Płyn do dezynfekcji rąk VK interakcje ulotka   1 but. po 200 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Płyn do dezynfekcji rąk VK 1 but. po 200 ml

Rodzaj: produkt biobójczy

Podmiot odpowiedzialny: VIPHARM S.A.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Płyn do dezynfekcji rąk VK?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!


Opis produktu Płyn do dezynfekcji rąk VK

Kiedy stosujemy Płyn do dezynfekcji rąk VK?

Produkt do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym.

Preparat przeznaczony do stosowania w warunkach przemysłowych jak i domowych oraz w zakładach użyteczności publicznej.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania Płyn do dezynfekcji rąk VK?

Przeciwskazania: Nie stosować przy nadwrażliwości na składniki preparatu.


Płyn do dezynfekcji rąk VK - stosowanie

Stosowanie: Preparat gotowy do użycia – nie rozcieńczać! Przed dezynfekcją należy umyć i dokładnie osuszyć ręce. Podczas całego czasu aplikacji ręce muszą być nawilżone skoncentrowanym preparatem. Wcierać aż do wyschnięcia.

Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z techniką normy PN-EN 1500: 3 mL Płynu VK wcierać w skórę rąk przez 30 sek.


Płyn do dezynfekcji rąk VK – jakie środki ostrożności należy zachować?

Stosowanie u dzieci: nie przeprowadzono wystarczających badań co do stosowania płynu VK u dzieci. U niemowląt i małych dzieci stosować wyłącznie pod kontrolą lekarza. Jednakże przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem nie należy spodziewać się żadnych działań ubocznych. Wyłącznie do użytku zewnętrznego!

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych: Działa drażniąco na oczy.

Środki ostrożności: Punkt zapłonu etanolu 80 % v/v: 17,5°C. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi. Nie stosować po upływie terminu ważności. Zawartość/pojemnik usunąć do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Przekazać do koncesjonowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów.


Przyjmowanie Płyn do dezynfekcji rąk VK w czasie ciąży

Przy odpowiednim stosowaniu można używać płyn VK w czasie ciąży i laktacji.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego produktu wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego produktu należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Środki do dezynfekcji skóry

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w oczyszczaniu i dezynfekcji skóry. Dostępne w postaci płynu, sprayu, aerozolu, żelu, kremu itp. do stosowania na skórę.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.