Cynarex interakcje ulotka tabletki 250 mg 30 tabl.

Dostępny w większości aptek

 

Cynarex tabletki | 250 mg | 30 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Wyciąg z ziela karczocha
Podmiot odpowiedzialny: WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.Opis produktu Cynarex

Kiedy stosujemy lek Cynarex?

Lek stosuje się tradycyjnie w niestrawności, osłabieniu wydzielania żółci. Pomocniczo w hipercholesterolemii jako środek obniżający poziom cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi (profilaktyka miażdżycy) oraz tradycyjnie jako środek ochronny u osób narażonych na działanie substancji toksycznych wydalanych z żółcią (m.in. dwusiarczku węgla).

Cynarex - działanie leku

Cynarex jest to produkt leczniczy roślinny stosowany tradycyjnie, którego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Jaki jest skład leku Cynarex?

Jedna tabletka zawiera substancję czynną -wyciąg suchy z ziela karczocha (Cynarae herbae extractum siccum 3-5:1) – 250 mg, (ekstrahent: etanol 50% V/V).

Substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna z dodatkiem koloidalnego dwutlenku krzemu, krospowidon typ A, magnezu stearynian, talk.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Cynarex?

Kiedy nie stosować leku Cynarex

- Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.).

- W przypadku uczulenia na karczochy lub inne rośliny z rodziny Astrowatych (Asteraceae dawniej Compositae).

- W przypadku niedrożności dróg żółciowych.


Cynarex – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: rzadko – działania niepożądane mogą wystąpić u od 1 do 10 pacjentów na 10 000 pacjentów stosujących lek; częstość nieznana – nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Podczas stosowania leku Cynarex mogą wystąpić:

Zaburzenia układu immunologicznego (reakcje alergiczne u osób uczulonych na karczochy lub inne rośliny z rodziny Astrowatych (Asteraceae dawniej Compositae) – częstość nieznana.

Zaburzenia żołądka i jelit (łagodne dolegliwości ze strony układu pokarmowego) – rzadko.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa,

Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309,

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Cynarex - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: w niestrawności jednorazowo 2 tabletki. Pomocniczo w hipercholesterolemii lub jako środek ochronny u osób narażonych na działanie substancji toksycznych wydalanych z żółcią (m.in. dwusiarczku węgla) 3 razy na dobę po 2 tabletki.

W hipercholesterolemii oraz jako środek ochronny Cynarex wymaga systematycznego stosowania.


Pominięcie zastosowania leku Cynarex

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie zastosowania leku Cynarex

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Cynarex – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cynarex należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku stwierdzonej kamicy żółciowej preparat może być stosowany wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.


Przyjmowanie leku Cynarex w czasie ciąży

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Brak danych na temat wpływu na płodność.


Charakterystyka produktu leczniczego Cynarex

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Skład


Interakcje Cynarex z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje Cynarex z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty na wątrobę / Produkty wspomagające pracę wątroby
  • Cholesterol
  • Trawienie
  • Wątroba

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.