CRP-Screen Test crp ultraczuły interakcje ulotka   1 szt.

Trudno dostępny w aptekach

 

CRP-Screen Test crp ultraczuły 1 szt.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: wyrób medyczny

Podmiot odpowiedzialny: ZBADAJSIE SP. Z O.O.


Opis produktu CRP-Screen Test crp ultraczuły

Kiedy stosujemy CRP-Screen Test crp ultraczuły?

Test CRP-Screen® powinien być wykonany w przypadku wystąpienia objawów klinicznych sugerujących infekcję, takich jak: stan podgorączkowy, bóle głowy, gorączka czy ogólne osłabienie. Badanie można wykonać w dowolnym momencie dnia.

CRP-Screen Test crp ultraczuły - działanie

CRP jest szybko pojawiającym się w okresie choroby wskaźnikiem, który pomaga rozpoznać podłoże zakażenia - wirusowe czy bakteryjne. Pomaga również podjąć decyzję o antybiotykoterapii.

U zdrowych osób stężenie CRP jest niższe niż 8 mg/L, podczas gdy u osób chorych na skutek toczącego się procesu zapalnego bądź w przypadku ostrej infekcji następuje gwałtowny wzrost stężenia CRP mogący znacząco przekraczać stężenie 100 mg/L. Pośrednie poziomy CRP zawierające się w przedziale od 8 do 100 mg/L towarzyszą mniej lub bardziej łagodnym infekcjom wirusowym lub bakteryjnym, które można łatwo pokonać przez zastosowanie odpowiedniego leczenia zaleconego przez lekarza.

Test CRP-Screen® jest dokładny, co potwierdza fakt, że jest stosowany od ponad 10 lat przez

specjalistów (szpitale, laboratoria). Raporty oceny pokazują ogólną zgodność w wysokości 98% w odniesieniu do metody referencyjnej.


Jaki jest skład CRP-Screen Test crp ultraczuły?

Opakowanie zawiera materiały niezbędne do wykonania badania:

- 1 aluminiowa, szczelna torebka zawierająca

1 płytkę testową, 1 plastikową pipetę oraz 1 saszetkę z pochłaniaczem wilgoci

Test powinien pozostać w szczelnie zamkniętym opakowaniu do momentu użycia.

Nie używaj saszetki z pochłaniaczem wilgoci.

- 1 butelka z zakraplaczem zawierająca 3 ml diluentu (rozcieńczalnika)

- 1 sterylny lancet (nakłuwacz) do pobierania krwi

- 1 ulotka z instrukcją użytkowania


Interakcje CRP-Screen Test crp ultraczuły z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego wyrobu medycznego wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje CRP-Screen Test crp ultraczuły z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego wyrobu medycznego należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.