Inject.Gluc. 20% BAXTER interakcje ulotka roztwór do infuzji 0,2 g/ml 1 poj. po 500 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Inject.Gluc. 20% BAXTER roztwór do infuzji | 0,2 g/ml | 1 poj. po 500 ml

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Glucosum
Podmiot odpowiedzialny: BAXTER POLSKA SP. Z O. O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Inject.Gluc. 20% BAXTER?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Inject.Gluc. 20% BAXTER

Kiedy stosujemy lek Inject.Gluc. 20% BAXTER?

Niedobór węglowodanów, niedobory energetyczne, hipoglikemia (np. po przedawkowaniu insuliny), żywienie pozajelitowe.


Jaki jest skład leku Inject.Gluc. 20% BAXTER?

1 ml roztworu zawiera 200,0 mg glukozy (Glucosum) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Inject.Gluc. 20% BAXTER?

Cukrzyca. Odwodnienie hipotoniczne. Przewodnienie. Hipokaliemia, hiperglikemia, hiperosmia. Bezmocz. Krwawienia wewnątrzczaszkowe. Nie podawać do naczyń obwodowych.

Inject.Gluc. 20% BAXTER – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

20% roztwór glukozy, podawany jako jedyny płyn, może być przyczyną zaburzeń elektrolitowych. Długotrwałe podawanie roztworów glukozy powoduje konieczność uzupełnienia elektrolitów wewnątrzkomórkowych: potasu, magnezu, fosforanów. Roztwory glukozy o stężeniach powyżej 15% podawane do naczyń obwodowych uszkadzają ich śródbłonek, powodując zapalenie żył i zmiany zapalne. Hipertoniczne roztwory mogą prowadzić do odwodnienia, hiperglikemii i glikozurii, a po przerwaniu wlewu do wtórnej hipoglikemii. Jak w przypadku wszystkich długotrwałych wlewów dożylnych może wystąpić podrażnienie żył oraz zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wkłucia. Zgłaszano także reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość, gorączkę i dreszcze.

Inject.Gluc. 20% BAXTER – dawkowanie leku

Podawać dożylnie. Dawkowanie ustala się indywidualnie w zależności od wskazań, stanu nawodnienia, stężenia elektrolitów we krwi oraz zapotrzebowania energetycznego organizmu. Podawać wyłącznie do dużych żył, we wlewie kroplowym z szybkością do 40 kropli/minutę. Dawka maksymalna 1,5 ml / kg masy ciała. Uwaga: Podawać natychmiast po założeniu zestawu do wlewu. Dodatkowy lek należy wprowadzać przez wkłucie w tym samym miejscu butelki, w którym później zostanie podłączony przyrząd do przetaczania. Dokładnie wymieszać. Postępować zgodnie z zasadami aseptyki. Nie należy przechowywać roztworów, do których wprowadzono dodatkowe leki. Dzieci i młodzież Szybkość infuzji oraz objętość zależą od wieku, masy ciała, stanu klinicznego i metabolicznego pacjenta, leczenia współistniejącego i powinny być określone przez lekarza doświadczonego w leczeniu dzieci i młodzieży płynami dożylnymi

Inject.Gluc. 20% BAXTER – jakie środki ostrożności należy zachować?

Podczas stosowania 20% roztworu glukozy należy kontrolować skład elektrolitowy krwi, wskaźniki stopnia nawodnienia oraz okresowo glikemię. W stanach pourazowych, pooperacyjnych i innych, w których występuje zaburzenie metabolizmu glukozy, preparat należy stosować tylko kontrolując poziom glukozy we krwi. Ostrożnie stosować w hiponatremii. 20% roztwór glukozy, podawany jako jedyny płyn może być przyczyną zaburzeń elektrolitowych. Po nagłym przerwaniu wlewu hipertonicznego roztworu glukozy może dojść do wtórnej hipoglikemii. Jeżeli podaż glukozy jest większa niż szybkość jej eliminacji (powyżej 500-800 mg/kg mc./h) może nastąpić diureza osmotyczna. Ze względu na możliwość wystąpienia pseudoaglutynacji nie należy podawać roztworu glukozy, za pomocą tego samego zestawu do wlewów, przed przetaczaniem krwi, podczas i po zakończeniu przetaczania. Dzieci i młodzież U noworodków, szczególnie urodzonych przed terminem oraz z niską wagą urodzeniową – wzrasta ryzyko wystąpienia hipo- lub hiperglikemii i dlatego powinny być szczególnie monitorowane w trakcie leczenia roztworami dożylnymi glukozy w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli glikemicznej oraz uniknięcia potencjalnych długotrwałych działań niepożądanych. Hipoglikemia u noworodków może powodować przedłużone napady padaczkowe, śpiączkę i uszkodzenie mózgu. Hiperglikemia wiąże się z krwotokami dokomorowymi, opóźnionym wystąpieniem zakażenia bakteryjnego i grzybiczego, retinopatią wcześniaczą, martwiczym zapaleniem jelit, dysplazją oskrzelowo-płucną, przedłużonym pobytem w szpitalu oraz śmiercią.

Przyjmowanie leku Inject.Gluc. 20% BAXTER w czasie ciąży

U kobiet w ciąży roztwory glukozy należy stosować ostrożnie ze względu na możliwość wystąpienia hiperglikemii, hiperinsulinemii i kwasicy u płodu, a następnie hipoglikemii i żółtaczki u noworodka.

Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.