Glucardiamid interakcje ulotka pastylki do ssania 1,5g+0,125g 10 pastyl.

Dostępny w większości aptek

 

Glucardiamid pastylki do ssania | 1,5g+0,125g | 10 pastyl.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Nicethamidum, Glucosum
Podmiot odpowiedzialny: OMEGA PHARMA POLAND SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Glucardiamid?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Glucardiamid

ULOTKA DLA PACJENTA

 Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować GLUCARDIAMID pastylki ostrożnie i
zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tą ulotką, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

GLUCARDIAMID

(Nicethamidum + Glucosum)
125 mg + 1500 mg, pastylki

Skład

Jedna pastylka zawiera:
substancje czynne:
niketamid 125 mg

glukoza 1500 mg

oraz substancje pomocnicze:

glukozę ciekłą, sacharozę, tłuszcz stały, kwas cytrynowy jednowodny, sorbitanu monooleinian,
wosk biały, żółcień chinolinową (El04), butylohydroksyanizol, butylohydroksytoluen

Dostępne opakowania

Opakowanie zawiera 10 lub 20 pastylek.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań

Miejsce wytwarzania:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „EWA" S.A.
ul. Zamkowy Folwark 9
63-700 Krotoszyn

Spis treści:

1. Co to jest GLUCARDIAMID i w jakim celu się go stosuje

2. Zanim zastosuje się GLUCARDIAMID

3. Jak stosować GLUCARDIAMID

4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku GLUCARDIAMID

6. Inne informacje

1. Co to jest GL UCARDIAMID i w jakim celu się go stosuje

Niketamid działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Powoduje zwiększenie wrażliwości
ośrodka oddechowego na dwutlenek węgla, podwyższa objętość oddechową i nasila częstość
oddechów.

Zwiększając częstość uderzeń serca, rzut minutowy serca i ciśnienie w tętnicach płucnych, podwyższa
ciśnienie krwi zwłaszcza u pacjentów z hipotensją. Glukoza zawarta w preparacie GLUCARDIAMID
służy jako źródło energii dla organizmu.

GLUCARDIAMID można stosować pomocniczo w:

- stanach dużego i długotrwałego wysiłku fizycznego,

- stanach przewlekłego osłabienia i zmęczenia.

2. Zanim zastosuje się GL UCARDIAMID

Nie należy zażywać leku GLUCARDIAMID jeśli występują:

- uczulenie na którykolwiek ze składników leku,

- tachykardia (przyspieszona akcja serca) i poważne zaburzenia rytmu serca,

- niestabilna dusznica bolesna,

- nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

Zachować szczególną ostrożność stosując GLUCARDIAMID:

Ostrożnie (po konsultacji z lekarzem) stosować:

- w ciężkiej astmie oskrzelowej, gdy lek może spowodować znaczący skurcz oskrzeli;

- w nadciśnieniu tętniczym;

- w nadczynności tarczycy;

- w padaczce, gdyż może powodować obniżenie progu drgawkowego;

- w cukrzycy.

Niketamid znajduje się na liście leków farmakologicznych uznanych za środki dopingu, opracowanej
przez Komisję do Zwalczania Dopingu. Może powodować wystąpienie dodatnich wyników
niektórych testów antydopingowych.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania GLUCARDIAMIDU w okresie ciąży ze względu na brak badań
potwierdzających bezpieczeństwo.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania GLUCARDIAMIDU w okresie karmienia piersią ze względu na brak badań
potwierdzających bezpieczeństwo.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.

Przy zalecanych dawkach nie obserwowano interakcji GLUCARDIAMIDU z innymi lekami.
Lek należy stosować ostrożnie u chorych przyjmujących leki sympatykomimetyczne i inhibitory
monoaminooksydazy oraz łącznie z lekami powodującymi relaksację mięśni.

3. Jak stosować GLUCARDIAMID

Doustnie: ssać 4 do 6 pastylek na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku GLUCARDIAMID jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić
się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku GLUCARDIAMID niż zalecana:
GLUCARDIAMID nawet po połknięciu w całości wielu pastylek jest uwalniany powoli i znaczna
część leku zostaje w tym czasie wydalona

Przy znacznym przekroczeniu zalecanych dawek mogą wystąpić: przyspieszony oddech, nudności,
wymioty, nadmierna potliwość, świąd, kichanie, niepokój, drgawki padaczkopodobne.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku GLUCARDIAMID:

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek GLUCARDIAMID może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.

Działania niepożądane mogą objawiać się: obniżeniem progu drgawkowego, uporczywym kaszlem,
skurczem oskrzeli i bólem głowy.

Do poważniejszych działań niepożądanych można zaliczyć uczynnienie objawów porfirii,
charakteryzujących się napadowymi bólami brzucha, zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi.

U niektórych osób w czasie stosowania leku GLUCARDIAMID mogą wystąpić inne działania
niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej
ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku GLUCARDIAMID

Lek należy przechowywać w suchym miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku GLUCARDIAMID po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

tel. (0-61) 8601-200 fax (0-61) 8675-717
Data opracowania ulotki:

2008-06-24


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Preparaty na wzmocnienie serca

    W tej kategorii znajdziesz produkty wykazujące działanie ochronne na serce i układ krwionośny. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, kropli, płynów doustnych, ziół, herbat itp.

  • Pozostałe produkty na serce

    W tej kategorii znajdziesz pozostałe produkty wykazujące działanie wspomagajace pracę serca i wpływajace korzystnie na układ krążenia.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.