Syliverin interakcje ulotka tabletki 0,07 g 60 tabl. | pojemnik

Brak informacji o dostępności produktu

 

Syliverin tabletki | 0,07 g | 60 tabl. | pojemnik

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Silibi mariani extractum siccum
Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Syliverin

Kiedy stosujemy lek Syliverin?

- wspomagająco w stanach rekonwalescencji po uszkodzeniu wątroby spowodowanym czynnikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi np. alkoholem, toksycznymi środkami ochrony roślin,

- pomocniczo w dolegliwościach występujących po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby (wzdęcia, odbijania).


Jaki jest skład leku Syliverin?

Jedna tabletka zawiera 120,69 mg wyciągu suchego z owocu ostropestu plamistego (Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum), odpowiadającego 70 mg sylimaryny w przeliczeniu na sylibininę.

Ekstrahent - aceton 95 %.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Syliverin?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Syliverin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Po przyjęciu większych dawek sporadycznie występuje działanie przeczyszczające.

Podczas stosowania sylimaryny zaobserwowano następujące działania niepożądane: nudności, dyskomfort w nadbrzuszu, bóle stawów, świąd, bóle głowy i wysypka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: adr@urpl.gov.pl


Syliverin - dawkowanie leku

Zalecane dawkowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: W lekkich przypadkach 3 razy dziennie po 1 tabletce.

W cięższych przypadkach 3 razy dziennie po 2 tabletki. Po ustąpieniu dolegliwości podaje się 3 razy dziennie po 1 tabletce.

Dzieci poniżej 12 lat: nie zaleca się stosowania.


Syliverin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Nie przeprowadzono badań odnośnie sylimaryny u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci poniżej 12 lat.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Produkt leczniczy zawiera sortbitol, nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.


Przyjmowanie leku Syliverin w czasie ciąży

Z uwagi na brak szczegółowych badań klinicznych dotyczących teratogennego działania sylimaryny i jej zdolności przenikania do mleka matek karmiących, produktu leczniczego nie należy stosować w okresie ciąży i laktacji.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Czy tatuaże są zdrowe?

Uroda

Czy tatuaże są zdrowe?

Popularną formą zdobienia ciała są tatuaże. Decydują się na nie zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Warto się jednak zastanowić, czy tatuaże są bezpiecz...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.