Nizax Activ interakcje ulotka szampon leczniczy 20 mg/g 1 but. po 100 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Nizax Activ szampon leczniczy | 20 mg/g | 1 but. po 100 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Ketoconazolum
Podmiot odpowiedzialny: PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.Opis produktu Nizax Activ

Kiedy stosujemy lek Nizax Activ?

Produkt leczniczy Nizax Activ w postaci szamponu leczniczego jest wskazany w leczeniu i profilaktyce chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju Malassezia (Pityrosporum), jak:

- łupież owłosionej skóry głowy;

- łojotokowe zapalenie skóry;

- łupież pstry (wywołany przez Pitriasis versicolor).


Jaki jest skład leku Nizax Activ?

1 g szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu (Ketoconazolum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: czerwień koszenilowa (E124). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Nizax Activ?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Nizax Activ – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją medDRA: bardzo często (> = 1/10); często (> = 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> = 1/1000 do < 1/100); rzadko (> = 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Zaburzenia smaku

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Zapalenie mieszków włosowych

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Podrażnienie oczu, nasilone łzawienie

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Nadwrażliwość na substancję czynną

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Bardzo rzadko/częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Uczucie pieczenia skóry, trądzik, wyłysienia, suchość skóry,

zmiany w strukturze włosów, wysypka, zaburzenia skóry,

złuszczanie się skóry, kontaktowe zapalenie skóry.

Obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, zmiany barwy włosów.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Odczyny w miejscu podania, takie jak: rumień,

podrażnienie, nadwrażliwość w miejscu podania,

świąd, krosty.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl


Nizax Activ - dawkowanie leku

Podanie na skórę.

Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 12 lat)

Zmienioną chorobowo powierzchnię skóry lub owłosioną skórę głowy należy umyć szamponem leczniczym Nizax Activ i pozostawiając go na skórze przez 3-5 minut, następnie spłukać. Zazwyczaj 1 saszetka lub ilość szamponu mieszcząca się w garści wystarcza do jednorazowego zastosowania.

Leczenie:

Łupież pstry: stosować raz na dobę, przez 5 kolejnych dni.

Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować dwa razy w tygodniu, przez 2 do 4 tygodni.

Profilaktyka:

Łupież pstry: stosować raz na dobę, przez 3 kolejne dni przez jeden cykl leczenia, przed okresem letnim.

Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.


Nizax Activ – jakie środki ostrożności należy zachować?

W przypadku uprzedniego długotrwałego leczenia kortykosteroidami, aby uniknąć nasilenia objawów choroby po zaprzestaniu ich stosowania (efekt z odbicia), wskazane jest stopniowe wycofywanie się z leczenia kortykosteroidami.

Należy unikać kontaktu z oczami. W razie przypadkowego przedostania się szamponu do oczu, należy je jak najszybciej przemyć wodą.

Produkt leczniczy ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej, może powodować reakcje alergiczne.


Przyjmowanie leku Nizax Activ w czasie ciąży

W okresie ciąży i karmienia piersią produkt leczniczy Nizax Activ można stosować tylko jeśli jest to zdecydowanie konieczne, ponieważ nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania miejscowego ketokonazolu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Nie wykonano odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań z udziałem kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Nie określono ryzyka związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Nizax Activ, szampon leczniczy w czasie ciąży lub karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.