Coldrex Junior C interakcje ulotka proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 0,3g+0,02g+5mg 5 sasz.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Coldrex Junior C proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej | 0,3g+0,02g+5mg | 5 sasz.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Paracetamolum, Ac.ascorb., Phenylephrini h
Podmiot odpowiedzialny: OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Coldrex Junior CJaki jest skład leku Coldrex Junior C?

Jedna saszetka zawiera: paracetamol (Paracetamolum) 300 mg, chlorowodorek fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum) 5 mg, kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 20 mg. Substancje pomocnicze, patrz pkt. 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Coldrex Junior C?

Nadwrażliwość na jakikolwiek ze składników leku.

Ciężka niewydolność wątroby lub nerek, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroba serca.

Przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, zydowudyny, przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i 2 tygodnie po ich zastosowaniu.

Stosowanie u dzieci poniżej 6 lat.


Coldrex Junior C – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane paracetamolu są rzadkie. W niektórych przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne, np. wysypka skórna. Zgłaszano rzadkie przypadki zmian w morfologii krwi włącznie z trombocytopenią oraz agranulocytozą, lecz niekoniecznie były one przyczynowo związane z paracetamolem.

Częstość występowania działań niepożądanych mających związek z paracetamolem, jest podana niżej w formie tabelarycznej:

Zestawienie częstości:

Częstość

Układ

Objawy

Częste

(> 1/100 - < 1/10)

-

-

Niezbyt częste

(> 1/1,000 - < 1/100)

-

-

Rzadkie

(> 1/10,000 - < 1/1,000

   
 

Zaburzenia serca i naczyń

Obrzęk.

 

Zaburzenia oka

Nieprawidłowe widzenie.

 

Zaburzenia układu immunologicznego

Alergie (z wyjątkiem obrzęku naczynioruchowego).

 

Zaburzenia

żołądka i jelit

Niespecyficzne krwawienia, niespecyficzny ból jamy brzusznej, niespecyficzna biegunka, nudności, wymioty.

 

Zaburzenia ogólne

Zawroty głowy, złe samopoczucie, gorączka, senność, niespecyficzne interakcje lekowe.

 

Układ krwiotwórczy

Zaburzenia dotyczące płytek, zaburzenia komórek macierzystych .

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka.

 

Urazy i zatrucia

Przedawkowanie i zatrucie

 

Zaburzenia neurologczne

Niespecyficzne drżenia, niespecyficzny ból głowy.

 

Zaburzenia psychiczne

Niespecyficzna depresja, dezorientacja, omamy.

 

Zaburzenia skóry

Świąd, wysypka, potliwość, zaczerwienienie, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka.

Bardzo rzadkie (< 100,000)

-

-

Aminy sympatykomimetyczne, takie jak fenylefryna mogą podnosić ciśnienie krwi powodując ból głowy, zawroty głowy, wymioty, biegunkę, bezsenność i rzadko palpitacje serca. Jednakże takie objawy zgłaszano rzadko przy stosowaniu zalecanego dawkowania.


Coldrex Junior C – jakie środki ostrożności należy zachować?

Nie stosować jednocześnie innych leków przeciw grypie, przeziębieniu, leków zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa lub innych preparatów zawierających paracetamol. Należy stosować ostrożnie u pacjentów:

- z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, - z niewydolnością nerek,

- astmą oskrzelową,

- nadciśnieniem tętniczym,

- rozrostem gruczołu krokowego,

- nadczynnością tarczycy, - zespołem Raynaud’a.

Spożycie 5 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjentów

z następującymi czynnikami ryzyka:

- pacjenci przyjmujący długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon, ryfampicynę, ziele dziurawca lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe;

- pacjenci regularnie nadużywający alkoholu; pacjenci, u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażeniem wirusem HIV, głodzonych lub wyniszczonych.

Ze względu na zawartość sacharozy ostrożnie stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

U osób ze schorzeniami wątroby istnieje zwiększone ryzyko przedawkowania.


Przyjmowanie leku Coldrex Junior C w czasie ciąży

Badania epidemiologiczne przeprowadzone wśród kobiet w ciąży nie wykazały szkodliwego działania paracetamolu przyjmowanego w zalecanych dawkach.

Bezpieczeństwo stosowania fenylefryny w okresie ciąży nie zostało ustalone. Z powodu zwężającego naczynia działania fenylefryny produkt należy stosować ostrożnie u pacjentek z wcześniej występującym stanem przedrzucawkowym. Fenylefryna może zmniejszać krążenie łożyskowe, dlatego też preparat może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku gdy korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

Paracetamol przenika do mleka matki w dawkach nie mających znaczenia klinicznego. Brak danych dotyczących stosowania fenylefryny w okresie laktacji.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Środki na grypę i przeziębienie

    W tej kategorii znajdziesz produkty na przeziębienie i grypę, gardło, kaszel, katar, produkty przeciwalergiczne oraz produkty wspomagające odporność.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.