Rutinoscorbin Plus interakcje ulotka tabletki powlekane  30 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Rutinoscorbin Plus tabletki powlekane | 30 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Produkt złożony
Podmiot odpowiedzialny: GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A.Opis produktu Rutinoscorbin Plus

Kiedy stosujemy lek Rutinoscorbin Plus?

Stany niedoboru w organizmie witaminy C, rutyny, cynku i selenu. Stany, w których zwiększona podaż witaminy C, rutyny, cynku i selenu wykazuje korzystne efekty kliniczne: - zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów grypy; - wspomaganie odporności organizmu; - uszczelnianie i zapobieganie kruchości krwionośnych naczyń włosowatych.

Jaki jest skład leku Rutinoscorbin Plus?

1 tabletka powlekana zawiera 25 mg rutozydu (Rutosidum) w postaci rutozydu trójwodnego, 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum), 2 mg cynku (Zincum) w postaci cynku siarczanu jednowodnego i 8 mikrogramów selenu (Selenium) w postaci sodu selenianu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna 32,62 mg, sorbitol 10 mg, żółcień chinolinowa 0,32 mg Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Rutinoscorbin Plus?

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Dostępne w piśmiennictwie przedkliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania składników produktu leczniczego Rutinoscorbin Plus nie zawierają informacji, które mają znaczenie dla zalecanego dawkowania oraz stosowania produktu.

Rutinoscorbin Plus – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Produkt Rutinoscorbin Plus jest zwykle dobrze tolerowany w zalecanych dawkach. Podczas długotrwałego stosowania witaminy C w dawkach 600 – 1000 mg na dobę mogą wystąpić nudności lub wymioty, ból głowy, zaczerwienienie skóry, zwiększone oddawanie moczu. W dawkach powyżej 1000 mg witaminy C na dobę dodatkowo może wystąpić biegunka, a nawet kamica nerkowa. Megadawki powyżej 10g/dobę mogą powodować zaburzenia wodno-elektrolitowe, lizę krwinek czerwonych oraz znaczne obniżenie działania kobalaminy. W przypadku zaobserwowania następujących objawów: nudności, wymioty lub biegunka, ból głowy, zaczerwienienie skóry, zwiększone oddawanie moczu, należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu leczniczego.

Rutinoscorbin Plus - dawkowanie leku

Dawkowanie Doustnie. Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli: - profilaktycznie:1 do 2 tabletek na dobę; - w stanach niedoboru:1 do 2 tabletek, 2 do 4 razy na dobę. Produkt leczniczy najlepiej przyjmować w czasie posiłku. Jeżeli posiłek zawiera mleko lub jego przetwory, produkt należy przyjmować na godzinę przed lub dwie godziny po posiłku.

Rutinoscorbin Plus – jakie środki ostrożności należy zachować?

U osób z nadmiernym wydalaniem kwasu szczawiowego, dną moczanową, cystynurią, a także w stanach hipokaliemii i hiperkalcemii nie zaleca się podawania dużych dawek witaminy C (powyżej 1 g). Stosowanie witaminy C łącznie z sulfonamidami może prowadzić do wytrącania się kryształów sulfonamidów w moczu. Witamina C stosowana w dawkach terapeutycznych może być przyczyną fałszywie dodatniego wyniku testu na obecność cukru w moczu czy fałszywie ujemnego wyniku testu na obecność krwi utajonej w kale. Dieta mleczna może istotnie zmniejszyć wchłanianie jonów selenu i cynku, dlatego produkt leczniczy należy przyjmować na godzinę przed lub dwie godziny po posiłku zawierającym mleko i jego przetwory. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy lub fruktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa), zespołem złego wchłaniania glukozy – galaktozy lub niedoborem sacharazy – izomaltazy. Ze względu na zawartość żółcieni chinolinowej produkt może powodować reakcje alergiczne.

Przyjmowanie leku Rutinoscorbin Plus w czasie ciąży

Ciąża Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Rutinoscorbin Plus w ciąży. Dostępne dane kliniczne, dotyczące stosowania u kobiet ciężarnych rutozydu i witaminy C w postaci preparatów jednoskładnikowych, nie wskazują na istnienie istotnego ryzyka dla płodu. Brak jest odpowiednich, dobrze kontrolowanych badań klinicznych preparatów złożonych zawierających łącznie witaminę C, rutynę, cynk i selen, których wyniki pozwalałyby uznać produkt leczniczy Rutinoscorbin Plus za bezpieczny w okresie ciąży. Witamina C należy do niewielkiego grona leków zaklasyfikowanych pod względem ryzyka w ciąży do kategorii A – pod warunkiem stosowania dawek zalecanych (RDA) (100 mg/dobę).Witamina C podawana w czasie ciąży w nadmiernych dawkach może doprowadzić do objawów niedoboru u noworodków (szkorbut noworodkowy). Karmienie piersią Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Rutinoscorbin Plus w okresie karmienia piersią. Brak jest doniesień o przenikaniu rutyny do mleka. Witamina C jest przenika do mleka, jednak stwierdzono, że przyjmowanie dawek 10-krotnie przekraczających RDA nie powoduje wzrostu jej stężenia w mleku. Ponieważ nie badano, czy lek jest wydzielany do mleka kobiecego, dlatego należy rozważyć jego stosowanie w okresie karmienia piersią.

Charakterystyka produktu leczniczego Rutinoscorbin Plus

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Skład


Interakcje Rutinoscorbin Plus z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Rutinoscorbin Plus z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Środki na grypę i przeziębienie
  • Naczynia krwionośne
  • Odporność
  • Przeziębienie

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.