Selgres interakcje ulotka tabletki powlekane 5 mg 50 tabl. | 2 blist.po 25szt.

Trudno dostępny w aptekach

 

Selgres tabletki powlekane | 5 mg | 50 tabl. | 2 blist.po 25szt.

od 0 , 00  do 18 , 48

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Selegilini hydrochloridum
Producent: ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Selgres cena

18,48Opis produktu Selgres

Wskazania

Choroba Parkinsona i objawowy parkinsonizm - we wczesnej fazie jako jedyny lek, w fazach późniejszych w skojarzeniu z lewodopą lub lewodopą i karbidopą.Skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg selegiliny chlorowodorku (Selegilini hydrochloridum).

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 70 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: często (> =1/100 do < 1/10), rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia układu nerwowego: często - nadmierna suchość w jamie ustnej, zaburzenia ruchów (np. dyskinezy), zawroty głowy; rzadko: pobudzenie, ból głowy.

Zaburzenia psychiczne: często - zaburzenia snu, stan splątania, omamy wzrokowe.

Zaburzenia naczyniowe: często - niedociśnienie posturalne.

Zaburzenia żołądka i jelit: często - nudności.

Badania diagnostyczne: często - przemijające zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) w surowicy krwi.

Zaburzenia serca: rzadko - zaburzenia rytmu serca.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko - reakcje skórne.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: rzadko - trudności w oddawaniu moczu.

Ponieważ selegilina nasila działanie lewodopy, działania niepożądane związane ze stosowaniem lewodopy, takie jak zaburzenia ruchów (np. dyskinezy), nudności, pobudzenie, stan splątania, omamy wzrokowe, bóle głowy, niedociśnienie posturalne, zaburzenia rytmu serca i zawroty głowy mogą ulec nasileniu w trakcie jednoczesnego stosowania, szczególnie, gdy dawki lewodopy są zbyt duże. Zwykle jednak zmniejszenie dawek lewodopy powoduje, że działania te ustępują (stosowanie selegiliny i lewodopy lub selegiliny i lewodopy z karbidopą pozwala na zmniejszenie dawek lewodopy średnio o 30%).


Dawkowanie

Dorośli:

Doustnie, zwykle w dawce dobowej 10 mg podawanej jednorazowo (rano) lub w 2 dawkach podzielonych (5 mg rano i wczesnym popołudniem). Nie należy stosować dawek większych niż 10 mg na dobę.

Jednoczesne stosowanie selegiliny i lewodopy lub selegiliny i lewodopy z karbidopą pozwala na zmniejszenie dawek lewodopy średnio o 30% (maksymalnie o 50%).

Dzieci:

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek: Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.


Środki ostrożności

Przyjmowanie leku w dawkach większych niż 30 mg na dobę stwarza ryzyko wystąpienia nieselektywnego hamowania monoaminooksydazy.

Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z chorobą wrzodową, chwiejnym nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, zaawansowaną chorobą wieńcową, niewydolnością nerek i wątroby oraz psychozą.

Zaleca się zachowanie ostrożności przy zmianie pozycji ciała z leżącej lub siedzącej na stojącą z powodu ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego. Podczas stosowania leku nie należy spożywać napojów alkoholowych. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne można stosować nie wcześniej niż po 14 dniach od odstawienia selegiliny.

Leczenie selegiliną można rozpocząć nie wcześniej niż po 5 tygodniach od odstawienia fluoksetyny, natomiast leczenie fluoksetyną nie wcześniej niż po 14 dniach od odstawienia selegiliny.


Przyjmowanie leku Selgres w czasie ciąży

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania selegiliny w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz 5.3).

Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży. Nie wiadomo, czy selegilina przenika do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się stosowania produktu Selgres u kobiet karmiących piersią.


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Tyramina

Interakcja
 istotna

Dotyczy leków
Selgres

Tyramina

W trakcie leczenia selegiliną zaleca się wprowadzenie środków ostrożności w postaci ograniczenia spożywania pokarmów bogatych w aminokwas tyraminę.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Czy klimatyzacja jest zdrowa?

Porady

Czy klimatyzacja jest zdrowa?

W te tropikalne upały trudno wyobrazić sobie pracę bez chłodzącej klimatyzacji. Jest w biurach, gabinetach lekarskich, centrach handlowych i samochoda...


Statystyki Selgres

Ostatnie 3 lata doprowadziły do zmiany w kupnie w kategorii leki stosowane w chorobach układu nerwowego. Według posiadanych informacji ta różnica wynosi 8.1%. Jesteśmy w stanie zakomunikować Wam na podstawie dostępnych dla nas danych, że leki z kategorii leki stosowane w chorobach układu nerwowego ewidentnie kupowane są w najwyższej liczbie w następujących rejonach: lubuskie, łódzkie, mazowieckie. Kontrast w liczbie sprzedaży pomiędzy najlepszym i najsłabszym okresem w ciągu ostatnich miesięcy wynosi 71.08%.

Selgres - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Lek Selgres był najchętniej poszukiwany w miesiącach: luty, wrzesień, listopad, natomiast najmniej w miesiącach: styczeń, kwiecień, sierpień. Różnica w zapytaniach między najlepszym, a najsłabszym miesiącem w roku jest równa 16.67%.

Substancje czynne leku Selgres?

W skład leku Selgres wchodzi substancja czynna Selegilini hydrochloridum. Pośród leków w bazie wyszukiwarki KtoMaLek.pl taką samą substancję czynną posiada następująca liczba produktów: 0.07%.

Jaka jest dostępność leku Selgres?

Na terenie naszego kraju lek Selgres ma na stanie mniejszość aptek. Można więc uznać bez cienia wątpliwości, iż są to leki trudno dostępne.

Czy Selgres jest lekiem refundowanym?

Selgres jest lekiem refundowanym. Poziom refundacji preparatu Selgres wynosi R - Ryczałt, IB - Inwalida wojenny i rodzina, PO - Pełniący obowiązki obronne.

Czy Selgres jest lekiem na receptę?

Selgres jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na witrynie internetowej KtoMaLek powinieneś wiedzieć, iż podczas zakupu leku w aptece musisz posiadać przy sobie receptę.


Selgres opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: