Gelatum Aluminii Phosphorici Aflofarm interakcje ulotka zawiesina doustna 0,045 g/g 250 g

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Gelatum Aluminii Phosphorici Aflofarm zawiesina doustna | 0,045 g/g | 250 g


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Aluminium phosphate
Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.Opis produktu Gelatum Aluminii Phosphorici Aflofarm

Kiedy stosujemy lek Gelatum Aluminii Phosphorici Aflofarm?

Leczenie wspomagające objawów nadkwaśności soku żołądkowego w przebiegu:

-choroby refluksowej przełyku; - zapalenia błony śluzowej żołądka;

-choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.


Jaki jest skład leku Gelatum Aluminii Phosphorici Aflofarm?

100 g produktu zawiera substancję czynną 4,5 g glinu fosforan żel (Aluminii phosphatis liquamen). 15 ml produktu zawiera 828 mg glinu fosforan żel. 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Gelatum Aluminii Phosphorici Aflofarm?

-Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-Przewlekła niewydolność nerek, szczególnie u pacjentów dializowanych.


Gelatum Aluminii Phosphorici Aflofarm – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, wymieniono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów. 

Brak informacji dotyczącej częstości występowania działań niepożądanych.

Zaburzenia żołądka i jelit - zaparcia. 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

-zwiększenie stężenia glinu obniżenie stężenia fosforanów hipofosfatemia objawiająca się: brakiem łaknienia, złym samopoczuciem, osłabieniem mięśni, osteomalacją.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych - zaburzenia czynności nerek.

Zaburzenia psychiczne

-u osób w podeszłym wieku istnieje ryzyko wystąpienia lub nasilenia się objawów choroby Alzheimera.

Zaburzenia układu nerwowego - encefalopatia.

Zaburzenia układu odpornościowego

-reakcje nadwrażliwości.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl


Gelatum Aluminii Phosphorici Aflofarm - dawkowanie leku

Podanie doustne. 

Do dawkowania produktu leczniczego należy używać miarki dołączonej do opakowania. Umożliwia to odmierzanie dokładnej dawki 5 ml, 10 ml lub 15 ml zawiesiny. 

Produkt leczniczy należy przyjmować pomiędzy posiłkami: 5 ml do 15 ml, 3 do 5 razy na dobę. Na noc zaleca się przyjąć podwójną dawkę. 

Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 100 ml. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć.


Gelatum Aluminii Phosphorici Aflofarm – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ze względu na zawartość glinu produkt leczniczy nie powinien być stosowany:

-u dzieci poniżej 6 lat bez zalecenia lekarza;

-u pacjentów ze schorzeniami układu kostnego; - u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek; - u chorych na chorobę Alzheimera. 

W przewodzie pokarmowym glin tworzy z fosforanami nierozpuszczalne związki. Długotrwałe stosowanie zawiesiny zmniejsza wchłanianie fosforu, co w przypadku niewystarczającej podaży fosforu w pożywieniu może prowadzić do jego niedoboru (patrz: punkt 4.8).

Nie stosować długotrwale. W razie utrzymywania się objawów należy zweryfikować diagnozę.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Produkt zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazyizomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

15 ml zawiesiny zawiera 7,350 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.


Przyjmowanie leku Gelatum Aluminii Phosphorici Aflofarm w czasie ciąży

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania fosforanu glinu u kobiet w okresie ciąży.

Produkt leczniczy nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym nie stosującym skutecznej metody antykoncepcji.

Karmienie piersią 

Brak wystarczających danych dotyczących przenikania fosforanu glinu/metabolitów do mleka ludzkiego.

Płodność

Brak danych na ten temat.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty stosowane w nadkwasocie, zgadze i chorobie wrzodowej

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w nadkwaśności, refluksie, zgadze i chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Dostępne w postaci, tabletek, kapsułek, płynów, ziół do zaparzania itp.

  • Zgaga

    Zgaga, czyli uczucie nieprzyjemnego pieczenia, które pojawia się, gdy żołądek produkuje zbyt dużo kwasów trawiennych, dotyka coraz większą ilość osób. Wpływ na występowanie nadkwaśności i zgagi, a także choroby wrzodowej mają między innymi stres, zła dieta czy nieregularnie spożywane posiłki. Jeżeli problemy żołądkowe występują sporadycznie, pracę układu trawiennego można preparatami dostępnymi bez recepty. Produkty stosowane w nadkwasocie, zgadze i chorobie wrzodowej służą łagodzeniu dolegliwości związanych z nadkwaśnością żołądka, w przebiegu choroby wrzodowej, kolki jelitowej i innych zaburzeń - także związanych z nieprawidłowym trawieniem. Specyfiki przeznaczone do łagodzenia objawów choroby wrzodowej wykazują pozytywny wpływ na pracę całego układu pokarmowego, regulując trawienie i wydzielanie soków żołądkowych. W tej kategorii można znaleźć kapsułki, tabletki, zawiesiny, krople, surowce ziołowe (np. Anesteloc Zgagin, Maalox bez cukru, Gastrolux). Dostępne preparaty są polecane w szczególności dla osób z dysfunkcją żołądka, które odczuwają takie objawy, jak zgaga, wzdęcia, nadkwaśność oraz niestrawność. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub nasilenia objawów należy skonsultować się z lekarzem. Jeżeli pacjentka cierpi na zgagę w ciąży, decyzję o zastosowaniu odpowiedniego i bezpiecznego preparatu warto przedyskutować z lekarzem prowadzącym ciążę.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.