Trudno dostępny w aptekach

 

Alopexy roztwór do stosowania na skórę | 0,05 g/ml | 1 but. po 60 ml

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Minoxidilum
Podmiot odpowiedzialny: PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Alopexy?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Alopexy

Kiedy stosujemy lek Alopexy?

Łysienie typu męskiego (alopecia androgenetica) o umiarkowanym nasileniu, u mężczyzn. Uwaga: u kobiet nie zaleca się stosowania produktu Alopexy z powodu ograniczonej skuteczności i dużej częstości występowania (w 37% przypadkach) nadmiernego owłosienia poza miejscami stosowania.Jaki jest skład leku Alopexy?

1 mL roztworu zawiera 50 mg minoksydylu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Alopexy?

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

• Zmiany chorobowe lub urazowe skóry owłosionej głowy.

• Słaba tolerancja produktu o stężeniu 2%, bez względu na objawy.


Alopexy – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane i częstość ich występowania zostały określone w oparciu o kontrolowane placebo, randomizowane badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą. W badaniu udział wzięło 393 pacjentów i porównano w nim 5% minoksydyl (157 pacjentów) i 2% minoksydyl (158 pacjentów) oraz placebo (78 pacjentów).

Częstość występowania działań niepożądanych po wprowadzeniu minoksydylu podawanego miejscowo do obrotu zastała określona jako nieznana.

Działania niepożądane wymienione poniżej sklasyfikowano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA oraz według częstości występowania . Częstość występowania działań niepożądanych przedstawiono według następującej konwencji: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Najczęściej obserwowane działania niepożądane to łagodne reakcje skórne.

Ze względu na zawartość etanolu częste stosowanie na skórę może powodować podrażnienie i suchość skóry.

Klasyfikacja Układów i Narządów

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Częstość nieznana

Zakażenia ucha,

Zapalenie ucha zewnętrznego, Nieżyt nosa

Zab urzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana

Nadwrażliwość

Zaburzenia psychiczne

Często

Depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Częstość nieznana

Bóle głowy

Zapalenie nerwu

Uczucie mrowienia

Zaburzenia smaku

Uczucie pieczenia

Zaburzenia o ka

Częstość nieznana

Zaburzenia widzenia Podrażnienie oka

Zaburzenia ucha i błędnika

Częstość nieznana

Zawroty głowy

Zaburzenia serc a

Częstość nieznana

Tachykardia

Ból w klatce piersiowej

Kołatanie serca

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana

Niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego

Często

Duszność

Zabur zenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana

Zapalenie wątroby

Zabur zenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Często

Częstość nieznana

Nadmierne owłosienie (poza miejscem aplikacji)

Kontaktowe zapalenie skóry (z powodu obecności glikolu propylenowego)

Świąd

Stany zapalne skóry

Wysypka Postać trądzikopochodna

Uogólniony rumień

Łysienie

Nierównomierne owłosienie ciała

Zmiana tekstury włosów

Zmiana koloru włosów

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

Często

Ból mięśniowo-szkieletowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana

Kamica nerkowa

Zaburzenia ogólne i stany w miejs cu podania

Często

Częstość nieznana

Miejscowa reakcja w miejscu podania: podrażnienie łuszczenie się skóry, zapalenie skóry,

rumień, suchość skóry, świąd

Obrzęki obwodowe

Ból

Obrzęk twarzy

Obrzęk

Astenia

Ze względu na zawartość etanolu, częste stosowanie na skórę może powodować podrażnienie i suchość skóry.


Alopexy – dawkowanie leku

Podanie na skórę.

Dawkę 1 mL należy nanosić na owłosioną skórę głowy, zaczynając od środka leczonej powierzchni, dwa razy na dobę.

To dawkowanie należy stosować niezależnie od wielkości leczonej powierzchni.

Całkowita dawka nie powinna przekraczać 2 mL.

Produkt rozprowadzić koniuszkami palców na całej leczonej powierzchni skóry.

Przed i po naniesieniu roztworu, dokładnie umyć ręce.

Włosy i skóra owłosiona głowy powinny być całkowicie suche przed zastosowaniem produktu. Nie stosować produktu na inną część ciała.

Aby stymulacja wzrostu włosów była widoczna, może być konieczne leczenie polegające na stosowaniu produktu dwa razy na dobę, przez 2 miesiące.

Początek i stopień odpowiedzi na leczenie różni się u każdego pacjenta. U pacjentów w młodszym wieku, którzy łysieją od krótkiego okresu czasu lub u których łysienie dotyczy niewielkich powierzchni skóry na wierzchołku głowy istnieje duże prawdopodobieństwo, że dobrze zareagują na leczenie, co wynika z zebranych danych. Jednak nie da się przewidzieć osobniczych reakcji na leczenie.

Niektóre doniesienia sugerują, że powrót do początkowego stanu może być obserwowany po 3 lub 4 miesiącach od odstawienia produktu.

Nie zaleca się stosowania produktu Alopexy, 5% u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat oraz w wieku powyżej 65 lat ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.

Stosowanie pipetki dozującej (1 mL roztworu)

Dzięki pipetce dozującej można dokładnie odmierzyć 1 mL roztworu, aby pokryć nim całą leczoną powierzchnię.

Stosowanie aplikatora z pompką dozującą (0,172 mL roztworu )

Zdjąć osłonę butelki i odkręcić zakrętkę.

Nakręcić aplikator z pompką dozującą na butelkę.

Zastosowanie: skierować aplikator w kierunku środka leczonej powierzchni nacisnąć jeden raz i rozprowadzić roztwór koniuszkami palców na całej powierzchni skóry.

Czynność tę należy powtórzyć 6 razy aby zastosować dawkę 1 mL roztworu. Po użyciu należy wypłukać aplikator w ciepłej wodzie.


Alopexy – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrzeżenia

U osób z dermatozą skóry owłosionej głowy jest możliwa zwiększona absorpcja przezskórna minoksydylu (patrz punkt 4.3).

Chociaż podczas stosowania roztworu nie obserwowano występowania ogólnoustrojowego działania minoksydylu, nie można wykluczyć możliwego wystąpienia takiego działania. Należy zachować ostrożność i regularnie monitorować możliwe wystąpienie objawów sugerujących działanie ogólnoustrojowe takie, jak zmniejszenie ciśnienia tętniczego, tachykardia, oznaki retencji wody lub sodu w organizmie.

Przed zastosowaniem produktu leczniczego należy przeprowadzić wywiad lekarski i zbadać pacjenta. Pacjenci z chorobami układu krążenia lub z zaburzeniami czynności serca przed zastosowaniem minoksydylu powinni skontaktować się z lekarzem. W szczególności oni powinni być ostrzeżeni o możliwym wystąpieniu działań niepożądanych oraz poinformowani o możliwym wystąpieniu tachykardii, retencji wody lub sodu w organizmie albo zwiększeniu masy ciała, lub innych ogólnych działaniach, w przypadku których wymagana jest szczególna ostrożność.

Na początku leczenia oraz regularnie w trakcie terapii należy obserwować pacjenta. Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia działań ogólnoustrojowych lub ciężkich reakcji skórnych. U kobiet, ze względu na ryzyko nadmiernego owłosienia poza miejscami aplikacji (hipertrichosis), nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego.

Minoksydyl nie jest wskazany, u osób u których w wywiadzie rodzinnym nie występuje wypadanie włosów, nagłe i (lub) częściowe wypadanie włosów, wypadanie włosów jest wynikiem porodu lub przyczyna wypadania włosów nie jest znana.

Pacjent powinien przerwać stosowanie produktu leczniczego i skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi u niego niedociśnienie tętnicze lub odczuwa ból w klatce piersiowej, szybkie bicie serca, omdlenia lub zawroty głowy, nagłe niewyjaśnione zwiększenie masy ciała, opuchnięcie rąk lub stóp lub trwałe zaczerwienienie lub podrażnienie skóry głowy.

Środki ostrożności

Minoksydyl należy stosować wyłącznie na normalną, zdrową skórę głowy. Nie stosować, kiedy skóra głowy jest czerwona, występuje stan zapalny, infekcja, podrażnienie lub ból, lub w czasie stosowania na skórę głowy innych produktów.

W razie kontaktu produktu z oczami, roztwór (zwłaszcza z powodu zawartości etanolu) może powodować uczucie pieczenia i podrażnienie. W razie kontaktu produktu z wrażliwymi powierzchniami (oczy, uszkodzona skóra, błony śluzowe), należy obficie przepłukać je bieżącą chłodną wodą.

Należy unikać wdychania oparów rozpylanego produktu.

Przypadkowe połknięcie produktu może powodować wystąpienie ciężkich sercowych zdarzeń niepożądanych (patrz punkt 4.9). Dlatego ten produkt leczniczy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

U pacjentów występowały zmiany koloru włosów i (lub) ich tekstury. Podczas stosowania produktu nie zaleca się przebywania na słońcu.


Przyjmowanie leku Alopexy w czasie ciąży

Ogólnoustrojowo wchłaniany minoksydyl jest wydzielany do mleka ludzkiego.

Nie ma odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań dotyczących stosowania u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały ryzyko dla płodu przy poziomach ekspozycji, które są bardzo wysokie w porównaniu z poziomami ekspozycji przeznaczonymi dla ludzi. Małe, aczkolwiek mało prawdopodobne, ryzyko uszkodzenia płodu jest możliwe u ludzi (patrz punkt 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie).

Pomimo to nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u kobiet.

Minoksydyl można stosować miejscowo w czasie ciąży lub laktacji wyłącznie jeśli korzyści z leczenia dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub karmionego dziecka.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.