Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Allergodil krople do oczu, roztwór | 500 mcg/ml | 6 ml | butelka


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Azelastini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.Opis produktu Allergodil

Kiedy stosujemy lek Allergodil?

• Leczenie i profilaktyka objawów alergicznego sezonowego zapalenia spojówek u dorosłych i

dzieci w wieku powyżej 4 lat.

• Leczenie objawów całorocznego alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku

powyżej 12 lat.


Jaki jest skład leku Allergodil?

1 ml kropli zawiera 0,5 mg chlorowodorku azelastyny (Azelastini hydrochloridum) jako substancję czynną. Jedna kropla zawiera 0,015 mg chlorowodorku azelastyny.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Allergodil?

Nadwrażliwość na chlorowodorek azelastyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Allergodil – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Objawy niepożądane uporządkowano wg klasyfikacji układów i narządów MedDRA i wymieniono według częstości występowania (przewidywana liczba pacjentów, u których może wystąpić objaw) w sposób następujący:

Bardzo często (> =1/10) Często (> =1/100 do < 1/10) Niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100) Rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000) Bardzo rzadko (< 1/10 000) Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Odczyny alergiczne

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Gorzki smak w ustach

Zaburzenia oka

Często

Podrażnienie oczu


Allergodil - dawkowanie leku

Sezonowe alergiczne zapalenie spojówek

Dorosłym i dzieciom w wieku powyżej 4 lat zazwyczaj podaje się jedną kroplę leku do każdego oka, dwa razy na dobę. W razie konieczności dawkę tę można zwiększyć do jednej kropli, podawanej cztery razy na dobę. Allergodil, krople do oczu można podać profilaktycznie przed przewidywanym narażeniem na alergen.

Całoroczne alergiczne zapalenie spojówek

Dorosłym i dzieciom w wieku powyżej 12 lat zazwyczaj podaje się jedną kroplę leku do każdego oka, dwa razy na dobę. W razie konieczności, dawkę tę można zwiększyć do jednej kropli, podawanej cztery razy na dobę. W badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność i bezpieczeństwo stosowanego produktu Allergodil, krople do oczu podczas leczenia trwającego maksymalnie 6 tygodni, dlatego jeden cykl leczenia produktem należy ograniczyć do 6 tygodni.


Allergodil – jakie środki ostrożności należy zachować?

Allergodil, krople do oczu nie jest wskazany w leczeniu zakażeń oczu.

Substancja pomocnicza

Produkt leczniczy Allergodil, krople do oczu zawiera chlorek benzalkoniowy, środek konserwujący powszechnie stosowany w preparatach okulistycznych, który może jednak powodować punkcikowe zapalenie rogówki i (lub) toksyczne wrzodziejące zapalenie rogówki. Ponadto, chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu i odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Podobnie jak w przypadku innych kropli do oczu, podczas stosowania produktu Allergodil, krople do oczu nie należy nosić szkieł kontaktowych.


Przyjmowanie leku Allergodil w czasie ciąży

Brak wystarczających danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania azelastyny u kobiet w okresie ciąży. W badaniach doświadczalnych na zwierzętach duże dawki doustne tej substancji powodowały działania niepożądane (obumarcie płodu, zahamowanie wzrostu i wady rozwojowe kośćca). Po miejscowym zastosowaniu produktu, stężenia substancji czynnej w organizmie są minimalne (rzędu pikogramów) należy jednak zachować ostrożność stosując produkt Allergodil, krople do oczu podczas ciąży. Niewielkie ilości azelastyny przenikają do mleka kobiecego i dlatego nie zaleca się stosowania produktu Allergodil, krople do oczu u kobiet karmiących piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Allergodil

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Allergodil z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Allergodil z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Allergodil


Grupy

  • Produkty przeciwalergiczne zmniejszające przekrwienie oczu

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.