Dostępny w większości aptek

 

Hydrocortisonum Aflofarm krem | 5 mg/g | 15 g


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Hydrocortisoni acetas
Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.Opis produktu Hydrocortisonum Aflofarm

Kiedy stosujemy lek Hydrocortisonum Aflofarm?

Produkt leczniczy Hydrocortisonum Aflofarm stosuje się miejscowo w następujących wskazaniach:
atopowe zapalenie skóry (wyprysk alergiczny, pokrzywka);
- liszaj rumieniowaty;
- rumień wielopostaciowy;
- liszaj płaski o nasilonym świądzie;
- łojotokowe zapalenie skóry;
- różne postacie wyprysku, zwłaszcza wyprysk zliszajowaciały;
- łuszczyca owłosionej skóry głowy, łuszczyca zadawniona;
- świerzbiączka;
- kontynuacja leczenia silnie działającymi glikokortykosteroidami;
- oparzenia I, II stionia (w tym słoneczne);
- łagodzenie odczynów po ukąszeniach owadów.


Jaki jest skład leku Hydrocortisonum Aflofarm?

1 g kremu zawiera 5 mg hydrokortyzonu octanu (Hydrocortisoni acetas). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikol
propylenowy, metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Hydrocortisonum Aflofarm?

Nie należy stosować produktu:

- w nadwrażliwości na hydrokortyzonu octan lub na którykolwiek ze składników produktu
leczniczego,

- w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych,

- w trądziku zwykłym,

- w trądziku różowatym,

- w atrofii (zaniku) skóry,

- w nowotworach i stanach przednowotworowych skóry,

- w dermatitis perioralis,

- na zmiany gruźlicze skóry,

- na otwarte rany i uszkodzoną skórą,

- we współistniejącej grzybicy układowej.


Hydrocortisonum Aflofarm – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W razie długotrwałego stosowania produktu (przez okres dłuższy niż 14 dni), mogą wystąpić działania
niepożądane.

Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

zanikowe zapalenie skóry, zapalenie mieszków włosowych, alergia kontaktowa, zapalenie około oczne
{dermatitis periorbicularis ), nadmierne owłosienie, opóźnienie gojenia ran i owrzodzeń, wybroczyny,
rozstępy, plamica posteroidowa (przebarwienia i odbarwienia skóry), trądzik posteroidowy, dermatitis
perioralis, pieczenie, zaczerwienienie, nadmierna suchość;

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

nadkażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe, wtórne zakażenia;
Zaburzenia naczyniowe:

powierzchowne rozszerzenie naczyń krwionośnych, wybroczyny;

Zaburzenia oka: jaskra lub zaćma.

Możliwe jest wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych octanu hydrokortyzonu
charakterystycznych dla glikokortykosteroidów.

Występują one przede wszystkim w przypadku długotrwałego stosowania produktu leczniczego,
stosowania go na dużą powierzchnię skóry, pod opatrunkiem okluzyjnym lub w przypadku stosowania
u dzieci.

Ogólnoustrojowe objawy niepożądane octanu hydrokortyzonu charakterystyczne dla
kortykosteroidów, to m.in. zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, zespół
Cushinga, hamowanie wzrostu i rozwoju u dzieci, hiperglikemia, cukromocz.


Hydrocortisonum Aflofarm - dawkowanie leku

Podanie miejscowe na skórę.

Nakładać niewielką ilość kremu na miejsce zmienione chorobowo 2 lub 3 razy na dobę.
Na skórę twarzy nie stosować dłużej niż przez 3 dni.

Pacjent nie powinien stosować produktu leczniczego bez porozumienia z lekarzem, dłużej niż przez
14 dni.

Dzieci

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza.


Hydrocortisonum Aflofarm – jakie środki ostrożności należy zachować?

Jeśli nie ma poprawy po 7 dniach stosowania produktu, pacjent powinien skontaktować się
z lekarzem.

Nie stosować na zdrową skórę.

Stosowanie na skórę twarzy dopuszczalne jest tylko przez krótki okres (do 3 dni).
Nie stosować na rozległą powierzchnię skóry bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.

Kobiety ciężarne, planujące zajście w ciąże lub karmiące piersią nie powinny stosować produktu bez
porozumienia z lekarzem.

Kortykosteroidy wchłaniają się przez skórę, dlatego podczas stosowania produktu leczniczego istnieje
ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych octanu hydrokortyzonu,
charakterystycznych dła kortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy.
Z tego względu należy unikać stosowania produktu leczniczego na dużą powierzchnię skóry,
stosowania w dużych dawkach, a także długotrwałego leczenia.
Nie stosować długotrwale u chorych z cukrzycą.

W przypadku zakażenia skóry w leczonym miejscu, należy zastosować dodatkowe leczenie
przeciwbakteryjne łub przeciwgrzybicze. Jeżeli objawy zakażenia nie ustąpią, należy przerwać
stosowanie produktu leczniczego do czasu wyleczenia zakażenia.

Unikać stosowania produktu leczniczego na powieki lub na skórę w okolicy powiek, ze względu na
ryzyko jaskry łub zaćmy. U osób z jaskrą lub zaćmą może wystąpić nasilenie objawów choroby.
Unikać kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi.

Na skórę twarzy oraz na skórę pach i pachwin stosować tylko w przypadkach bezwzględnie
koniecznych, ze względu na zwiększone wchłanianie kortykosteroidu przez delikatną skórę i związane
z tym zwiększone ryzyko teleangiektazji, dermatitis perioralis, zaników skóry, nawet po krótkim
stosowaniu.

Unikać stosowania produktu leczniczego pod opatrunkiem okluzyjnym (ceratką, pieluchą), ponieważ
opatrunek nasila wchłanianie kortykosteroidu do organizmu.

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z łuszczycą, gdyż miejscowe stosowanie
kortykosteroidów w łuszczycy może być niebezpieczne z wielu powodów, w tym ze względu na
nawrót choroby spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy
krostkowej i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry.

Ostrożnie stosować i unikać długotrwałego stosowania u dzieci.

U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała, łatwiej niż
u dorosłych może dojść do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i
wystąpienia objawów niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów, w tym zaburzeń
wzrostu i rozwoju.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego, produkt leczniczy może
powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, produkt leczniczy może powodować podrażnienie
skóry.

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu produkt
leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).


Przyjmowanie leku Hydrocortisonum Aflofarm w czasie ciąży

Produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy
korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Zaleca się stosowanie hydrokortyzonu krótkotrwałe i na małe powierzchnie oraz szczególnie ostrożnie
w pierwszych 3 miesiącach ciąży.

Nie wiadomo, czy stosowane miejscowo kortykosteroidy przenikają do mleka kobiecego. W okresie
karmienia piersią produkt należy stosować ostrożnie, krótkotrwale i na małą powierzchnię skóry.


Charakterystyka produktu leczniczego Hydrocortisonum Aflofarm

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Hydrocortisonum Aflofarm z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Hydrocortisonum Aflofarm z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Pozostałe preparaty ochronne na skórę

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.