Dostępny w większości aptek

 

Pyrantelum Owix (Pyrantelum MEDANA) zawiesina doustna | 250 mg/5ml | 15 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Pyrantelum
Podmiot odpowiedzialny: ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.Opis produktu Pyrantelum Owix (Pyrantelum MEDANA)

Kiedy stosujemy lek Pyrantelum Owix (Pyrantelum MEDANA)?

Owsica i glistnica u dzieci lub dorosłych wywołana przez. Enterobtus vermicularis i Ascaris
lumbrieoides. Zakażenie tęgoryjcem dwunastnicy Ancylostoma duodenaie i tęgo ryjcem amerykańskim
Necator americanus.


Jaki jest skład leku Pyrantelum Owix (Pyrantelum MEDANA)?

W 5 ml zawiesiny znajduje się 250 mg pyrantelu ( Pyrantelum ) w postaci embonianu pyrantelu.

Substancje pomocnicze wykazujące działanie biologiczne: sorbitol 70 %.
Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz: punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Pyrantelum Owix (Pyrantelum MEDANA)?

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie piperazyny.
Unikać stosowania pyrantelu w czasie leczenia miastenii.


Pyrantelum Owix (Pyrantelum MEDANA) – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Pyrantelum Medana jest na ogół dobrze tolerowany przez organizm. Stosowany w dawkach
leczniczych rzadko powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak: nudności, wymioty,
zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, biegunka, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych.
Rzadziej występujące działania niepożądane to: alergiczne wysypki skórne, bóle i zawroty głowy,
senność lub bezsenność.


Pyrantelum Owix (Pyrantelum MEDANA) - dawkowanie leku

Preparat przyjmuje się doustnie, w czasie lub po posiłku.

Preparat dawkuje się następująco:

w glistnicy wywołanej przez Ascaris lumbrieoides:

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: 11 mg/kg mc. jednorazowo. Zazwyczaj wystarczające
jest podanie jednorazowe, jednak w przypadku braku skuteczności dawkę należy powtórzyć po
dwóch lub trzech tygodniach.

w owsicy wywołanej przez Enterobius vermicularis:

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: 11 mg/kg mc, jednorazowo. Dawkę tę należy powtórzyć
po dwóch lub trzech tygodniach.

w zarażeniu tęgoryjcem dwunastnicy {Ancylosioma duodenaie) lob tęgoryjcem
amerykańskim {Necator americanus)

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: 11 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 kolejne dni.

W zależności od masy ciała produkt leczniczy Pyrantelum Medana, zawiesina doustna dawkuje się
następująco:

Masa ciała

Dawka jednorazowa (ml)

Dawka jednorazowa (mg)

11-16 kg

2,5 ml

125 mg

17-28 kg

5,0 ml

250 mg

29-39 kg

7,5 ml

375 mg

40-50 kg

10,0 ml

500 mg

51-62 kg

12,5 ml

625 mg

63-75 kg

15,0 ml

750 mg

Dorośli o mc. > 75 kg

20,0 ml

1000 mg

Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką.

Sposób stosowania

Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem preparatu Pyrantelum
Medana,

W przypadku rozpoznania owsicy leczeniem należy objąć wszystkich domowników oraz
rygorystycznie przestrzegać zasad higieny, aby uniknąć nawrotu infestacji. Po upływie ł4 dni od
zakończenia leczenia należy wykonać kontrolne badania parazytologiczne.


Pyrantelum Owix (Pyrantelum MEDANA) – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrożnie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia. W przypadku zaburzenia czynności wątroby można
rozważyć zredukowanie dawki (lek powoduje przemijające zwiększenie aktywności aminotransferazy
asparaginianowej AspAT we krwi)

Ze względu na zawartość sorbitolu leku nie należy stosować u osób z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją fruktozy. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające.


Przyjmowanie leku Pyrantelum Owix (Pyrantelum MEDANA) w czasie ciąży

Badania na zwierzętach nie wykazały teratogennego działania embonianu pyrantelu, nie są też znane
doniesienia o jego teratogenności u ludzi. Jednak ze względu na brak kontrolowanych badań
klinicznych, dotyczących stosowania pyrantelu u kobiet w ciąży, nie zaleca się stosowania tego
preparatu w ciąży, z wyjątkiem przypadków, w których przewidywane korzyści dla matki
przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Nie prowadzono badań dotyczących przenikania embonianu pyrantelu do mleka matki. Z tego powodu
nie zaleca się stosować preparatu Pyrantelum Medana u kobiet karmiących piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Pyrantelum Owix (Pyrantelum MEDANA)

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Pyrantelum Owix (Pyrantelum MEDANA) z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Pyrantelum Owix (Pyrantelum MEDANA) z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Pyrantelum Owix (Pyrantelum MEDANA)


Grupy

  • Leki przeciwpasożytnicze, przeciwpierwotniakowe i przeciwrobacze

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.