Nurofen dla dzieci Forte interakcje ulotka zawiesina doustna 200 mg/5ml 50 ml | +dozow.

Trudno dostępny w aptekach

 

Nurofen dla dzieci Forte zawiesina doustna | 200 mg/5ml | 50 ml | +dozow.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Ibuprofenum
Podmiot odpowiedzialny: RECKITT BENCKISER POLAND S.A.Opis produktu Nurofen dla dzieci Forte

ULOTKA DLA PACJENTA
Nurofen dla dzieci Forte, 200 mg/5 ml, zawiesina doustna

(Ibuprofenum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby

jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Nurofen dla dzieci Forte

ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można j ą było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Nurofen dla dzieci Forte i w jakim celu się go stosuje.

2. Zanim zastosuje się lek Nurofen dla dzieci Forte.

3. Jak stosować lek Nurofen dla dzieci Forte.

4. Możliwe działania niepożądane.

5. Przechowywanie leku Nurofen dla dzieci Forte.

6. Inne informacje.

1. Co to jest lek Nurofen dla dzieci Forte i w jakim celu się go stosuje.

5 ml zawiesiny doustnej Nurofen dla dzieci Forte zawiera 200 mg ibuprofenu, który należy do grupy
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek łagodzi takie dolegliwości jak gorączka, ból i
obrzęk.

Lek Nurofen dla dzieci Forte jest przeznaczony do stosowania u niemowląt i dzieci w następujących
przypadkach:

- gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu
poszczepiennego),

- bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym da umiarkowanego: bóle głowy, gardła i mięśni np. w
przebiegu zakażeń wirusowych; bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu
(nadwerężenia, skręcenia); bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne; bóle zębów, bóle
po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania; bóle głowy; bóle uszu występujące w stanach
zapalnych ucha środkowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nurofen dla dzieci Forte.

Kiedy nie stosować leku Nurofen dla dzieci Forte

Leku nie należy stosować u pacjentów:

- z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku oraz na inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),

- u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki
lub astmy oskrzelowej,

- z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub przebytą, perforacj ą lub krwawieniem,
również z tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ,

- z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca,

- przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2
(zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych),

- w III trymestrze ciąży,

- ze skazą krwotoczną.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nurofen dla dzieci Forte

Rodzice powinni skonsultować się z lekarzem, jeśli u dziecka stwierdzono wcześniej:

- toczeń rumieniowaty oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej,

- obj awy reakcji alergicznych po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego,

- choroby układu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita
grubego, chorobę Leśniowskiego i Crohna),

- nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca,

- zaburzenia czynności nerek,

- zaburzenia czynności wątroby,

- zaburzenia krzepnięcia krwi,

- czynną lub przebytą astmę oskrzelową lub objawy reakcji alergicznych w przeszłości; po zażyciu leku
może wystąpić skurcz oskrzeli.

- przyjmowanie innych leków (szczególnie leków przeciwzakrzepowych, moczopędnych, nasercowych,
kortykosteroidów),

- wrodzoną nietolerancję fruktozy (ze względu na możliwość przekształcenia maltitolu, jednego ze
składników pomocniczych, we fruktozę).

Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które może
być śmiertelne i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub może wystąpić u
pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu
pokarmowego czy owrzodzenia, należy natychmiast odstawić lek. Pacjenci z chorobami przewodu
pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w wieku podeszłym (lek Nurofen dla dzieci Forte może
być również stosowany przez osoby dorosłe), powinni poinformować lekarza o wszelkich nietypowych
objawach dotyczących układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym
okresie terapii.

Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia
nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).

Przyjmowanie takich leków jak ibuprofen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku
serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie
należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane. Jeśli objawy się utrzymują,
nasilają lub nie ustąpią po 3 dniach lub, jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń
(np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy
omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Lek ten należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie wpływać na
płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Niektóre leki przeciwzakrzepowe (zapobiegające powstawaniu skrzepów we krwi) (takie jak kwas
acetylosalicylowy/aspiryna, warfaryna, tiklopidyna), leki przeciw nadciśnieniu tętniczemu krwi (inhibitory
ACE, np. kaptopryl, leki blokujące receptory beta, antagoniści angiotensyny II), a także niektóre inne leki
mogą wpływać lub na ich działanie może wpływać przyjmowanie ibuprofenu. Zawsze należy poradzić się
lekarza przed zastosowaniem ibuprofenu z innymi lekami.

Stosowanie leku Nurofen dla dzieci Forte z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane
są bez recepty.

Leku Nurofen dla dzieci Forte nie wolno stosować z następującymi lekami:

- lekami przeciwbólowymi, kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami
przeciwzapalnymi,

- lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. moczopędnymi),

- lekami przeciwzakrzepowymi,

- zydowudyną

- litem i metotreksatem,
kortykosteroidami.

Stosowanie leku Nurofen dla dzieci Forte z jedzeniem i piciem

U osób z wrażliwym przewodem pokarmowym zaleca się stosować lek podczas posiłku lub popijanie go
mlekiem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie zaleca się stosowania leku. Podczas ostatnich trzech miesięcy
ciąży nie wolno przyjmować leku, ponieważ mogłoby to zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań u matki i
u dziecka w okresie okołoporodowym.

Ibuprofen może w niewielkich ilościach przenikać do mleka karmiących matek. Nie są znane przypadki
wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, tak więc w zasadzie nie ma
konieczności odstawiania niemowląt od piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących działań niepożądanych mających wpływ na zdolność do kierowania pojazdami
mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nurofen dla dzieci Forte

Ze względu na możliwość przekształcenia maltitolu, jednego ze składników pomocniczych, we fruktozę,
należy zachować szczególną ostrożność stosując preparat u pacjentów z wrodzoną nietolerancją fruktozy.

3. Jak stosować lek Nurofen dla dzieci Forte.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Nurofen dla dzieci Forte, to:

Niemowlęta od 3 do 6 miesięcy (5-7,6 kg): 3 razy po 1,25 ml w ciągu doby (co odpowiada 150 mg
ibuprofenu/dobę)

Niemowlęta od 6 do 12 miesięcy (7,7-9 kg): 3 do 4 razy po 1,25 ml w ciągu doby (co odpowiada 150-200
mg ibuprofenu/dobę)

Dzieci od 1 do 3 lat (10-15 kg): 3 razy po 2,5 ml w ciągu doby (co odpowiada 300 mg ibuprofenu/dobę)
Dzieci od 4 do 6 lat (16-20 kg): 3 razy po 3,75 ml w ciągu doby (co odpowiada 450 mg ibuprofenu/dobę)
Dzieci od 7 do 9 lat (21-29 kg): 3 razy po 5 ml w ciągu doby (co odpowiada 600 mg ibuprofenu/dobę)
Dzieci od 10 do 12 lat (30-40 kg): 3 razy po 7,5 ml w ciągu doby (co odpowiada 900 mg
ibuprofenu/dobę).

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: dawką rekomendowaną w objawowym leczeniu bólu i gorączki
jest 3 razy po 10 ml w ciągu doby, do ustąpienia objawów.

Pacjenci w starszym wieku: Dawkowanie powinno być ustalone indywidualnie przez lekarza. Należy
rozważyć możliwość zmniejszenia dawki. U osób z niewydolnością nerek ustalając dawkę należy
uwzględnić stopień wydolności nerek.

Wstrząsnąć przed użyciem. Lek może być podany bezpośrednio lub rozpuszczony w wodzie lub soku. U
osób z wrażliwym przewodem pokarmowym zaleca się stosować lek podczas posiłku lub popijanie go
mlekiem.

Do opakowania dołączony jest dozownik w formie strzykawki z podziałką ułatwiającą dawkowanie:
Instrukcja użytkowania:

1. Należy odkręcić zakrętkę butelki (nacisnąć do dołu i przekręcić w stronę przeciwną do ruchu
wskazówek zegara).

2. Dozownik należy mocno wcisnąć w otwór w szyjce butelki.

3. Butelkę należy energicznie wstrząsnąć.

4. Aby napełnić dozownik, butelkę należy odwrócić do góry dnem, a następnie ostrożnie przesuwać
tłok dozownika do dołu, wciągając zawiesinę do pożądanego miejsca na podziałce.

5. Butelkę odwrócić do pozycji początkowej i ostrożnie wykręcając dozownik, wyjąć go z butelki.

6. Końcówkę dozownika należy umieścić w ustach dziecka, a następnie wolno naciskając tłok,
ostrożnie opróżnić zawartość dozownika.

7. Po zastosowaniu butelkę należy zakręcić zakrętką, a dozownik umyć i wysuszyć.

Nie należy stosować większej dawki niż zalecana.

Lek przeznaczony wyłącznie do podawania doustnego i doraźnego stosowania. Jeżeli objawy utrzymują się
lub nasilają, lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Dzieciom poniżej 6
miesiąca życia można podać lek tylko po konsultacji z lekarzem na jego zlecenie
Nie należy stosować leku dłużej niż przez 3 dni bez zalecenia lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nurofen dla dzieci Forte

Przypadki przedawkowania są rzadkie, jednak jeśli przypadkowo została przyjęta zbyt duża dawka leku,
należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Nurofen dla dzieci Forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, Nurofen dla dzieci Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.

Podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w dawkach dostępnych bez recepty zaobserwowano
działania niepożądane wymienione poniżej. Stosując ibuprofen w innych wskazaniach i długotrwale mogą
wystąpić inne działania niepożądane.

Działania niepożądane uszeregowano wg. częstości występowania stosując następujące określenia:

Bardzo często: więcej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów.

Często: mniej niż u 1 na 10, ale więcej niż u 1 na 100 pacjentów.

Niezbyt często: mniej niż u 1 na 100, ale więcej niż u 1 na 1000 pacjentów.

Rzadko: mniej niż u 1 na 1000, ale więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów.

Bardzo rzadko: mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności.

Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty zapalenie błony śluzowej żołądka.

Bardzo rzadko: smołowate stolce, krwawe wymioty, zapalenie jamy ustnej wrzodziejące, zaostrzenie

zapalenia okrężnicy i choroby Crohna.

Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego,
czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku, i perforacja.
Zaburzenia układu nerwowego:
Niezbyt często: bóle głowy.

Rzadko: zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia.
W pojedynczych przypadkach opisywano: depresję, reakcje psychotyczne i szumy uszne.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
Rzadko: obrzęki.

Bardzo rzadko: zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek
nerkowych, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi (retencja sodu).
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania
Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: zaburzenia wskaźników morfologii krwi (anemia - niedokrwistość, leukopenia - obniżenie
liczby leukocytów, trombocytopenia - zmniejszanie liczby płytek krwi, pancytopenia - zaburzenie
hematologiczne polegające na niedoborze wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi:
erytrocytów, leukocytów i trombocytów, agranulocytoza - obniżenie liczby granulocytów). Pierwszymi
objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy
grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa).
Zaburzenia skóry:

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna
naskórka.

Zaburzenia układu immunologicznego:
Niezbyt często: pokrzywka i świąd.

Bardzo rzadko: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia - zaburzenia rytmu serca, hipotensja
- obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs. Zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli;
u pacjentów z istniejącymi chorobami auto-immunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana
choroba tkanki łącznej) podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów
występujących w jałowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych jak sztywność karku, ból głowy,
nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja.
Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko: obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca związane ze stosowaniem leków z grupy
NLPZ w dużych dawkach.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.
Przyjmowanie takich leków jak ibuprofen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku
serca (zawał serca) lub udaru.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie
wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Nurofen dla dzieci Forte.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i butelce.Termin ważności
oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Inne informacje.

Co zawiera lek Nurofen dla dzieci Forte

Substancją czynną leku jest Ibuprofen -5 ml leku zawiera 200 mg ibuprofenu.
Inne składniki leku to sodu benzoesan, glicerol, maltitol ciekły, sacharyna sodowa, kwas cytrynowy
bezwodny, sodu cytrynian, hypromeloza, guma ksantan, sodu chlorek, taumatyna (E957), aromat
truskawkowy, azorubina (E122), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Nurofen dla dzieci Forte i co zawiera opakowanie

Lek znajduje się w butelce zawierającej 30 ml, 50 ml lub 100 ml zawiesiny doustnej.
Do opakowania dołączony jest dozownik w formie strzykawki ułatwiający dawkowanie.
CE 0543 - znak dotyczy wyłącznie dozownika.

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S. A.
Ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Wytwórca

Faramasierra Manufacturing S.L.

Ctra. Irun Km 26,200

28700 San Sebastian de Los Reyes

Madryt

Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:

Reckitt Benckiser (Poland) S. A.
Ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel: 0 801 88 88 07

Data zatwierdzenia ulotki: 18.02.2010


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Nurofen dla dzieci Forte

Na czczo/po posiłku

NLPZ stosowane na czczo mogą powodować owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku osób cierpiących na wrzody żołądka i dwunastnicy. Zaleca się spożycie lekkiego posiłku przed zażyciem ibuprofenu.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Nurofen dla dzieci Forte

Alkohol

Spożywanie alkoholu w trakcie terapii ibuprofenem zwiększa ryzyko uszkodzenia błony śluzowej i krwawień z przewodu pokarmowego. Ibuprofen może też nasilać działanie alkoholu.


Inne opakowania


Grupy

  • Środki przeciwbólowe dla dzieci

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe dla dzieci stosowane podczas gorączki oraz bólach głowy, gardła, mięśni, uszu, w czasie ząbkowania,. Dostęone w postaci czopków, zawiesin, granulatu itp.

  • Środki przeciwbólowe

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe dla dorosłych stosowane w bólach towarzyszących przeziębieniu i grypie, bólach gardła, głowy (także migrenach), zatok, zębów, bólach menstruacyjnych. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, granulatu itp.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.