Metafen żel Forte interakcje ulotka żel 0,1 g/g 100 g

Trudno dostępny w aptekach

 

Metafen żel Forte żel | 0,1 g/g | 100 g

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Ibuprofenum lysinum
Podmiot odpowiedzialny: MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Metafen żel Forte

Kiedy stosujemy lek Metafen żel Forte?

-miejscowe działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne

-bóle towarzyszące chorobom układu mięśniowo-szkieletowego,

-bóle pleców,

-nerwobóle, -bóle pourazowe

-bóle w lekkich postaciach zapalenia stawów.


Jaki jest skład leku Metafen żel Forte?

1 g żelu zawiera 100 mg (10%) soli lizynowej ibuprofenu (Ibuprofenum lysinum).

Produkt zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Metafen żel Forte?

- nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,

- choroby alergiczne skóry,

- choroby zakaźne przebiegające ze zmianami skórnymi,

- oparzenia, - uszkodzona skóra,

- występowanie w przeszłości skurczu oskrzeli, nieżytu nosa i pokrzywki w związku z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, - nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu leczniczego Metafen żel Forte u dzieci poniżej 12 lat dlatego niewskazane jest stosowanie produktu leczniczego bez zalecenia lekarza.


Metafen żel Forte – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

- zaburzenia skóry (np. zaczerwienienie) i mrowienie skóry występujące w miejscu podania leku, - niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

- astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli lub duszność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

- wysypki różnego rodzaju,

- świąd,

- pokrzywka,

- obrzęk naczynioruchowy,

- martwica naskórka i rumień wielopostaciowy (rzadziej).

Zaburzenia żołądka i jelit - ból brzucha, - niestrawność.

W przypadku długotrwałego stosowania na dużych powierzchniach ciała mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane: bóle i zawroty głowy, zmiany w obrazie krwi (granulocytopenia, agranulocytoza), hiperurykemia a ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, utrata łaknienia, nawrót choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Podczas leczenia ibuprofenem może wystąpić również uszkodzenie nerek, szczególnie u pacjentów z chorobami nerek.


Metafen żel Forte - dawkowanie leku

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Należy wycisnąć około 3 cm żelu i delikatnie wsmarować w miejsce objęte dolegliwościami, aż do całkowitego wchłonięcia.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.


Metafen żel Forte – jakie środki ostrożności należy zachować?

Podczas stosowania ibuprofenu należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek oraz z chorobą wrzodową żołądka i/(lub) dwunastnicy.

Pacjentom chorym na astmę, którzy wcześniej nie przyjmowali kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych zaleca się skontaktowanie z lekarzem przed zastosowaniem produktu leczniczego Metafen żel Forte.

Ibuprofen stosowany miejscowo może potencjalnie powodować działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego. Mimo, że ryzyko wystąpienia, takich działań niepożądanych jest znacznie mniejsze niż po stosowaniu ibuprofenu doustnie, należy zalecić pacjentom z dolegliwościami przewodu pokarmowego skonsultowanie się z lekarzem przed zastosowaniem produktu leczniczego Metafen żel Forte.

Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z produktem leczniczym.

W przypadku wystąpienia zmian skórnych w miejscu stosowania, produkt leczniczy należy odstawić.

Podczas długotrwałego wmasowywania w skórę zaleca się założenie rękawiczek ochronnych.

Produktu leczniczego nie należy stosować częściej niż co 4 godziny i nie więcej niż 3 razy na dobę.

Po zastosowaniu żelu należy umyć ręce, chyba, że to właśnie ręce są miejscem leczonym.

Jeżeli po upływie 2 tygodni stosowania produktu leczniczego objawy nie ustąpią lub ulegną zaostrzeniu, należy zasięgnąć porady lekarza.

Stężenie ibuprofenu osiągane w krążeniu układowym po miejscowym zastosowaniu żelu jest mniejsze niż po przyjęciu ibuprofenu doustnie. Jednakże z uwagi na fakt, że ibuprofen stosowany doustnie może pogorszyć istniejącą niewydolność nerek, pacjentom z chorobami nerek w wywiadzie należy zalecić zasięgnięcie porady lekarza przed zastosowaniem produktu leczniczego Metafen żel Forte.


Przyjmowanie leku Metafen żel Forte w czasie ciąży

W badaniach prowadzonych na zwierzętach otrzymujących ibuprofen doustnie nie obserwowano działania toksycznego na płód. Mimo, że ibuprofen podawany miejscowo przenika do organizmu w mniejszym stopniu niż po podaniu doustnym, kobiety będące w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem produktu leczniczego Metafen żel Forte.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność w przypadku zalecania produktu leczniczego kobietom w ciąży.

Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią w bardzo małych stężeniach i wydaje się niemożliwe, aby niekorzystnie wpływał na niemowlę karmione piersią. Ze względu na fakt, iż dostępność biologiczna ibuprofenu podawanego miejscowo wynosi około 5% dostępności biologicznej dawki doustnej, uważa się, że ilość leku przyjmowana przez niemowlę karmione piersią jest znikoma.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.