Cholesterol Test interakcje ulotka test paskowy  1 szt.

Trudno dostępny w aptekach

 

Cholesterol Test test paskowy | 1 szt.

Rodzaj: wyrób medyczny

Podmiot odpowiedzialny: HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Cholesterol Test?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!


Opis produktu Cholesterol Test

PRZED WYKONANIEM BADANIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Cholesterol TEST 

Jednorazowy domowy test do badania poziomu cholesterolu we krwi Wyrób medyczny do samokontroli

1.Co to jest Cholesterol TEST?

Cholesterol TEST to test przeznaczony do samodzielnego oznaczania poziomu cholesterolu we krwi. Za prawidłowy poziom cholesterolu we krwi uważa się wartości poniżej 200 mg/dl. Utrzymujący się nieprawidłowy poziom cholesterolu (za wysoki oraz za niski) jest niebezpieczny dla organizmu. Regularne oznaczanie poziomu cholesterolu we krwi odgrywa podstawową rolę w profi laktyce miażdżycy. Badanie to powinny wykonywać również osoby zdrowe. Wykonując Cholesterol TEST możesz szybko i skutecznie sprawdzić swój poziom cholesterolu.

2.Cholesterol TEST przeznaczony jest dla:

» każdego, do profi laktycznego sprawdzania poziomu cholesterolu we krwi,

» osób z nadciśnieniem tętniczym,

» osób po 40 r.ż. z nadwagą, skarżącym się na duszności, bóle w klatce piersiowej, szybkie męczenie się, » osób po 40 r.ż. skarżącym się na złe samopoczucie, częste bóle głowy.

3. Zapoznaj się z elementami testu zanim przystąpisz do badania

Opakowanie Cholesterol TEST zawiera:

» 1 test do oznaczania poziomu cholesterolu, zapakowany w foliową kopertkę wraz ze środkiem pochłaniającym wilgoć

» 1 sterylny nakłuwacz

» 1 instrukcję używania wyrobu

4. Uwagi przed wykonaniem badania

» Przed wykonaniem badania nie musisz być na czczo.

» Przygotuj minutnik do odmierzania czasu i środek do zdezynfekowania opuszki palca przed nakłuciem.

WYKONANIE BADANIA

1. Przygotowanie do nakłucia palca

» Umyj ręce mydłem w ciepłej wodzie. Aby zwiększyć ukrwienie palca, możesz dodatkowo potrzymać ręce w ciepłej wodzie przez ok. 3 minuty.

» Po umyciu dokładnie wysusz ręce.

» Wyjmij test z foliowej kopertki. Środek pochłaniający wilgoć wyrzuć do domowych śmieci.

»Delikatnie pomasuj nakłuwany palec przez minimum 30 sekund (zwykle nakłuwa się palec środkowy lub serdeczny).

» Zdezynfekuj opuszkę palca, który będziesz nakłuwać.

    
  

2. Nakłucie opuszki palca

» Zdejmij z nakłuwacza nasadkę ochronną przekręcając ją o 90° . Nakłuwacz jest gotowy do użycia.

» Przyłóż nakłuwacz otwartą częścią do bocznej części opuszki palca tak, aby ściśle do niej przylegał i dociśnij go do usłyszenia charakterystycznego „klik” . Palec został nakłuty.

3. Uzyskanie kropli krwi i umieszczenie jej na polu TEST AREA

» Opuść rękę z nakłutym palcem, aby uformowała się duża i pełna kropla krwi.

 M ożesz dodatkowo nakłuty palec ucisnąć kilka razy z obu stron tak, jak to pokazano na rysunku .

» Uformowaną kroplą krwi, ale nie palcem, dotknij do okrągłego białego pola z napisem TEST AREA . Pole to musi się całkowicie zabarwić na czerwono.

» Zwróć uwagę, czy plamka kontrolna CONTROL SPOT (zaznaczona strzałką na rysunku ) zabarwiła się na czerwono.

 J eśli w ciągu 15 sekund nie zabarwi się całkowicie na czerwono, dodaj jeszcze jedną kroplę krwi.

4. Odczytanie wyniku

» Teraz czekasz 3 minuty, licząc od momentu naniesienia krwi na test .

» Jest bardzo ważne, aby to były dokładnie 3 minuty.

 J eśli będziesz czekać dłużej niż 3 minuty, to odczytany wynik będzie wyższy, jeśli będziesz czekać krócej niż 3 minuty, to odczytany wynik będzie niższy niż faktyczny poziom twojego cholesterolu.

» Dokładnie po 3 minutach usuń delikatnie z testu folię zabezpieczającą, chwytając za czarny pasek znajdujący się w dolnym jej brzegu i odklej ją od dołu do góry testu .

» Zobaczysz okrągłe pole, w którym wcześniej była umieszczona krew. Miejsce to powinno teraz mieć kolor mniej lub bardziej zielony, w zależności od poziomu cholesterolu we krwi .

» Po usunięciu folii zabezpieczającej masz 30 sekund (później barwy zaczną blednąć) na dopasowanie zielonej barwy okrągłego pola testowego do zielonej barwy znajdującej się na skali barwnej. Skala barwna to 6 poziomych pasków o różnych odcieniach zieleni, każdy odcień odpowiada innemu stężeniu cholesterolu.

» Odwróć test na drugą stronę, zwracając uwagę, aby skala barwna nie uległa przesunięciu i odczytaj wynik testu.

 Poziom cholesterolu może być odczytany w mg/dl (okienko po lewej stronie) lub w mmol/l (okienko po prawej stronie) .

Po wykonaniu badania i odczytaniu wyniku cholesterolu, wszystkie zużyte składniki testu włóż z powrotem do opakowania i wyrzuć je do domowych śmieci.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

Jeśli na teście odczytasz wynik . . . . .

to oznacza, że:

poniżej 200 mg/dl (5,2 mmol/l)

poziom twoj ego cholesterolu jest w normie, a ryzyko chorób serca niskie.

Za rok powtórz badanie.

w przedziale: 200 - 250 mg/dl (5,2 - 6,5 mmol/l)

poziom twojego cholesterolu jest granicznie wysoki, a ryzyko chorób serca zwiększone. Powtórz badanie za ok. 1 do 8 tygodni. Jeśli wynik cholesterolu ponownie będzie w przedziale określanym jako granicznie wysoki, zgłoś się do lekarza.

powyżej 250 mg/dl (6,5 mmol/l)

poziom twojego cholesterolu jest za wysoki i powinieneś jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1.Sk ąd wiem, że test działa prawidłowo?

Istnieją dwa proste sposoby, aby sprawdzić, czy test działa prawidłowo i został prawidłowo przeprowadzony:

» CONTROL SPOT - plamka kontrolna, której zmiana barwy pozwala określić, czy na test została naniesiona wystarczająca ilość krwi. Plamka kontrolna powinna zmienić barwę na czerwoną w ciągu 15 sekund od naniesienia krwi na test. Jeśli plamka kontrolna nie zabarwi się całkowicie na czerwono w ciągu 15 sekund, to należy dodać drugą kroplę krwi. Plamka kontrolna musi zmienić barwę na czerwoną.

» TEST AREA - miejsce reakcji, które zmieni barwę na zieloną lub niebieską. Pojawienie się jakiegokolwiek odcienia tych barw świadczy o tym, że zaszła reakcja i można odczytać wynik testu. Jeśli pole TEST AREA pozostanie białe lub kremowe, może to oznaczać, że reakcja nie zaszła i wynik testu jest nieważny. W takim przypadku należy powtórzyć badanie używając nowego testu.

2.Co mogę zrobić, aby ułatwić sobie nakłucie palca?

Aby ułatwić sobie i wykonać prawidłowe nakłucie palca należy:

» trzymać ręce w ciepłej wodzie przez co najmniej 3 minuty, aby zwiększyć ukrwienie palca, który będzie nakłuwany, » dodatkowo ukrwienie palca można zwiększyć opuszczając rękę i delikatnie masując przez ok. 30 sekund, » nakłuć opuszkę palca z boku, blisko wierzchołka. Jest to mniej czułe miejsce, a ponadto pozbawione zgrubień.

3.Jak mogę ułatwić sobie porównanie barw?

» Należy upewnić się, że porównywanie barw odbywa się przy dobrym oświetleniu. Wielu osobom pomaga czytanie wyniku w świetle fl uorescencyjnym.

» Dobrym sposobem może być metoda eliminacji, polegająca na odrzucaniu tych pól na skali barwnej, które nie pasują do barwy na okrągłym polu testowym.

4.Kolor miejsca, którego barwę należy porównywać ze skalą barwną z czasem zbladł. Czy to jest normalne?

Tak. Zielonkawa barwa miejsca, w którym przebiegała r eakcja, zaczyna blednąć już po 1 do 5 minut od odklejenia folii zabezpieczającej front testu.

Najlepiej, jeśli uda się znaleźć odpowiednią barwę na skali barwnej w ciągu 30 sekund po usunięciu tej folii.

5.Czy wyniki cholesterolu mogą się zmieniać?

Poziom cholesterolu może się zmieniać nawet w ciągu jednego dnia. U niektórych osób poziom cholesterolu może ulegać zmianie w 10-20%. Na poziom cholesterolu mają wpływ: stres, dieta, trening, jak również inne czynniki biologiczne.

6.Na co ma wpływ podwyższony poziom cholesterolu?

Za prawidłowy poziom cholesterolu we krwi uważa się wartości cholesterolu poniżej 200 mg/dl. Podwyższony poziom cholesterolu (powyżej 200 mg/dl) jest jednym z gł ównych czynników ryzyka miażdżycy. Zmiany miażdżycowe mogą być przez lata niewykryte i bywają zauważone dopiero wtedy, gdy są już w zaawansowanym stadium.

Miażdżyca to przewlekłe schorzenie polegające na zmianach zwyrodnieniowych tętnic. Zesztywnienie ścian tętnic polega na odkładaniu się w ich wewnętrznej ścianie tłuszczu - głównie cholesterolu. Występujące w przebiegu miażdżycy zmiany ostatecznie prowadzą do zwężenia światła tętnic, a nawet do całkowitego ich zamknięcia. W konsekwencji dochodzi do niedokrwienia i niedotlenienia zaopatrywanego w krew narządu, a w przypadku zamknięcia następuje jego martwica. Najczęściej zmiany chorobowe obejmują tętnice mózgowe, wieńcowe lub obwodowe, zwłaszcza kończyn dolnych, dna oka, nerkowe oraz tętnicę główną. Zmiany miażdżycowe w tętnicach wieńcowych prowadzą do choroby wieńcowej, a w konsekwencji także do zawału mięśnia sercowego.

Miażdżyca jest najpowszechniejszą chorobą układu naczyniowego. Szacuje się, że ok. 40% wszystkich zgonów w uprzemysłowionym świecie następuje z powodu miażdżycy i zawałów mięśnia sercowego.

7.Co to jest „dobry” i „zły” cholesterol?

Cholesterol we krwi przemieszcza się w postaci „pakietów” tłuszczu i białka zwanych lipoproteinami. Występują dwie frakcje lipoprotein: o wysokiej gęstości (HDL) i niskiej gęstości (LDL). HDL jest często nazywany „dobrym” cholesterolem, ponieważ usuwa on nadmiar cholesterol u z tętnic. LDL jest nazywany „złym” cholesterolem, ponieważ ma on tendencję do odkładania się na ściankach tętnic.

8.Dlaczego warto wykonać badanie testem Cholesterol TEST?

Ze względu na to, że jednym z głównych i powszechnie uznanych czynników miażdżycy i zawału mięśnia sercowego jest podwyższony cholesterol, bardzo ważne jest wczesne badanie jego poziomu. Cholesterol TEST daje możliwość szybkiego i łatwego zbadania poziomu cholesterolu w warunkach domowych . Wystarczy kropla krwi z palca, aby otrzymać wiarygodny wynik.

9.Jak dokładny jest Cholesterol TEST?

Z przeprowadzonych badań klinicznych wynika, że wyniki uzyskane testem Cholesterol TEST są w 90,7% zgodne z wynikami uzyskanymi metodami laboratoryjnymi.

10.Dlaczego tak ważne jest utrzymywanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi?

Podwyższony poziom cholesterolu jest jednym z głównych czynników ryzyka miażdżycy. Zmiany m iażdżycowe mogą być przez lata niewykryte i bywają zauważone dopiero wtedy, gdy są już w zaawansowanym stadium. Z kolei zbyt niski poziom cholesterolu może o znaczać nadczynność tarczycy, choroby wątrob y, zaburzenia we wchłanianiu przez organizm składników odżywczych. Małe stężenie cholesterolu we krwi u kobiet w ciąży może być przyczyną przedwczesnego porodu lub urodzenia dziecka z małą masą ciała.

11.Dlaczego warto sprawdzać poziomu cholesterolu?

    
  

Każda osoba z podwyższonym poziomem cholesterolu powinna regularnie monitorować poziom swojego cholesterolu. Jeśli jest ona na specjalnej diecie, gdy uprawia ćwiczenia lub bierze przepisane jej przez lekarza leki obniżające cholesterol, to w celu sprawdzenia skuteczności tych działań powinna okresowo oznaczać poziom swojego cholesterolu. Do tego celu bardzo dobrze nadaje się Cholesterol TEST.

Charakterystyka wykonania testu

Z badań przeprowadzonych na 227 osobach nieprzeszkolonych wynika, że:

» 90,7% z tych osób określiło poziom badanego cholesterolu, który odpowiadał wynikowi badania laboratoryjnego.

» P oziom cholesterolu 200 mg/dl i wyższy przyjęto za „wyniki dodatnie” i porównując je z wynikami laboratoryjnymi stwierdzono, że czułość diagnostyczna i swoistość diagnostyczna testu Cholesterol TEST i metody laboratoryjnej są zgodne. Czułość diagnostyczna została określona procentowo jako ilość wyników „prawdziwie” dodatnich uzyskanych testem Cholesterol TEST do wszystkich wyników dodatnich uzyskanych tym testem. Swoistość diagnostyczna została określona procentowo jako ilość wyników „prawdziwie” ujemnych uzyskanych testem Cholesterol TEST do wszystkich wyników ujemnych uzyskanych tym testem.

» Przy powyższych założeniach przybliżona czułość diagnostyczna testu Cholesterol TEST wynosi 92,4%, a przybliżona swoistość diagnostyczna wynosi 81,3%.

» Wśród 227 wyników otrzymanych w przeprowadzonych badaniach 28 wyników (12,3%) było niepoprawnych: 18 wyników fałszywie dodatnich i 10 wyników fałszywie ujemnych.

Przeznaczenie testu

» C holesterol TEST jest szybkim testem do samodzielnego zastosowania przeznaczonym do oznaczania poziomu cholesterolu we krwi.

» Cholesterol TEST mierzy poziom cholesterolu z kropli krwi z palca. Nie jest wymagane, aby być na czczo przed wykonaniem tego badania.

» C holesterol TEST jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia i nie może być użyty ponownie. Z tego powodu jest bardzo ważne, aby przed rozpoczęciem testu zapoznać się dokładnie z instrukcją wykonania badania.

» Wykonując bada nie poziomu cholesterolu należy postępować ściśle według instrukcji.

Zasada metody

Kropla krwi pełnej pobrana z palca jest umieszczana na polu reakcyjnym testu. Surowica zostaje fi zycznie oddzielona od pozostałej części krwi i reaguje z chemicznie przygotowanym polem reakcyjnym, co powoduje zmianę jego barwy. Natężenie i odcień barwy pola reakcyjnego odpowiada ilości cholesterolu w badanej próbce krwi.

Ograniczenia testu

» Wyniki testu nie mogą być jedynym kryterium diagnostycznym, przy pomocy którego będzie zastosowana terapia lecznicza u osób z podwyższonym poziomem cholesterolu.

» W rzadkich przypadkach podwyższonego poziomu bilirubiny lub hematokrytu można otrzymać mniej dokładny wynik cholesterolu. Podwyższony poziom hematokrytu może powodować zawyżenie wyniku cholesterolu, natomiast podwyższony poziom bilirubiny może odpowiadać za obniżenie wyniku cholesterolu. Jeśli nie masz pewności, jak to jest w twoim przypadku, to powinieneś skontaktować s ię ze swoim lekarzem rodzinnym. Oksydaza cholesterolowa może

wykazywać pewną aktywność wobec steroidów, takich jak: epiandrosteron, dehydroepiandrosteron, campesteron czy fi tosterol. Jednakże stężenie tych substancji jest nieznaczące w porównaniu ze stężeniem cholesterolu całkowitego w surowicy.

 Hemoglobina, kwas moczowy, glukoza, kwas askorbinowy czy kreatynina nie mają wpływu na wynik cholesterolu otrzymany ze świeżej krwi włośniczkowej, jaką jest krew uzyskana z palca. Również lipemia nie ma wpływu na wynik otrzymany testem Cholesterol TEST.

» Wpływ leków obniżających cholesterol na wynik cholesterolu jest nieznany.

» Ćwiczenia, przebyta choroba mogą mieć wpływ na poziom cholesterolu. Badanie poziomu cholesterolu powinno być wykonane po ok. 3 miesiącach po przebyciu ciężkiej choroby (np. zawał mięśnia sercowego lub operacja chirurgiczna), po 3 tygodniach po przebyciu lekkiej choroby (np. grypa, biegunka), w przypadku ciąży badanie powinno być wykonane dopiero po jej zakończeniu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze powinieneś konsultować się z lekarzem.

Środki ostrożności

» Test jest przeznaczony do diagnostyki in vitro i służy tylko do użytku zewnętrznego.

» Nie połykać testu.

» Przechowywać z dala od dzieci.

» Nie używać testu po dacie ważności nadrukowanej na opakowaniu.

» Jeśli w opakowaniu brakuje jakiegokolwiek składnika, to nie należy kontynuować badania.

» Nie używać testu, jeśli foliowa kopertka jest uszkodzona.

» Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.

» W sprawach medycznych należy zawsze konsultować się z lekarzem.

Przechowywanie

Opakowanie z testem należy przechowywać w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie testu w chłodziarce nie jest wymagane. Test powinien być użyty przed upływem daty ważności nadrukowanej na foliowej kopertce.

Zakres pomiarowy testu

150 - 300 mg/dl lub 3,9 - 7,8 mmol/l

Kalibracja

Nie jest potrzebna żadna kalibracja ze strony użytkownika testu. Kalibracja przy użyciu precyzyjnych kontroli jakości jest wykonywana na etapie produkcji każdej serii testu Cholesterol TEST.

Wyniki

Wynik testu otrzymuje się przez porównanie barwy pola reakcyjnego (TEST AREA) z barwami na barwnej skali. Po dopasowaniu obu barw odczytuje się wynik cholesterolu w okienku wynikowym znajdującym się po drugiej stronie testu. Jeśli na polu reakcyjnym pojawi się zabarwienie słabsze niż pole zaznaczone jako 150, to wynik cholesterolu jest poniżej 150 mg/dl. Jeśli na polu reakcyjnym pojawi się zabarwienie silniejsze niż pole zaznaczone jako 300+, to wynik cholesterolu należy odczytać jako powyżej 300 mg/dl .

Data ostatniej weryfi kacji ulotki: 12.12.2017

Wersja 7 CHM

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Dla nakłuwacza: 

Do jednorazowego użycia

Sterylizowany radiacyjnie

Dla testu: 

Przed wykonaniem badania zapoznać się dokładnie z instrukcją

Tylko do diagnostyki in vitro

Do jednorazowego użycia

Przechowywać w temperaturze 10-30°C

Numer serii

Data ważności

Wytwórca:

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. ul. T. Zana 4

04-313 Warszaw a www.hydrex.pl


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.