleca się podawania dużych dawek witaminy C (powyżej 1g). Ostrożnie stosować u osób z nadmiernym wydalaniem szczawianów oraz u osób z niewydolnością lub chorobami nerek.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, z niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Produkt leczniczy zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt leczniczy zawiera żółcień chinolinową, która może powodować reakcje alergiczne.


Przyjmowanie leku RutinaC forte w czasie ciąży

W związku z brakiem danych klinicznych dotyczących stosowania połączenia kwasu askorbowego i rutozydu w czasie ciąży lub karmienia piersią, nie zaleca się podawania produktu leczniczego w tym okresie.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Środki na grypę i przeziębienie

    W tej kategorii znajdziesz produkty na przeziębienie i grypę, gardło, kaszel, katar, produkty przeciwalergiczne oraz produkty wspomagające odporność.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.