Dostępny w większości aptek

 

Aescin żel | (20mg+50mg+50j.m.)/g | 40 g


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Escinum, Diethylamini salicylas, Heparinum
Podmiot odpowiedzialny: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.Opis produktu Aescin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

AESCIN, 20 mg + 50 mg + 50 j.m., żel

(Escinum + Diethylamini salicylas + Heparinum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Aescin ostrożnie.

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby można ją było przeczytać ponownie.

• Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.

• Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, należy po kilku dniach skontaktować się z lekarzem.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Aescin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aescin

3. Jak stosować lek Aescin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Aescin

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK AESCIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Aescin stosuje się miejscowo, w leczeniu wspomagającym:

• urazów takich jak stłuczenia i skręcenia

• miejscowych stanów zapalnych z obrzękiem lub bez obrzęku

• zapalenia żył kończyn dolnych

• krwiaków i obrzęków po zabiegach chirurgicznych oraz po urazach

• bólów kręgosłupa z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych.

Aescin żel to lek o działaniu przeciwobrzękowym, przeciwzapalnym i chroniącym naczynia żylne.
Normalizuje przepuszczalność błony naczyń włosowatych, uszczelnia śródbłonek kapilarów,
zmniejsza przesięk chłonki.

Stosowany jest również wspomagająco w zmniejszaniu innych niekorzystnych objawów, takich jak:
bóle i ciężkość nóg, świąd skóry, obrzęki kończyn dolnych i skurcze mięśni łydek, występujące
w zaburzeniach krążenia żylnego kończyn dolnych.

Escyna to główna saponina nasion kasztanowca. Escyna działa przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie
oraz poprawia stan napięcia naczyń krwionośnych, aczkolwiek nie można potwierdzić z całą
pewnością jej działania po podaniu miejscowym. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń
krwionośnych. Escyna wykazuje działanie przeciwobrzękowe i przeciwzapalne. Normalizuje
przepuszczalność błon naczyń włosowatych, uszczelnia śródbłonek kapilar i zmniejsza przesięk
chłonki.

Heparyna jest naturalnym polianionowym polisacharydem. Działa hamująco na wszystkie fazy
krzepnięcia krwi. Stosowana miejscowo działa przeciwzakrzepowo i przeciwzapalnie.
Salicylan dietyloaminy stosowany miejscowo działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AESCIN

Kiedy nie stosować leku Aescin

• jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na którąkolwiek substancję czynną lub
którykolwiek z pozostałych składników leku Aescin

• jeśli u pacjenta występuje przewlekła choroba nerek oraz ciężka niewydolność nerek

• u kobiet w pierwszych trzech miesiącach ciąży

• miejscowo na błony śluzowe, na otwarte rany oraz w przypadkach martwicy skóry

• na obszary skóry poddane napromienianiu.

Należy skonsultować z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących
w przeszłości.

Stosowanie leku Aescin z innymi lekami

Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku u kobiet w okresie ciąży. Badania na
zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu alfa-escyny na
przebieg ciąży i rozwój płodu.

Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży długotrwale i na duże powierzchnie (maksymalnie 3
tygodnie po konsultacji z lekarzem).

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku u kobiet w ciąży.
Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w okresie karmienia piersią.

Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią, na obszarze klatki piersiowej.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących działań niepożądanych mających wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Ze względu na obecność metylu parahydroksybenzoesanu (E 218) oraz propylu
parahydroksybenzoesanu (E 216) lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu
późnego).

3. JAK STOSOWAĆ LEK AESCIN

Lek Aescin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy
ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Aescin żel przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę.

Lek należy stosować średnio 3 do 5 razy na dobę przez rozprowadzenie go cienką warstwą, a

następnie wcieranie go w chore miejsce i jego okolice.

Masaż poprzedzający stosowanie żelu przyspiesza wchłanianie substancji czynnej.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Aescin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko mogą wystąpić w miejscu stosowania świąd, pokrzywka lub uczucie pieczenia. Objawy
te zazwyczaj samoistnie przemijają.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AESCIN

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności
oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Aescin

• Substancjami czynnymi leku są alfa-escyna, salicylan dwuetyloaminy i heparyna.
Inne składniki leku to karbomer, trolamina, alkohol izopropylowy, metylu
parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), disodu edetynian,
woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Aescin i co zawiera opakowanie

Żel.

Tuba metalowa zawierająca 40 g żelu, w pudełku tekturowym.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Polska

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 25
99-300 Kutno

Data zatwierdzenia ulotki:


Charakterystyka produktu leczniczego Aescin

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Aescin z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Aescin z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Aescin


Grupy

  • Preparaty przeciwzakrzepowe do stosowania zewnętrznego

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.