Asmetic interakcje ulotka proszek do inhalacji 50 mcg/daw. 1 inhal. po 60 daw.

Trudno dostępny w aptekach

 

Asmetic proszek do inhalacji | 50 mcg/daw. | 1 inhal. po 60 daw.

od 0 , 00  do 62 , 36

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko
Substancja czynna: Salmeterolum
Podmiot odpowiedzialny: POLFARMEX S.A.

Asmetic cena

62,36Opis produktu Asmetic

Kiedy stosujemy lek Asmetic?

Salmeterol jest selektywnym agonistą receptora ß2-adrenergicznego wskazanym do regularnego, długotrwałego objawowego leczenia odwracalnej obturacji dróg oddechowych u pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

W astmie wskazany jest u pacjentów leczonych wziewnymi kortykosteroidami (w tym u pacjentów z dusznością nocną i dusznością powysiłkową), którzy wymagają stosowania długodziałającego agonisty receptora ß2-adrenergicznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi leczenia.

Asmetic nie zastępuje kortykosteroidów stosowanych doustnie lub wziewnie. Po rozpoczęciu leczenia produktem Asmetic, leczenie kortykosteroidami powinno być kontynuowane, nie należy przerywać stosowania kortykosteroidów ani zmniejszać ich dawki bez zalecenia lekarza.


Asmetic - działanie leku

Asmetic zawiera substancję leczniczą: salmeterol.

Salmeterol jest długo działającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Leki rozszerzające oskrzela pomagają w utrzymaniu drożności dróg oddechowych. Ułatwia to przepływ powietrza do płuc
i z płuc. Działanie rozpoczyna się zazwyczaj w ciągu 10 do 20 minut i utrzymuje się przez 12 godzin lub dłużej.

Lekarz przepisał ten lek, aby zapobiegać trudnościom w oddychaniu. Mogą być one spowodowane astmą. Regularne przyjmowanie leku Asmetic pomaga zapobiegać napadom astmy. Dotyczy to również astmy spowodowanej wysiłkiem lub objawów astmy występujących tylko w nocy.

Regularne przyjmowanie leku Asmetic zapobiega również wystąpieniu trudności w oddychaniu spowodowanych innymi schorzeniami w obrębie klatki piersiowej, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Asmetic pomaga przerwać napad duszności lub świsty w drogach oddechowych. Nie działa on jednak natychmiast w przypadku napadu duszności lub świstów w drogach oddechowych. Jeżeli to nastąpi, należy zastosować szybko działający lek rozszerzający oskrzela, np. salbutamol.

Asmetic jest dostarczany w postaci proszku w aparacie do inhalacji. Lek wdycha się bezpośrednio do płuc.

U pacjentów z astmą lek Asmetic należy zawsze stosować razem z wziewnym steroidem.

Jaki jest skład leku Asmetic?

Każda dawka inhalacyjna zawiera 50 mikrogramów Salmeterolum (salmeterolu w postaci salmeterolu ksynafonianu).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda dawka produktu leczniczego Asmetic zawiera około 12,5 mg laktozy jednowodnej


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Asmetic?

Leku Asmetic nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na salmeterolu ksynafonian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.


Asmetic – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych, lekarz zaleci najmniejszą dawkę leku Asmetic zapewniającą kontrolę astmy lub POChP. Poniżej przedstawione są działania niepożądane zaobserwowane u pacjentów przyjmujących lek Asmetic.

Reakcje alergiczne: U pacjenta mogą wystąpić nagłe trudności w oddychaniu po zastosowaniu leku Asmetic. Może wystąpić nasilenie się świszczącego oddechu, kaszel, a także swędzenie

i obrzęki (zwykle twarzy, warg, języka lub gardła) - reakcje anafilaktyczne.
W przypadku zauważenia takich objawów lub nagłego ich wystąpienia po zastosowaniu leku Asmetic, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Reakcje alergiczne po zastosowaniu leku Asmetic występują bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów).

Inne działania niepożądane są wymienione poniżej:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

- kurcze mięśni;

- uczucie drżenia; szybkie lub nieregularne bicie serca (kołatanie serca), ból głowy, drżenia (np. drżenie rąk). Wystąpienie drżeń jest bardziej prawdopodobne, jeżeli pacjent przyjmuje więcej niż jedną inhalację dwa razy na dobę. Te działania niepożądane nie utrzymują się długo i zazwyczaj zmniejszają się w czasie kontynuowania leczenia lekiem Asmetic.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

- wysypka (świąd i zaczerwienienie);

- bardzo szybkie uderzenia serca (tachykardia). Mogą wystąpić częściej, jeżeli pacjent przyjmuje więcej niż dwie inhalacje dwa razy na dobę;

- nerwowość.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

- zawroty głowy;

- bezsenność lub trudności w zasypianiu;

- zmniejszenie stężenia potasu we krwi (może wystąpić nierówne bicie serca, osłabienie mięśni, kurcze).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- trudności w oddychaniu lub świsty w drogach oddechowych nasilające się bezpośrednio po przyjęciu leku Asmetic (paradoksalny skurcz oskrzeli). W przypadku wystąpienia takich objawów należy przerwać stosowanie leku Asmetic. Należy zastosować szybko działający wziewny lek ułatwiający oddychanie i natychmiast skontaktować się z lekarzem;

- nierówne bicie serca (zaburzenia rytmu serca, takie jak skurcze dodatkowe, migotanie przedsionków lub częstoskurcz nadkomorowy). W takiej sytuacji nie należy przerywać stosowania leku Asmetic, ale należy poinformować o tym lekarza;

- ból w obrębie jamy ustnej i gardła;

- zwiększone stężenie cukru (glukozy) we krwi;

- nudności;

- bóle, obrzęk stawów lub ból w klatce piersiowej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.Asmetic - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

U pacjentów z astmą lek Asmetic należy zawsze stosować razem z wziewnym steroidem.

Asmetic należy stosować codziennie, dopóki lekarz nie zaleci przerwania leczenia.

Pacjent może odczuć, że lek działa już w ciągu pierwszego dnia stosowania.

Asmetic przeznaczony jest wyłącznie do stosowania wziewnego przez usta.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.


Asmetic – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Asmetic należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą lub pielęgniarką.

Jeżeli astma lub trudności w oddychaniu nasilają się, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Może to objawiać się nasileniem świstów w drogach oddechowych, uczuciem zaciskania w klatce piersiowej lub zwiększonym zużyciem szybko działających leków rozszerzających oskrzela. W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy zwiększać liczby inhalacji leku Asmetic. Schorzenie w obrębie klatki piersiowej może się poważnie zaostrzyć. Należy skontaktować się z lekarzem, gdyż może być konieczna zmiana leczenia astmy.

Jeżeli lekarz przepisał lek Asmetic z powodu astmy, należy kontynuować przyjmowanie innych leków dotychczas stosowanych w astmie. Mogą to być: steroidy wziewne lub steroidy

w tabletkach. Należy kontynuować leczenie dotychczas stosowaną dawką, nawet w przypadku odczucia poprawy, chyba że lekarz zaleci inne dawkowanie. Nie należy przerywać stosowania wziewnych steroidów (lub steroidów w tabletkach) po rozpoczęciu stosowania leku Asmetic.

Lekarz będzie regularnie kontrolował stan zdrowia pacjenta, jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy, cukrzyca (lek Asmetic może zwiększać stężenie cukru we krwi) lub choroba serca, w tym nieregularna lub szybka praca serca.


Przyjmowanie leku Asmetic w czasie ciąży

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.


Charakterystyka produktu leczniczego Asmetic

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Asmetic z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Asmetic z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.