Dostępny w ponad połowie aptek

 

Rivel żel | 5 mg/g | 30 g | tuba

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Ethacridini lactas
Podmiot odpowiedzialny: ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Rivel?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Rivel

Informacja o leku dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Rivef ostrożnie i zgodnie z in formacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach u dorosłych oraz u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

Rivel 5 mg/g, żel (Ethacridini lactas)

Skład:

1 g żelu zawiera 5 mg substancji czynnej tj. mleczanu etakrydyny oraz substancje pomocnicze: etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, hydroksyetyloceluloza, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Opakowanie:

- tuba aluminiowa zawierająca 30 g lub 100 g leku umieszczona w kartoniku

Wytwórca:

EMO-FARM Sp. z o.o. ul. Łódzka 52 95-054 Ksawerówemo-farm@valeant.comtel./fax +48 42 212 80 85

Podmiot odpowiedzialny ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 RzeszówICN_Polfa@valeant.comtel. +48 17 865 51 00 fax+48 17 862 4618

Spis treści ulotki:

1.   Co to jest lek Rivel i w jakim celu się go stosuje 2.   Zanim zastosuje się lek Rivel 3.   Jak stosować lek Rivel 4.   Możliwe działania niepożądane 5.   Przechowywanie leku Rivel 6.   Inne konieczne informacje dotyczące leku Rivel

1. Co to jest lek Rivel i w jakim celu się go stosuje

Rivel® jest żelem do stosowania miejscowego.

W skład leku wchodzi substancja czynna - mleczan etakrydyny. Lek po zastosowaniu na skórę wykazuje działanie przeciwbakteryjne, jednocześnie łagodzi dolegliwości bólowe i stan zapalny.

Wskazania do stosowania Lek Rivel® stosuje się zewnętrznie:

-    do odkażania skóry i błon śluzowych;

-    do wspomagającego leczenia zakażeń skóry wywołanych głównie przez bakterie Gram- dodatnie (czyraki, czyraki mnogie, ropnie), mieszanych zapaleń skóry (bakteryjnych i grzybiczych);

-    po ukąszeniu owadów.

2. Zanim zastosuje się lek Rivel

Nie należy stosować leku Rivel® w przypadku rozpoznanej nadwrażliwości na mleczan etakrydyny, inne pochodne akrydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Rivel

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub zmiany na skórze, należy zaprzestać stosowania leku. Jeśli objawy te utrzymują się, należy zgłosić się do lekarza.

Należy unikać kontaktu leku z oczami. W razie przedostania się żelu do oczu, należy go usunąć obficie spłukując wodą.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Unikać kontaktu leku z odzieżą (możliwość powstania plam, przebarwień). W celu usunięcia powstałych plam, użyć alkoholu lub mieszaniny 6% octu z gorącą wodą w stosunku 1,5:1. W przypadku trudnych do usunięcia plam, dodać łyżkę stołową 3% wody utlenionej do podanej wyżej mieszaniny.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Dzieci:

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 2 lat.
Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie innych leków:

Nie sąznane interakcje leku Rivel®z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek Rivel® nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek Rivel

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, stosować jak podano poniżej.

Nałożyć cienką warstwą na zmienioną chorobowo skórę lub błony śluzowe w ilości zależnej od rodzaju i powierzchni schorzenia. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, jeśli leczenie ich nie dotyczy. Stosować 2-3 razy na dobę (w razie potrzeby częściej). Lek może być stosowany pod opatrunek. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Rivel® może powodować działania niepożądane, jednakże w większości przypadków jest on dobrze tolerowany.

W rzadkich przypadkach może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry (rumień, pieczenie, świąd), które przemija po odstawieniu leku. U niektórych osób, w czasie stosowania leku Rivel®, mogą wystąpić inne objawy niepożądane o charakterze miejscowych odczynów alergicznych. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, również niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Rivel

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Chronić od światła. Nie należy stosować leku Rivel® po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu. Nie należy stosować leku, jeśli nastąpi zmiana jego wyglądu zewnętrznego lub zapachu. Leku nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekiem, którego się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.   Inne konieczne informacje dotyczące leku Rivel

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Data zatwierdzenia ulotki: 27.04.2012


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Środki do dezynfekcji ran

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w oczyszczaniu i dezynfekcji ran. Dostępne w postaci płynu, sprayu, aerozolu, żelu, opatrunku w sprayu/aerozolu, kremu itp. do stosowania na skórę.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.