Altacet interakcje ulotka żel 10 mg/g 75 g

Dostępny w większości aptek

 

Altacet żel | 10 mg/g | 75 g


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Aluminii acetotartras
Podmiot odpowiedzialny: LEK S.A.Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Altacet

Kiedy stosujemy lek Altacet?

Wskazania do stosowania:

Altacet stosuje się miejscowo na skórę:

- w stłuczeniach;

- w obrzękach stawowych i pourazowych; - w obrzękach spowodowanych oparzeniami Io.

Altacet - działanie leku

Altacet jest bezbarwnym żelem o zapachu mentolu, zawierającym substancję czynną octanowinian glinu. Lek po zastosowaniu na skórę wykazuje działanie ściągające i przeciwobrzękowe, jednocześnie łagodzi dolegliwości bólowe. Substancja pomocnicza mentol działa miejscowo chłodząco.


Jaki jest skład leku Altacet?

- Pozostałe składniki to: etanol 96%, lewomentol, metylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu

wodorotlenek, woda oczyszczona.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Altacet?

Kiedy nie stosować leku Altacet:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną – octanowinian glinu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

- doustnie;

- w przypadku rozległych ran;

- na uszkodzoną skórę oraz miejsca na skórze z widocznym wypryskiem;

- na zakażoną skórę;

- długotrwale;

- u dzieci w wieku poniżej 3 lat.


Altacet – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne (rumień, świąd, pieczenie), które zwykle ustępują po zaprzestaniu stosowania leku.

W razie stosowania leku na duże powierzchnie skóry, stosowania długotrwałego lub zbyt częstego, Altacet może powodować macerację skóry, a u osób nadwrażliwych odczyny rumieniowe, grudkowe i ziarninowe. Nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia objawów hiperaluminemii i hipofosfatemii w przypadku długotrwałego stosowania w ciężkiej niewydolności nerek.

DZL-ZLN.4020.2500.2020

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


Altacet - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, stosować jak opisano poniżej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat:

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Altacet należy stosować na czystą, suchą skórę w bolących miejscach od 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych, najlepiej w postaci okładów.

Nie należy stosować leku w opatrunku okluzyjnym lub owijać okładów folią. Można stosować wyłącznie okłady wysychające.

Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy. Ostrożnie stosować u dzieci.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.


Altacet – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Altacet należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub zmiany na skórze, należy zaprzestać stosowania leku. Jeśli objawy te utrzymują się, należy zgłosić się do lekarza.

- Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przedostania się żelu do oczu

DZL-ZLN.4020.2500.2020

lub na błony śluzowe, należy go usunąć obficie spłukując wodą.

Należy porozumieć się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


Przyjmowanie leku Altacet w czasie ciąży

Przed rozpoczęciem stosowania leku Altacet należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub zmiany na skórze, należy zaprzestać stosowania leku. Jeśli objawy te utrzymują się, należy zgłosić się do lekarza.

- Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przedostania się żelu do oczu

DZL-ZLN.4020.2500.2020

lub na błony śluzowe, należy go usunąć obficie spłukując wodą.

Należy porozumieć się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


Charakterystyka produktu leczniczego Altacet

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Altacet z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje Altacet z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Altacet


Grupy

  • Stłuczenia

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.