Inaldin Gardło Max interakcje ulotka aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór 3 mg/ml 30 ml

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Inaldin Gardło Max aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór | 3 mg/ml | 30 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Benzydamini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.Opis produktu Inaldin Gardło Max

Kiedy stosujemy lek Inaldin Gardło Max?

Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła lub podrażnień błony śluzowej jamy ustnej lub gardła

Inaldin Gardło Max - działanie leku

Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła lub podrażnień błony śluzowej jamy ustnej lub gardła

Jaki jest skład leku Inaldin Gardło Max?

3 mg benzydaminy chlorowodorku

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Inaldin Gardło Max?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Inaldin Gardło Max – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Zgłaszane działania niepożądane przedstawiono w poniższej tabeli według klasyfikacji układów i narządów, uporządkowane malejąco według stopnia ciężkości.

Częstości występowania możliwych, wymienionych poniżej działań niepożądanych, określono zgodnie z następującą konwencją:

Bardzo często (? 1/10)

Często (? 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (? 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (? 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana – reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko – skurcz krtani lub skurcz oskrzeli

Zaburzenie żołądka i jelit

Rzadko – pieczenie i suchość w jamie ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często – nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko – obrzęk naczynioruchowy

Wkrótce po przyjęciu leku może wystąpić uczucie drętwienia lub pieczenia w jamie ustnej lub gardle. Ta reakcja jest związana z normalnym działaniem produktu leczniczego i ustępuje po krótkim czasie. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić nudności lub wymioty, które są wywołane przez odruch podrażnienia gardła, związany z przyjęciem produktu. Objawy te ustępują samoistnie po przerwaniu przyjmowania produktu.


Inaldin Gardło Max - dawkowanie leku

Dorośli

Zalecana dawka aerozolu to od 2 do 4 dawek każdorazowo (zawierających od 1,02 do 2,04 mg benzydaminy chlorowodorku, co odpowiada od 0,91 do 1,82 mg benzydaminy) od 2 do 6 razy na dobę; nie częściej niż co 1,5 – 3 godziny.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Leczenie nie powinno przekraczać 7 dni, z wyjątkiem leczenia pod nadzorem lekarza.

Dzieci i młodzież

Produkt nie jest przeznaczony dla młodzieży i dzieci.


Inaldin Gardło Max – jakie środki ostrożności należy zachować?

Bez specjalnych wymagań.Przyjmowanie leku Inaldin Gardło Max w czasie ciąży

Brak danych dotyczących stosowania benzydaminy w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach dotyczące działania leku w ciąży są niewystarczające, dlatego nie jest możliwa ocena ryzyka dla człowieka (patrz punkt 5.3).

Produktu leczniczego INALDIN Gardło MAX nie należy stosować podczas ciąży.


Charakterystyka produktu leczniczego Inaldin Gardło Max

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Inaldin Gardło Max z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Inaldin Gardło Max z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Środki na ból gardła

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.